Roamingu odzvonilo! Európsky parlament ho ruší od konca budúceho roka

telefon
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Poskytovatelia internetového pripojenia by už nemali mať možnosť blokovať alebo spomaľovať vybrané služby z ekonomických alebo iných dôvodov. Vyplýva to z navrhovaného znenia takzvaného telekomunikačného balíčka, ktoré schválil Európsky parlament. Poslanci tiež presadzujú zrušenie roamingových poplatkov v rámci EÚ od 15. decembra 2015.

“Dnešné hlasovanie je veľkým krokom smerom k posilneniu jednotného telekomunikačného trhu. Parlament požaduje zrušenie maloobchodných roamingových poplatkov za hlasové, textové a dátové služby do 15. decembra 2015 a zlepšenie manažmentu rádiového spektra s cieľom rozšíriť 4G a 5G siete naprieč Európou. Podarilo sa nám dosiahnuť ďalšie garancie zachovania otvorenosti internetu. Užívatelia budú môcť využívať a ponúkať aplikácie a služby, ktoré si vyberú, a internet ako kľúčový nástroj konkurencie, hospodárskeho rastu, zamestnanosti sociálneho rozvoja a inovácie, bude posilnený,” vyhlásila spravodajkyňa balíčka Pilar del Castillo Vera (EPP, ES). Jej správu Parlament schválil pomerom hlasov 534 (za): 25 (proti): 58 (zdržalo sa hlasovania).

Rovný prístup k internetu pre poskytovateľov služieb

Poslanci presadzujú jasné pravidlá, ktoré by zabránili poskytovateľom internetového pripojenia uprednostňovať niektoré služby na úkor iných. Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) napríklad v roku 2012 informoval o niekoľkých prípadoch, kedy poskytovatelia internetového pripojenie blokovali alebo spomaľovali služby, ako Skype (telefonická komunikácia prostredníctvom internetu).

Poskytovatelia prístupu na internet by podľa návrhu mohli naďalej ponúkať špecializované služby vyššej kvality, ako napríklad video na požiadanie (Video on demand, VOD) či dátovo náročné a pre podniky nevyhnutné aplikácie typu cloud (určené na ukladanie dát). Tieto služby by však mali byť ponúkané iba vtedy, ak ich poskytovanie nenarúša dostupnosť alebo kvalitu služieb poskytovaných konkurenčnými spoločnosťami.

Parlament skrátil Európskou komisiou navrhovaný zoznam mimoriadnych prípadov, kedy budú môcť poskytovatelia pripojenia blokovať alebo spomaľovať internet. Tieto opatrenia by podľa poslancov mali byť povolené iba za účelom vykonania súdneho príkazu, zachovania integrity a bezpečnosti siete či zabránenia jej dočasnému preťaženiu. Takzvané ‘opatrenia týkajúcich sa riadenia prevádzky’ však musia byť transparentné, nediskriminačné, primerané a nevyhnutné, uvádza sa v schválenom texte.

Viac..  Druhy solárnych kolektorov: aké sa používajú?

Poslanci zdôraznili, že prístup k internetu by mal byť poskytovaný v súlade so zásadou sieťovej neutrality, podľa ktorej je celá internetová prevádzka založená na rovnosti bez diskriminácie, obmedzenia alebo rušenia, nezávisle od odosielateľa, príjemcu, typu, obsahu, zariadenia, služby alebo aplikácie.

Koniec roamingových poplatkov v roku 2015

Na základe Parlamentom schválených pozmeňovacích návrhov by mali byť v rámci EÚ od 15. decembra 2015 zrušené roamingové poplatky (poplatky za využívanie služieb telefonovania, zasielania správ a mobilného internetu v zahraničí). Pokiaľ by však dochádzalo k zneužívaniu roamingových služieb, mohli by byť výnimočne zavedené obmedzené poplatky, uvádza sa v schválenom texte.

“Najväčšou vymoženosťou EÚ je jednotný trh a voľný pohyb osôb, tovaru a služieb. Roamingové poplatky sú prežitkom a ich zrušenie by bolo dobrou správou pre spotrebiteľov. Dôležitá je aj sieťová neutralita. Dáta by mali byť spracúvané čo najrýchlejšie a operátori ani vlády by nemali mať možnosť obmedzovať rýchlosť ich prenosu,” uviedla poslankyňa Monika Smolková (S&D, SK).

Európsky parlament schválil legislatívny návrh v prvom čítaní s cieľom zhrnúť doteraz vykonanú prácu na predloženom texte a odovzdať ju po voľbách novému Parlamentu. V máji zvolení poslanci tak budú môcť pokračovať v práci vykonanej počas aktuálneho funkčného obdobia.

Viac sa dozviete v priloženom videu:

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

Rekapitulácia prvého polroka 2021 v EP: Covid-19, Konferencia o budúcnosti Európy a klimatický predpis

Počas prvého polroka 2021 Európsky parlament prijal opatrenia na zmiernenie dopadov koronakrízy a spustil Konferenciu …