Brusel: Rómovia v porovnaní so zvyškom obyvateľstva čelia závažným sociálnym nerovnostiam

lunik
PHOTO: Ilustračné Flickr.

V uverejnenej správe EÚ sa uvádza, že tri roky úsilia zameraného na zlepšenie životných podmienok Rómov v Európe začínajú prinášať viditeľné výsledky, stále je však potrebné urobiť viac.

Po tom, čo sa v roku 2011 vedúci predstavitelia EÚ zaviazali ku konkrétnym krokom, viac rómskych detí pokračuje vo vzdelávaní, zriadili sa programy na pomoc Rómom pri hľadaní práce a prijímajú sa opatrenia na zblíženie spoločenstiev.

Nerovnosti

Rómovia v porovnaní so zvyškom obyvateľstva čelia závažným sociálnym nerovnostiam. Menej ich ukončí základnú školskú dochádzku, čelia vyššej miere nezamestnanosti a ich stredná dĺžka života je približne o 10 rokov kratšia ako u priemerných Európanov.

Od roku 2011 sa projekty krajín EÚ v oblasti integrácie zamerali na 4 oblasti:vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie a bývanie.

Medzi zlepšenia vyplývajúce zo správy patria:

  • Podiel rómskych detí navštevujúcich vo Fínsku zariadenia predškolského vzdelávania sa zvýšil z 2 % na 60 %.
  • V Írsku existujú tzv. kočovní učitelia, ktorí sprevádzajú kočujúce komunity.
  • „Pracovná skupina“ v Nemecku, ktorej cieľom je podporiť akceptáciu Rómov ako susedov.
  • Na Slovensku sa zaviedli dočasné vyrovnávacie opatrenia na riešenie diskriminácie Rómov.

Prekážky však pretrvávajú:

  • Dosiahol sa len obmedzený pokrok pri zlepšovaní miery zamestnanosti Rómov v Európe.
  • Zabezpečenie základnej zdravotnej starostlivosť a sociálneho poistenia je v niektorých krajinách stále problémom.
  • Diskriminácia pretrváva.
Viac..  Michal Wiezik: Ťažba v národných parkoch je 2x vyššia ako v iných lesoch, je to absurdné

Samit o Rómoch

Správa prichádza v čase, keď sa v Bruseli stretávajú politici a lídri záujmových skupín a organizácií z celej Európy na treťom samite o Rómoch, aby diskutovali o dosiahnutom pokroku, projektoch, ktoré boli najúčinnejšie, a o tom, aké ďalšie kroky treba podniknúť.

Ku koordinácii a hodnoteniu úsilia prispejú výročné správy predložené krajinami EÚ. K dispozícii budú aj ďalšie finančné prostriedky.

20 % prostriedkov Európskeho sociálneho fondu vyhradených na vytváranie spravodlivejších pracovných príležitostí pre občanov EÚ sa aktuálne použije na projekty sociálnej integrácie. V súčasnosti sa na takéto projekty vynakladá v priemere 15 % prostriedkov.

Populácia

V Európe žije 10 až 12 miliónov Rómov. V mnohých krajinách predstavujú Rómovia významnú a stále rastúcu časť populácie v školskom veku, a teda aj budúcu pracovnú silu.

Ich podporovanie prostredníctvom vzdelávania a zapojenia do práce je rozhodujúce, aby sa mohli rovnako podieľať hospodárskom a spoločenskom živote.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

pollak

Peter Pollák: O pár dní príde pápež na Luník IX, už ste sa zaregistrovali? VIDEO

Zdieľaj článok na Facebooku Zadajte Váš e-mail a odoberajte zadarmo spravodajstvo z EÚ Zaujímam sa …