EÚ investovala do Latinskej Ameriky už viac ako 1 miliardu eur

Chlapec
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Latinská Amerika v súčasnosti zaznamenáva ekonomický rast a zvyšovanie štátnych výdavkov. Zlepšenie je významné aj na trhu práce, v boji proti chudobe a dostupnosti vzdelania. Od roku 2002 sa 60 miliónov ľudí (z celkovej populácie 580 miliónov) zdvihlo nad hranicu chudoby, čo je pre kontinent prvou príležitosťou vykoreniť chudobu – najmä extrémnu chudobu – navždy.

Latinská Amerika je zároveň jediným regiónom na svete, v ktorom sa sociálna inklúzia za posledné desaťročie zlepšila.Na druhej strane chýba pokrok napríklad v oblasti spravodlivosti a sociálneho blahobytu.  V zmysle distribúcie príjmov je Latinská Amerika stále najnevyváženejším kontinentom sveta. Medzi jednotlivými krajinami existujú priepastné rozdiely. V Nikarague, najchudobnejšej krajine Strednej Ameriky, žije 46% populácie z menej ako 2 dolárov na deň, zatiaľ čo v Kostarike a Paname je percento ľudí žijúcich v chudobe 24% a 29%.

Regionálna spolupráca s Latinskou Amerikou

EÚ má vyše 18-ročné skúsenosti s regionálnou spoluprácou s Latinskou Amerikou. Za ten čas EÚ investovala do Latinskej Ameriky viac ako 1 miliardu eur. Peniaze sa okrem iného využili v oblastiach sociálnej súdržnosti, manažmentu vody, rozvoja súkromného sektora a vyššieho vzdelania.

Na konferencii EUROsociAL v Bruseli sa hovorilo o podpore pre Latinskú Ameriku vo výške 2,5 miliardy eur v rokoch 2014 až 2020. Finančné prostriedky by sa mali použiť v týchto oblastiach: bezpečnosť, dobré vládnutie vo verejnom sektore, zodpovednosť a sociálna rovnocennosť, udržateľný ekonomický rast, environmentálna udržateľnosť, klimatické zmeny, Erasmus+ a subregionálny program pre Strednú Ameriku. O konkrétnych čiastkach sa ešte musí rozhodnúť.

Priority v rámci spolupráce EÚ a Latinskej Ameriky

  • Boj proti chudobe a sociálnej nerovnosti ;
  • Posilnenie dobrého vládnutia vo verejnom sektore a podpora mieru;
  • Ekonomická spolupráca, rozvoj obchodu a podpora regionálnej integrácie.
Viac..  Po brexite odišlo z Británie mnoho cudzincov, iní sa však rozhodli zostať v Spojenom kráľovstve

Prehľad regionálnych projektov EÚ v Latinskej Amerike

AL-INVEST

Al-Invest je ekonomický program, ktorý má podporovať internacionalizáciu malých a stredných podnikateľov v Latinskej Amerike (umožniť im podnikať aj za hranicami krajiny).

EURO-SOLAR

EURO-SOLAR je program Európskej komisie navrhnutý s cieľom zredukovať chudobu v Latinskej Amerike tým, že izolovaným vidieckym obciam bez elektriny poskytne obnoviteľný zdroj energie. Celkový rozpočet je 36 miliónov eur. EURO-SOLAR nainštaloval 600 elektrizačných sústav pomocou fotovoltaického alebo hybridného systému, čím poskytol solárnu alebo veternú energiu vidieckym obciam bez prístupu elektriny. Obce dostali aj množstvo elektrospotrebičov: počítače, internetové pripojenia, telefóny, tlačiarne/skenery, nabíjačky, premietačky, medicínske chladiace zariadenia, čističe vody a osvetlenia.

LAIF – Latinskoamerická Investičná Facilita

Hlavným cieľom LAIF-u je podporovať doplnkové investície a kľúčovú infraštruktúru v Latinskej Amerike. Zameriava sa na transport, energiu a životné prostredie, ako aj podporu rozvoja sociálneho a súkromného sektora v krajinách Latinskej Ameriky.

ALFA Projekt KID

Vytváranie kvalitných pracovných pozícií je jednou z najväčších výziev v boji proti chudobe. Cieľom projektu je zlepšiť prístup k univerzitnému vzdelaniu, najmä celoživotnému vzdelávaniu pre ľudí žijúcich na okraji spoločnosti, rozvoj integrácie medzi univerzitami, verejnými inštitúciami a privátnym sektorom v 14 latinskoamerických krajinách.

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

chudoba

Slovensko patrí medzi štvoricu krajín Európy, kde ľudia najviac pociťujú dopady pandémie na financie

Slovensko patrí medzi štvoricu krajín Európy, kde ľudia subjektívne najviac pociťujú dopady pandémie na svoje …