Peter Liese
Peter Liese, europoslanec a spravodajca. PHOTO: PHOTO © European Union 2014

Spravodajca v Európskom parlamente? Toto je jeho práca

Peter Liese
Peter Liese, europoslanec a spravodajca. PHOTO: PHOTO © European Union 2014

V posledných dňoch sa na pôde európskeho parlamentu zaoberali otázkami týkajúcich sa emisií CO2 z leteckej dopravy. Výbor EP pre životné prostredie prerokovával zmenu legislatívy o európskom systéme obchodovania s emisiami. Na jednej strane ide o verejný záujem a ochranu ľudí pred zhoršujúcou sa zmenou klímy a na druhej strane stojace podnikateľské záujmy leteckých spoločností.

Peter Liese, spravodajca sa snaží  dosiahnuť spoločné stanovisko EP a následne dôjsť ku kompromisu s Radou a Komisiou. Úlohy spravodajcu sú reprezentácia stanoviska a názorov jednej politickej skupiny, získať informácie, ktoré súvisia s problémom, komunikáciou v EP a mimo neho, a v neposlednom rade vedie rozhovory s mimovládnymi organizáciami a odborníkmi. Po získaní všetkých potrebných  informácii organizuje spoločné stretnutie.

Na druhej strane sa nachádza tzv. tieňový spravodajca, ktorý reprezentuje  skupiny a organizácie, ktoré majú možnosť čerpať výhody práve po zavŕšení jednania. Tie rokovali s predstaviteľmi jednotlivých členských vlád. Následkom toho oslabovali súčasné právne predpisy. Rada pri problematike CO2 mala silnú pozíciu a nechcela z nej poľaviť. Bolo potrebné začať vyjednávať. Tieňový spravodajca aj v tomto prípade stanovil podmienky, ktoré sú pre skupinu dôležité a za akých okolností môže dôjsť k podpisu spoločnej dohody.

Viac..  Michal Wiezik: Ak by každý žil tak, ako ľudia na Slovensku, potrebovali by sme na život skoro tri planéty

Základným materiálom je legislatívny návrh EK ako napríklad smernice a nariadenie. V každom prípade dôjde k pozmeňovacím návrhom, ktoré prehlbujú rozdiely medzi pôvodným a výsledným návrhom. Po dohode medzi jednotlivými politickými skupinami nasledujú ďalšie rokovania s členskými štátmi, tzv. Trialog.

Viac sa dozviete v priloženom videu:

O hag

Avatar

Odporúčame pozrieť

cesta, auta

Európska únia chce pritvrdiť v boji proti emisiám, pre Slovensko to môže byť rana

Európa chce bez akýchkoľvek kompromisov tvrdo bojovať proti emisiám. Jedným z návrhov Európskej komisie je …