šefčovič
Maroš Šefčovič, eurokomisár. PHOTO: Credit © European Union, 2014

Barroso posiela eurokomisárov na nútené dovolenky, nevyhol sa jej ani Šefčovič

šefčovič
Maroš Šefčovič, eurokomisár. PHOTO: Credit © European Union, 2014

Od 22. do 25. mája budú Európania hlasovať v celej EÚ vo voľbách do nového Európskeho parlamentu. Podľa Kódexu správania komisárov  „komisári môžu byť politicky aktívni“. Ak sa rozhodnú kandidovať vo voľbách, „informujú predsedu o svojom zámere zúčastniť sa na volebnej kampani a o úlohe, ktorú plánujú zohrávať pri tejto kampani. Ak majú v úmysle zohrávať aktívnu úlohu vo volebnej kampani, musia prestať vykonávať prácu v Komisii počas celého obdobia aktívnej účasti a aspoň počas trvania kampane.“

Predseda Komisie Barroso oznamuje kandidatúru siedmich komisárov vo voľbách do Európskeho parlamentu a stanovuje pracovné opatrenia na obdobie trvania kampane.

O svojom zámere aktívne sa zúčastniť na volebnej kampani do Európskeho parlamentu predsedu informovali títo členovia Komisie:

– podpredsedníčka Redingová zodpovedná za spravodlivosť, základné práva a občianstvo,

– podpredseda Tajani zodpovedný za priemysel a podnikanie,

podpredseda Šefčovič zodpovedný za medziinštitucionálne vzťahy a administratívu,

– podpredseda Rehn zodpovedný za hospodárske a menové záležitosti a euro,

– komisár Lewandowski zodpovedný za finančné plánovanie a rozpočet,

– komisár Mimica zodpovedný za spotrebiteľskú politiku.

Predseda sa rozhodol dať týmto komisárom volebné voľno od 19. apríla do 25. mája, okrem podpredsedu Rehna, ktorého volebné voľno sa začína 7. apríla. Ako sa stanovuje v kódexe správania, toto voľno je neplatené a počas uvedeného obdobia komisári nesmú používať ľudské ani materiálne zdroje Komisie. Všetci komisári s volebným voľnom sa od 26. mája vrátia do aktívnej služby Komisie. Tí, ktorí sa rozhodnú vykonávať svoj mandát v Európskom parlamente, budú musieť v prípade zvolenia do konca júna rezignovať na svoju funkciu v Komisii.

Predseda Barroso takisto rozhodol, kto bude na politickej úrovni dočasne zodpovedný za portfóliá komisárov s volebným voľnom.

Viac..  V. Bilčík: Násilie nahráva politickým silám, ktorým nejde o európsku budúcnosť Čiernej Hory

– predseda Barroso prevezme zodpovednosť za portfólio podpredsedu Šefčoviča zodpovedného za medziinštitucionálne vzťahy a administratívu,

– podpredseda Kallas prevezme zodpovednosť za portfólio podpredsedu Rehna zodpovedného za hospodárske a menové záležitosti a euro,

– komisár Piebalgs prevezme zodpovednosť za portfólio komisára Lewandowského zodpovedného za finančné plánovanie a rozpočet,

– komisár Hahn prevezme zodpovednosť za portfólio podpredsedníčky Redingovej zodpovednej za spravodlivosť, základné práva a občianstvo,

– komisár Barnier prevezme zodpovednosť za portfólio podpredsedu Tajaniho zodpovedného za priemysel a podnikanie,

– komisár Andor prevezme zodpovednosť za portfólio komisára Mimicu zodpovedného za spotrebiteľskú politiku.

Kabinety a útvary komisárov s volebným voľnom budú počas obdobia volebného voľna podávať správy komisárom, ktorí dočasne prevzali zodpovednosť za portfólia ich súčasného komisára, a pracovať pre nich.

V Kódexe správania komisárov sa predvída aj prípad, keď Komisár kandiduje vo voľbách, ale nezúčastňuje sa aktívne na kampani („predseda so zreteľom na osobitné okolnosti…rozhodne, či je plánovaná účasť na volebnej kampani kompatibilná s plnením povinností komisára“.) To je prípad komisára De Guchta zodpovedného za obchod. Komisár De Gucht sa zaviazal, že sa nebude aktívne zapájať do kampane a bude pokračovať v plnení svojich povinností komisára. Komisár De Gucht takisto verejne vyhlásil, že neprijme mandát v Európskom parlamente v prípade, že by bol zvolený.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

eurovolby

Mladým ľuďom na Európe záleží. Dôkazom sú výsledky účasti na eurovoľbách

BRATISLAVA / V tohtoročných eurovoľbách mladí ľudia ukázali, že im Európa nie je jedno. Účasť na …