EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / EKONOMIKA / Figeľ v Bruseli: S eurokomisárom Tajanim rieši zlepšenie podnikateľského prostredia
tajani
Antonio Tajani, eurokomisár (vľavo) s Jánom Figeľom (vpravo) v Bruseli. PHOTO: redakcia/JF.

Figeľ v Bruseli: S eurokomisárom Tajanim rieši zlepšenie podnikateľského prostredia

tajani
Antonio Tajani, eurokomisár (vľavo) s Jánom Figeľom (vpravo) v Bruseli. PHOTO: redakcia/JF.

V Bruseli sa zavŕšila činnosť odborného tímu pre podnikateľské služby (High Level Group on Business Services). Bola zriadená rozhodnutím podpredsedu EK Antonia Tajaniho (zodpovedný za priemysel a podnikanie) a Michela Barniera (zodpovedný za vnútorný trh). Na záverečné rokovanie bol pozvaný aj podpredseda slovenského parlamentu a bývalý eurokomisár Ján Figeľ, ktorý bol členom Prodiho a prvej Barrosovej komisie.

Služby pre podnikanie znamenajú činnosť jednej firmy na podporu podnikania inej firmy. Ide o služby odborné (napríklad poradenstvo, účtovníctvo a právne služby), technické (dizajn, inžiniering, architektonické služby) až po operačné, podporné služby (lízing nehnuteľností, nábor a zamestnávanie ľudí, bezpečnostné a upratovacie služby). V súčasnosti tento segment podnikania reprezentuje v EÚ 4 milióny firiem, zamestnáva asi 20 miliónov ľudí a produkuje zhruba 3 500 mld. € pridanej ekonomickej hodnoty. Za posledné desaťročie sa veľkosť tohto segmentu zdvojnásobila.

Podľa Jána Figeľa sa tento dynamický rast opiera predovšetkým o všeobecný trend rastu služieb na úkor výrobných odvetví a o stále väčší outsourcing služieb vo firmách, ktoré kvôli efektívnosti nákladov sa sústreďujú na svoje kľúčové kompetencie. Narastá však aj trend servitizácie výroby – priemyselné výrobné firmy stále viac predávajú služby a riešenia, namiesto tovarov. Tomuto vývoju výrazne napomáha digitalizácia a internetizácia, ktorá je považovaná za základ súčasných prevratných zmien, označovaných za štvrtú priemyselnú revolúciu.

Viac..  Francúzsko nepoľaví, kým nepresadí digitálnu daň. Zameraná je na internetové giganty

Ako bývalý komisár pre vzdelávanie kladie Ján Figeľ dôraz na odbornú prípravu mladých ľudí: “Za jeden z rozhodujúcich faktorov pre rozvoj podnikania považujem zamestnateľnosť mladých absolventov škôl, ale aj terajších zamestnancov. Svet práce, podnikania a technológií sa rýchlo mení. A preto je potrebné zvýšiť podiel odbornej prípravy na stredných školách, zaviesť a rozšíriť absolventskú prax, lepšie prepojiť sféry vzdelávania a podnikania. Odborné inštitúcie musia včas predvídať nové zručnosti potrebné pre firmy a uvádzať ich do systému prípravy na povolanie respektíve do procesov rekvalifikácie starších pracovníkov. Zamestnanosť a zamestnateľnosť spolu úzko súvisia.”

Ján Figeľ odporúča osobitný dôraz na informačné a komunikačné technológie ako základnú gramotnosť a zručnosť človeka v dnešnej dobe. Európska komisia dnes publikovala rozsiahlu záverečnú správu o podnikateľských službách spolu s odporúčaniami pre budúcu Komisiu a členské štáty. Rozdiely v rozvoji podnikateľských služieb medzi členskými štátmi sú veľké a potvrdzujú súvis tohto sektora ekonomiky s celkovým hospodárskym rastom a s konkurenčnou schopnosťou krajiny.

O red

Odporúčame pozrieť

Zlava-velvyslanec EU v Burkina Faso, Figel, prezident Burkiny Faso

V Burkine Faso zlyháva štát, rastie chudoba a extrémizmus, tvrdí o jednej z najchudobnejších krajín na svete J. Figeľ

V Burkine Faso vzrástol násilný extrémizmus, uviedol počas svojej trojdňovej návštevy západoafrického štátu Burkina Faso …