tajani
Antonio Tajani, eurokomisár (vľavo) s Jánom Figeľom (vpravo) v Bruseli. PHOTO: redakcia/JF.

Figeľ v Bruseli: S eurokomisárom Tajanim rieši zlepšenie podnikateľského prostredia


tajani
Antonio Tajani, eurokomisár (vľavo) s Jánom Figeľom (vpravo) v Bruseli. PHOTO: redakcia/JF.

V Bruseli sa zavŕšila činnosť odborného tímu pre podnikateľské služby (High Level Group on Business Services). Bola zriadená rozhodnutím podpredsedu EK Antonia Tajaniho (zodpovedný za priemysel a podnikanie) a Michela Barniera (zodpovedný za vnútorný trh). Na záverečné rokovanie bol pozvaný aj podpredseda slovenského parlamentu a bývalý eurokomisár Ján Figeľ, ktorý bol členom Prodiho a prvej Barrosovej komisie.

Služby pre podnikanie znamenajú činnosť jednej firmy na podporu podnikania inej firmy. Ide o služby odborné (napríklad poradenstvo, účtovníctvo a právne služby), technické (dizajn, inžiniering, architektonické služby) až po operačné, podporné služby (lízing nehnuteľností, nábor a zamestnávanie ľudí, bezpečnostné a upratovacie služby). V súčasnosti tento segment podnikania reprezentuje v EÚ 4 milióny firiem, zamestnáva asi 20 miliónov ľudí a produkuje zhruba 3 500 mld. € pridanej ekonomickej hodnoty. Za posledné desaťročie sa veľkosť tohto segmentu zdvojnásobila.

Podľa Jána Figeľa sa tento dynamický rast opiera predovšetkým o všeobecný trend rastu služieb na úkor výrobných odvetví a o stále väčší outsourcing služieb vo firmách, ktoré kvôli efektívnosti nákladov sa sústreďujú na svoje kľúčové kompetencie. Narastá však aj trend servitizácie výroby – priemyselné výrobné firmy stále viac predávajú služby a riešenia, namiesto tovarov. Tomuto vývoju výrazne napomáha digitalizácia a internetizácia, ktorá je považovaná za základ súčasných prevratných zmien, označovaných za štvrtú priemyselnú revolúciu.

Ako bývalý komisár pre vzdelávanie kladie Ján Figeľ dôraz na odbornú prípravu mladých ľudí: “Za jeden z rozhodujúcich faktorov pre rozvoj podnikania považujem zamestnateľnosť mladých absolventov škôl, ale aj terajších zamestnancov. Svet práce, podnikania a technológií sa rýchlo mení. A preto je potrebné zvýšiť podiel odbornej prípravy na stredných školách, zaviesť a rozšíriť absolventskú prax, lepšie prepojiť sféry vzdelávania a podnikania. Odborné inštitúcie musia včas predvídať nové zručnosti potrebné pre firmy a uvádzať ich do systému prípravy na povolanie respektíve do procesov rekvalifikácie starších pracovníkov. Zamestnanosť a zamestnateľnosť spolu úzko súvisia.”

Ján Figeľ odporúča osobitný dôraz na informačné a komunikačné technológie ako základnú gramotnosť a zručnosť človeka v dnešnej dobe. Európska komisia dnes publikovala rozsiahlu záverečnú správu o podnikateľských službách spolu s odporúčaniami pre budúcu Komisiu a členské štáty. Rozdiely v rozvoji podnikateľských služieb medzi členskými štátmi sú veľké a potvrdzujú súvis tohto sektora ekonomiky s celkovým hospodárskym rastom a s konkurenčnou schopnosťou krajiny.

Viac..  Peter Pollák: Ceny energií musia byť riešené na európskej úrovni. VIDEO

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

nicholsonova

Lucia Ďuriš Nicholsonová: Ľudia nemajú čo jesť a vláda to nerieši. Budú občianske protesty

Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová, bývalá saskárka bola hosťkou relácie TV JOJ Analýzy na Hrane. Hoci …