Platená stáž pre Európskeho ombudsmana v Štrasburgu

Každý rok Európsky ombudsman ponúka možnosť stážovať pre studentov technicko-informačných odborov v Śtrasburgu a asistovať pri rozvíjaní Internetových Extranetových stránok www.ombudsiman.europa.eu. Stáž je venovaná teda študentom, ktorí študujú informatiku.

Stáž trvá minimálne 4 mesiace, ale môže byť predĺžená až na obdobie celého roku. Začiatok stáže je na dohode s uchádzačom. Tento typ stáže je platený a ohodnotený na 1400 eur mesačne.

Požiadavky na uchádzača:

  • Dobrá znalosť Java, J2ee a HTML
  • Skúsenosť JavaServer Faces, MyFaces, SVN, Maven, Hibernate, Spring, Tomcat, a SQL
  • Vývojové prostredie: Windows 7 a Eclipse
  • Integráčné prostredie: Unix
  • Pracovné jazyky: angličtina a / alebo Francúžština

Ak splňaš vyššie uvedené požiadavky, máš záujem rozvijať svoje schopnosti, pracovať v medzinárodnom prostredí neváhaj kontaktovať:

Marc Kamran AMIR-TAHMASSEB
Tel.: +33 3 88 17 44 10

Viac info najdes na oficialnej stanke TU.

O Miroslav Hajnoš

Odporúčame pozrieť

Emily O REILLY

Európskou ombudsmankou bude opäť Emily O’Reilly

Európsky parlament v stredu 18. decembra opätovne zvolil Emily O´Reilly na pozíciu európskej ombudsmanky. Tento …