Európsky parlament, Štrasburg.
Európsky parlament, Štrasburg. PHOTO © European Union- EP.

Liekom pre lepšiu zamestnanosť v EÚ je podpora malých a stredných podnikov

Európsky parlament, Štrasburg.
Európsky parlament, Štrasburg. PHOTO © European Union 2014

Boj s vysokou nezamestnanosťou je v súčasnosti najväčšou sociálnou výzvou, ktorej je Európska únia (EÚ) nútená čeliť. Napriek neľahkej situácii na Slovensku je v EÚ viacero členských štátov, kde jej úroveň dlhodobo presahuje hranicu až dvadsiatich percent. Ešte horšia situácia je v oblasti nezamestnanosti mladých ľudí. Zlepšovanie podnikateľského prostredia a podpora vytvárania nových udržateľných pracovných miest, tak nepochybne patria medzi prioritné témy tohto týždňového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu (EP).

Hnacou silou hospodárskeho rastu a inovácií v EÚ sú malé a stredné podniky (MSP). Momentálne ich v rámci Spoločenstva pôsobí viac ako 20 miliónov. Predstavujú 99 percent fungujúcich spoločností a zabezpečujú viac ako 90 miliónov pracovných miest v súkromnom sektore. „Až 85 percent nových pracovných miest v EÚ za posledných desať rokov bolo vytvorených práve v segmente MSP. Ich podpora a zjednodušenie regulačného rámca sú tak pre zabezpečenie stabilného hospodárskeho rastu v EÚ veľmi dôležité,“ uviedla poslankyňa EP Monika Flašíková Beňová. Malé a stredné podniky tak musia byť podľa nej v centre pozornosti pri vytváraní akýchkoľvek plánov Únie a jej členských štátov v oblasti zlepšovania kvality podnikateľského prostredia.

Správa výboru EP pre zamestnanosť a sociálne veci upozorňuje na vysoké náklady a časovú náročnosť pri zakladaní nových podnikov v niektorých krajinách Únie. To následne obmedzuje snahy o tvorbu nových pracovných miest. „Vyzýva tiež k zjednodušeniu prístupu MSP k finančným prostriedkom zo štrukturálnych fondov, či z programu HORIZON 2020,“ priblížila Monika Flašíková Beňová. Za dôležitú považuje aj snahu o prehodnotenie a zrušenie niektorých právnych predpisov EÚ, ktoré neprimerane zaťažujú európske podniky.

Viac..  Predstaviteľ Európskej centrálnej banky varuje pred rizikami vysokej inflácie

Zamestnávanie mladých ľudí si podľa nej vyžaduje investície do ich zručností a odbornej prípravy. „Súčasná vysoká miera nezamestnanosti mladých výrazne oslabuje našu schopnosť dosahovať v budúcnosti udržateľný hospodársky rast. Nevyhnutnosťou je ich efektívnejšie vzdelávanie, tak aby disponovali napríklad lepšími digitálnymi zručnosťami. Podľa štatistík je momentálne v Európe viac ako 1,8 milióna voľných pracovných miest, no akútny nedostatok kvalifikovaných ľudí, ktorí by ich vedeli obsadiť,“ uzatvára poslankyňa.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

nezamestnanost

Nezamestnanosť v Európskej únii sa v auguste znížila 

Miera nezamestnanosti v eurozóne podľa sezónne upravených údajov v auguste klesla na 7,5 percenta z …