Európsky parlament, Štrasburg.
Európsky parlament, Štrasburg. PHOTO © European Union- EP.

Liekom pre lepšiu zamestnanosť v EÚ je podpora malých a stredných podnikov

Európsky parlament, Štrasburg.
Európsky parlament, Štrasburg. PHOTO © European Union 2014

Boj s vysokou nezamestnanosťou je v súčasnosti najväčšou sociálnou výzvou, ktorej je Európska únia (EÚ) nútená čeliť. Napriek neľahkej situácii na Slovensku je v EÚ viacero členských štátov, kde jej úroveň dlhodobo presahuje hranicu až dvadsiatich percent. Ešte horšia situácia je v oblasti nezamestnanosti mladých ľudí. Zlepšovanie podnikateľského prostredia a podpora vytvárania nových udržateľných pracovných miest, tak nepochybne patria medzi prioritné témy tohto týždňového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu (EP).

Hnacou silou hospodárskeho rastu a inovácií v EÚ sú malé a stredné podniky (MSP). Momentálne ich v rámci Spoločenstva pôsobí viac ako 20 miliónov. Predstavujú 99 percent fungujúcich spoločností a zabezpečujú viac ako 90 miliónov pracovných miest v súkromnom sektore. „Až 85 percent nových pracovných miest v EÚ za posledných desať rokov bolo vytvorených práve v segmente MSP. Ich podpora a zjednodušenie regulačného rámca sú tak pre zabezpečenie stabilného hospodárskeho rastu v EÚ veľmi dôležité,“ uviedla poslankyňa EP Monika Flašíková Beňová. Malé a stredné podniky tak musia byť podľa nej v centre pozornosti pri vytváraní akýchkoľvek plánov Únie a jej členských štátov v oblasti zlepšovania kvality podnikateľského prostredia.

Správa výboru EP pre zamestnanosť a sociálne veci upozorňuje na vysoké náklady a časovú náročnosť pri zakladaní nových podnikov v niektorých krajinách Únie. To následne obmedzuje snahy o tvorbu nových pracovných miest. „Vyzýva tiež k zjednodušeniu prístupu MSP k finančným prostriedkom zo štrukturálnych fondov, či z programu HORIZON 2020,“ priblížila Monika Flašíková Beňová. Za dôležitú považuje aj snahu o prehodnotenie a zrušenie niektorých právnych predpisov EÚ, ktoré neprimerane zaťažujú európske podniky.

Viac..  Prelomová celosvetová dohoda v záujme spravodlivejšieho zdanenia nadnárodných podnikov

Zamestnávanie mladých ľudí si podľa nej vyžaduje investície do ich zručností a odbornej prípravy. „Súčasná vysoká miera nezamestnanosti mladých výrazne oslabuje našu schopnosť dosahovať v budúcnosti udržateľný hospodársky rast. Nevyhnutnosťou je ich efektívnejšie vzdelávanie, tak aby disponovali napríklad lepšími digitálnymi zručnosťami. Podľa štatistík je momentálne v Európe viac ako 1,8 milióna voľných pracovných miest, no akútny nedostatok kvalifikovaných ľudí, ktorí by ich vedeli obsadiť,“ uzatvára poslankyňa.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

Jarná hospodárska prognóza 2021 – vyhrňme si rukávy

Podľa hospodárskej prognózy z jari 2021 hospodárstvo EÚ narastie v roku 2021 o 4,2 % a …