Plenárne zasadnutie v Štrasburgu
Plenárne zasadnutie v Štrasburgu. PHOTO © European Union 2014

Posledné plenárne zasadnutie v tomto zložení sa začalo odmietnutím delenia Ukrajiny

Plenárne zasadnutie v Štrasburgu
Plenárne zasadnutie v Štrasburgu. PHOTO © European Union 2014

Európsky parlament odmieta ilegálnu okupáciu Krymu Ruskom a vyzýva Moskvu na stiahnutie svojich jednotiek z ukrajinskej hranice v súlade so zásadami medzinárodného práva, vyhlásil predseda EP Martin Schulz na úvod posledného plenárneho zasadnutia tohto funkčného obdobia. Vyzval tiež na minútu ticha pri príležitosti dvadsiateho výročia genocídy v Rwande, ktorá si vyžiadala 800.000 životov.

Ukrajina

Európsky parlament opakovane, prostredníctvom niekoľkých nedávno prijatých uznesení, za ktoré hlasovala veľká väčšina poslancov, vyjadril podporu suverenite a teritoriálnej integrite Ukrajiny, poznamenal predseda EP Martin Schulz. Ocenil tiež úsilie ukrajinskej vlády na prekonanie rozdelenia krajiny a potvrdenia svojej autority.

Predseda EP privítal makroekonomickú pomoci pre Ukrajinu, ktorú schválila Rada EÚ a poznamenal, že ukrajinský ekonomiku posilní aj voľnejší prístup jej tovarov na trh EÚ, ktorý Parlament schválil 3. apríla.

Predseda Schulz vyjadril nádej, že ukrajinské prezidentské voľby, ktoré sa uskutočnia 25. mája, budú slobodné a spravodlivé, a že sa stanú začiatkom novej kapitoly v histórii krajiny ako slobodného, moderného a demokratického štátu. Na voľbách sa ako pozorovatelia zúčastnia aj poslanci EP.

Genocída v Rwande

Predseda EP vyzval na minútu ticha za obete genocídy v Rwande, ktorá si pred dvadsiatimi rokmi vyžiadala v priebehu 100 dní 800.000 životov. Medzinárodné spoločenstvo pred vyvražďovaním celých rodín zatváralo oči, uviedol.

Zverstvá voči vlastným občanom nie sú vnútornou záležitosťou štátu a osoby zodpovedné za systematické porušovanie ľudských práv musia niesť za svoje konanie zodpovednosť, uviedol predseda Schulz. V tejto súvislosti zároveň vyzval na posilnenie medzinárodného práva a Medzinárodného trestného súdu.

Viac..  Manželstvá a partnerstvá osôb rovnakého pohlavia by sa mali uznávať v celej EÚ

Dominique Baudis

Martin Schulz vyjadril v mene Európskeho parlamentu sústrasť rodine a priateľom francúzskeho ombudsmana Dominiqua Baudisa, ktorý zomrel 10. apríla. Všeobecne uznávaný bojovník za občianske práva a rovnosť bol počas troch funkčných období poslancom Európskeho parlamentu.

Prichádzajúci poslanci

Katrin SAKS (S&D, EE), k 7. aprílu

Odchádzajúci poslanci

Harlem DÉSIR (S&D, FR), k 8. aprílu

Ivari PADAR (S&D, EE), k 6. aprílu

Zmeny programu zasadnutia

Na žiadosť skupiny EPP boli rozprava k správe poslankyne McIntyre o vytváraní priaznivého prostredia pre podnikateľské subjekty a otázka na ústne zodpovedanie ohľadom konzultácie právnych predpisov EÚ s malými a strednými podnikmi pod názvom “desať naj,” zaradené na prerokovanie v pondelok.

Na žiadosť skupiny Zelení bolo hlasovanie o správe poslankyne Meissner ohľadom námorného priestorového plánovania a integrovaného manažmentu pobrežnej zóny preložené z utorka na štvrtok.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

Europsky parlament

Program týždňa v EP: Novinárska cena, klimatický právny predpis, eurofondy pre regióny

Europoslanci budú tento týždeň počas plenárneho zasadnutia hlasovať o európskom klimatickom predpise a fondoch na …