Povedzte Bruselu, či chcete mHealth. Mobilné aplikácie, ktoré sa postarajú o vaše zdravie

mhealth
mHealth summit. PHOTO: Flickr.

EÚ otvára konzultáciu s cieľom zhromaždiť názory na to, ako je možné využiť mobilné technológie na zlepšenie zdravotníckych služieb v Európe. Mohlo by to priniesť potenciálne úspory vo výške 99 miliárd EUR.

Mobilné zdravotníctvo označované aj anglickou skratkou mHealth umožňuje pomocou aplikácií pre mobilné telefóny a tablety:

  • meranie krvného tlaku,
  • upozorňovanie pacientov na čas užívania liekov,
  • dávkovanie inzulínu diabetikom prostredníctvom prenosu signálov na dávkovač.

EÚ je presvedčená, že pomocou týchto aplikácií by sa v Európe mohli dosiahnuť úspory vo výške 99 mld. EUR, čo by pomohlo k redukcii nákladov na zdravotnú starostlivosť. Aplikácie by k úsporám prispeli tak, že by napríklad:

  • umožnili včasnú diagnostiku,
  • podporili posun starostlivosti od liečby k prevencii,
  • zdravotníckym pracovníkom ušetrili až 30 % času potrebného na získanie a analyzovanie údajov.

Mobilné zdravotníctvo prináša výhody aj pacientom, pretože im ponúka väčšiu kontrolu nad ich vlastným zdravím a prostredím, v ktorom podstupujú liečbu.

Investície do inovácií

Odhaduje sa, že smartfón bude do roku 2017 vlastniť 3,4 mld. ľudí a polovica z nich bude používať aplikácie mobilného zdravotníctva.

V súčasnosti si už môžete stiahnuť takmer 100 000 takýchto aplikácií. Medzi 20 najžiadanejších patria bezplatné aplikácie na šport a cvičenie či zdravotnícke aplikácie, ktoré si stiahlo viac ako 230 miliónov ľudí na celom svete.

EÚ doteraz investovala 100 miliónov EUR do výskumu mobilného zdravotníctva a svojimi financiami prispela k dosiahnutiu významných inovácií. Príklady:

  • pacienti, ktorým zlyhali obličky, si čoskoro budú môcť sledovať svoju dialýzu na smartfóne,
  • existujú už aplikácie na zvládanie stresu vytvorením virtuálneho prostredia, v ktorom si používatelia osvojujú relaxačné techniky,
  • zdravotnícky personál v rakúskom Grazi pomocou nového mobilného systému výrazne zlepšil vnútorné riadenie.
Viac..  Ďuriš Nicholsonová: V EÚ sú veľké rozdiely v prístupe k najmodernejšej starostlivosti a liečbe rakoviny

Na najbližšie dva roky je v rozpočte na ďalšie investície vyčlenených takmer 95 miliónov EUR.

Konzultácie s verejnosťou

Napriek výhodám mobilného zdravotníctva pretrvávajú aj obavy, ako je ochrana údajov, ktoré zhromažďujú zdravotnícke aplikácie. Takisto sú nejasné pravidlá o tom, ako sa môžu aplikácie certifikovať ako zdravotnícke pomôcky.

EÚ vyzvala občanov, odborníkov v oblasti zdravotníctva, verejné orgány, výrobcov mobilných telefónov a ostatnú verejnosť, aby vyjadrili svoje názory na otázky súvisiace s oblasťou mobilného zdravotníctva. Konzultácia obsahuje napríklad tieto otázky: aké bezpečnostné požiadavky by sa mali vzťahovať na zdravotnícke aplikácie a ako podporiť podnikanie v sektore mHealth v Európe.

Príspevky ku konzultácii o mobilnom zdravotníctve môžete predkladať do 3. júla prostredníctvom tohto odkazu. Súhrn odpovedí bude uverejnený na konci roka.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

Unia kapitalovych trhov

Komisia otvorila verejnú konzultáciu o volebných právach migrujúcich občanov EÚ

Európska komisia v pondelok otvorila verejnú konzultáciu o volebných právach migrujúcich občanov EÚ v nadväznosti …