Na igelitky zabudnite! Drastické zníženie ich používania už prešlo už aj Európskym parlamentom

igelitka
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Členské štáty EÚ budú musieť do roku 2019 znížiť aspoň o 80% spotrebu najrozšírenejších plastových tašiek, ktoré zároveň najviac znečisťujú životné prostredie. Vyplýva to z legislatívneho návrhu, ktorý v stredu schválil Európsky parlament. Členské štáty by na dosiahnutie tohto cieľa mali využiť dane, odvody, ale aj obchodné obmedzenia a zákazy. Plastové tašky výrazne znečisťujú životné prostredie, najmä vodné útvary a vodné ekosystémy.

“Poslanci dnes výrazne posilnili navrhované pravidlá EÚ, ktorých cieľom je znížiť využívanie plastových tašiek a odpad z nich, a to najmä prostredníctvom záväzných európskych redukčných cieľov a požiadavky, aby sa za plastové tašky platilo. Ako ukázali krajiny, ktoré sú lídrami v tomto úsilí, dramatické zníženie spotreby týchto tašiek je aplikovaním ucelenej politiky ľahko dosiahnuteľné. Postupné, avšak rýchle sťahovanie týchto tašiek predstavuje ľahko uskutočniteľné riešenie všadeprítomného problému plastového odpadu v životnom prostredí,” uviedla spravodajkyňa Margrete Auken (Zelení/EFA, DK).

Parlament jej správu schválil pomerom hlasov 539 (za): 51 (proti): 72 (zdržalo sa hlasovania).

Redukčné ciele: 50% do roku 2017, 80% do roku 2019

Ľahké plastové nákupné tašky, s hrúbkou menšou ako 50 mikrónov, sú v súčasnosti najviac rozšírenými plastovými taškami v EÚ. Pravdepodobnosť ich opätovného použitia je však nižšia, ako v prípade hrubších tašiek, takže sa rýchlejšie stávajú odpadom, ktorý často končí rozptýlený v životnom prostredí.

“Súčasné používanie jednorazových igelitiek je síce pohodlné, ale zároveň veľmi neefektívne a ohrozujúce životné prostredie. Recyklovaných je iba 6,6% plastových tašiek, pričom v životnom prostredí môžu pretrvať stovky rokov. Preto podporujem používanie tašiek na viacnásobné použitie, vyrobené z ekologických materiálov,” uviedla poslankyňa Katarína Neveďalová (S&D, SK).

Členské štáty by mali podľa poslancov do roku 2017 znížiť spotrebu ľahkých plastových tašiek aspoň o polovicu a do roku 2019 až o 80% v porovnaní so stavom v roku 2010. Využiť pritom môžu ekonomické nástroje, akými sú dane a odvody, ale aj obchodné obmedzenia a zákazy, ktoré by zabezpečili, aby obchody neposkytovali plastové tašky bezplatne. Výnimkou by boli plastové vrecká určené na zabalenie voľne uložených potravín, napr. mäsa, rýb a mliečnych výrobkov.

Viac..  Peter Pollák: Dôrazne odsudzujem vraždu v Írsku, rovnako dôrazne odsudzujem kolektívnu vinu. VIDEO

Do roku 2019 by mali byť plastové tašky určené na zabalenie ovocia, zeleniny a cukroviniek nahradené taškami z recyklovaného papiera alebo taškami, ktoré sú biologicky rozložiteľné a kompostovateľné. Podľa poslancov by sa tiež mali upraviť základné požiadavky týkajúce sa kompostovateľných a biologicky rozložiteľných obalov.

V roku 2010 použil každý občan EÚ odhadom 198 plastových nákupných tašiek, približne 90% z nich bolo ľahkých. Bez zásahu by spotreba tašiek mala ďalej narastať. Podľa údajov Európskej komisie (viď dokument Posúdenie vplyvu, odkaz napravo od tlačovej správy) bolo v EÚ v roku 2010 odhodených viac ako osem miliárd plastových tašiek.

 

Európsky parlament schválil legislatívny návrh v prvom čítaní s cieľom zhrnúť doteraz vykonanú prácu na predloženom texte a odovzdať ju po voľbách novému Parlamentu. V máji zvolení poslanci tak budú môcť pokračovať v práci vykonanej počas aktuálneho funkčného obdobia a využiť ju ako základ pre ďalšie rokovania s členskými štátmi o finálnom znení novej legislatívy.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

Spotreba igelitových tašiek na Slovensku stále klesá, stúpa však počet predaných plastových obalov

Spotreba igelitových tašiek na Slovensku stále klesá. Pre agentúru SITA to uviedol Slavomír Held z …