Žijeme v 21.storočí? Každé štvrté dieťa v EÚ je chudobné, Brusel spúšťa verejnú konzultáciu

Práva detí
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Podľa štatistiky je každé štvrté dieťa v EÚ chudobné. Deti tvoria každý rok štvrtinu žiadateľov o azyl a hlásených je 250 000 prípadov nezvestných. Deti navyše tvoria 15 % identifikovaných obetí obchodu s ľuďmi a viac ako milión z nich v Európe žije v inštitucionálnej starostlivosti.

S cieľom zefektívniť systém ochrany detí začala Európska komisia verejné online konzultácie, ktoré majú členským štátom pomôcť vytvoriť integrované a účinné systémy ochrany detí. Tieto konzultácie  potrvajú do 3. júla a môžu sa do nich zapojiť všetky osoby a organizácie, ktoré sa zaujímajú o ochranu detí. Môžu tak získať informácie o právnych predpisoch EÚ a o postupoch pri starostlivosti o deti v cezhraničných, ako aj vnútroštátnych kontextoch.

Za ochranu detí sú v prvom rade zodpovedné jednotlivé štáty, EÚ však stanovuje spoločné pravidlá v niektorých oblastiach. Sú to napríklad práva detí v trestných konaniach, v oblasti voľného pohybu v rámci EÚ alebo práva v súvislosti s obchodovaním s ľuďmi. EÚ môže takisto zohrať úlohu v prípadoch, keď je potrebné zabezpečiť ochranu dieťaťa vo viacerých krajinách, napríklad keď sa maloleté dieťa bez sprievodu presúva z jednej krajiny do druhej, alebo keď je dieťa nezvestné.

„EÚ má povinnosť chrániť tých najzraniteľnejších v našej spoločnosti pred ujmou. Tri roky od vtedy, ako sme po prvýkrát predstavili Program EÚ v oblasti ochrany práv dieťaťa, sa slová premenili na činy: Komisia prijala právne predpisy na lepšiu ochranu detí, ktoré sa stali obeťami trestných činov alebo sú podozrivými v trestnom konaní. Zabezpečili sme, aby v celej Európe fungovala horúca linka umožňujúca hlásiť prípady zmiznutia detí a vyškolili sme opatrovníkov aj verejné orgány, ktoré sú v úzkom kontakte s maloletými bez sprievodu. Teraz nadišiel čas, aby sme našu činnosť zintenzívnili a zabezpečili, že všetky politiky EÚ a politiky jednotlivých štátov budú podporovať systémy ochrany zohľadňujúce potreby detí,“ uviedla podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová.

Viac..  Nezamestnanosť v Európskej únii v júli klesla na 6,9 % z júnových 7,1 %

Ak sa chcete zapojiť do verejnej konzultácie, môžete tak urobiť prostredníctvom tohto odkazu.

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

žena

Europoslanci vyzývajú, aby bolo rodovo podmienené násilie vnímané ako zločin

Európsky parlament (EP) vyzýva na pristupovanie k rodovo podmienenému násiliu na internete a mimo neho …