Žijeme v 21.storočí? Každé štvrté dieťa v EÚ je chudobné, Brusel spúšťa verejnú konzultáciu

Práva detí
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Podľa štatistiky je každé štvrté dieťa v EÚ chudobné. Deti tvoria každý rok štvrtinu žiadateľov o azyl a hlásených je 250 000 prípadov nezvestných. Deti navyše tvoria 15 % identifikovaných obetí obchodu s ľuďmi a viac ako milión z nich v Európe žije v inštitucionálnej starostlivosti.

S cieľom zefektívniť systém ochrany detí začala Európska komisia verejné online konzultácie, ktoré majú členským štátom pomôcť vytvoriť integrované a účinné systémy ochrany detí. Tieto konzultácie  potrvajú do 3. júla a môžu sa do nich zapojiť všetky osoby a organizácie, ktoré sa zaujímajú o ochranu detí. Môžu tak získať informácie o právnych predpisoch EÚ a o postupoch pri starostlivosti o deti v cezhraničných, ako aj vnútroštátnych kontextoch.

Za ochranu detí sú v prvom rade zodpovedné jednotlivé štáty, EÚ však stanovuje spoločné pravidlá v niektorých oblastiach. Sú to napríklad práva detí v trestných konaniach, v oblasti voľného pohybu v rámci EÚ alebo práva v súvislosti s obchodovaním s ľuďmi. EÚ môže takisto zohrať úlohu v prípadoch, keď je potrebné zabezpečiť ochranu dieťaťa vo viacerých krajinách, napríklad keď sa maloleté dieťa bez sprievodu presúva z jednej krajiny do druhej, alebo keď je dieťa nezvestné.

„EÚ má povinnosť chrániť tých najzraniteľnejších v našej spoločnosti pred ujmou. Tri roky od vtedy, ako sme po prvýkrát predstavili Program EÚ v oblasti ochrany práv dieťaťa, sa slová premenili na činy: Komisia prijala právne predpisy na lepšiu ochranu detí, ktoré sa stali obeťami trestných činov alebo sú podozrivými v trestnom konaní. Zabezpečili sme, aby v celej Európe fungovala horúca linka umožňujúca hlásiť prípady zmiznutia detí a vyškolili sme opatrovníkov aj verejné orgány, ktoré sú v úzkom kontakte s maloletými bez sprievodu. Teraz nadišiel čas, aby sme našu činnosť zintenzívnili a zabezpečili, že všetky politiky EÚ a politiky jednotlivých štátov budú podporovať systémy ochrany zohľadňujúce potreby detí,“ uviedla podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová.

Viac..  EK predstavila iniciatívu zameranú na podporu sociálneho dialógu na úrovni EÚ

Ak sa chcete zapojiť do verejnej konzultácie, môžete tak urobiť prostredníctvom tohto odkazu.

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

Slovenskí policajti budú naďalej pomáhať v Maďarsku pri ochrane schengenskej hranice

Slovensko vyslalo do Maďarska novú skupinu 38 príslušníkov Policajného zboru. Pomáhať budú pri ochrane maďarsko-srbskej …

Consent choices