kozlík
Sergej Kozlík, europoslanec. PHOTO © European Union

Sergej Kozlík: Riešiť politiku len na úrovni štátov je málo

kozlík
Sergej Kozlík, europoslanec. PHOTO © European Union

Všetko so všetkým súvisí a výnimkou nie sú ani horúce témy z Bruselu. Reč je o ekonomických problémoch, ktoré v niektorých prípadoch presahujú i hranice Európskej únie. Jedno je však isté – Európa pomalými krokmi smeruje k spoločnej sociálnej politike a čoraz reálnejšia je aj banková únia.  Nielen na tieto otázky sme diskutovali s europoslancom Sergejom Kozlíkom.

 

Ste predsedom novovzniknutej Strany demokratického Slovenska, zároveň však kandidujete do Parlamentu. Trúfate si v prípade Vášho opätovného zvolenia zvládať obe funkcie naraz?

– Národné parlamenty aj Európsky parlament sú plné predsedov rôznych politických strán. Byť vysokým funkcionárom politickej strany a zároveň členom niektorého parlamentu je zásadným prvkom a podmienkou pre úspešnú politickú činnosť.

Aká je pozícia Aliancie liberálov a demokratov za Európu?

– Skupina ALDE je treťou najsilnejšou politickou skupinou v Európskom parlamente. Pozostáva z členov dvoch európskych politických strán – európskych liberálov a demokratov, ktorých členom sa od 30.apríla stane aj Strana demokratického Slovenska.

Z akých zdrojov budete financovať Vašu kampaň?

– Z vlastných zdrojov kandidátov našej stany.

V čom sú ekonomické otázky rozdielne na národnej a európskej úrovni?

– Rozdielne sú predovšetkým možnosti a prístupy k riešeniam. Viaceré problémy, ako napríklad organizácia a regulácia finančných trhov, kontrola bánk, predchádzanie krízovým situáciám, regulácia vnútorného trhu, či poľnohospodárska politika, už nie je možné riešiť len na úrovni národných štátov. Tieto otázky presahujú v niektorých prípadoch dokonca aj hranice Európskej únie.

Aké sú hlavné piliere bankovej únie?

– Sú to jednotný bankový dohľad nad najväčšími bankami, spoločný fond na pomoc bankám v krízových situáciách a jednotný princíp ochrany vkladov. Európsky parlament už schválil viaceré zásadné dokumenty, avšak cesta k vytvoreniu funkčnej bankovej únii potrvá ešte pekných pár rokov.

Je v EÚ reálna spoločná sociálna politika?

– EÚ postupne smeruje k jednotným pravidlám v tejto oblasti, čo ale neznamená, že v krátkom čase sa vyrovnajú rozdiely v sociálnom statuse medzi členskými krajinami. Pravidlá však musia zabezpečiť pokrytie nárokov občanov v oblasti sociálnych práv. Do úvahy treba zobrať i možnosť voľného pohybu osôb, ktorá by mala postupne prispievať k vyváženiu sociálnych rozdielov v súlade s vyrovnávaním ekonomickej výkonnosti jednotlivých krajín.

Z čoho vychádzate pri zostavovaní ročného rozpočtu EÚ?

– Principiálne z pozície Slovenskej republiky. V Bruseli vždy podporujem také návrhy, ktoré vylepšujú základnú pozíciu našej vlády v rámci Európskej rady.

Aké je hlavné poslanie EÚ z ekonomického hľadiska?

– Európska únia ešte stále disponuje najsilnejším jednotným trhom a druhou najsilnejšou menou na svete. Významnú pozíciu zastáva v oblasti nových technológií a inovácií, ktorú však musí ďalej podstatne vylepšovať. Potenciál má aj vďaka kvalifikovanej pracovnej sile, ale v tomto smere by mala pridať najmä v efektivite vzdelanostnej štruktúry mladých ľudí.

Ďakujeme za rozhovor. Na otázky spravodajského portálu EuropskeNoviny.sk odpovedal europoslanec Sergej Kozlík.

O ruz

Avatar

Odporúčame pozrieť

europsky parlament

PREHĽAD: Čo čaká poslancov Európskeho parlamentu v prvej polovici roku 2020?

EÚ pracuje na celej škole legislatívnych návrhov, ktoré majú za cieľ zlepšiť životy jej občanov. …