Európska komisia investuje do životného prostredia 282,6 miliónov EUR!

veterné mlyny
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Európska komisia dnes schválila financovanie 225 nových projektov v rámci programu LIFE+, fondu Európskej únie pre životné prostredie. Vybrané projekty predložili príjemcovia zo všetkých 28 členských štátov a týkajú sa opatrení v oblasti ochrany prírody, zmeny klímy, environmentálnej politiky a informovania a komunikácie o otázkach životného prostredia v celej EÚ. Predstavujú celkovú investíciu vo výške 589,3 mil. EUR, z čoho 282,6 mil. EUR poskytne EÚ.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik k tomu uviedol: „Tieto najnovšie projekty zásadne prispejú k ochrane, zachovaniu a zveľaďovaniu prírodného kapitálu v Európe a pomôžu pri dosahovaní udržateľného rastu prostredníctvom investícií do nízkouhlíkového hospodárstva a hospodárstva, ktoré efektívne využíva zdroje.“

Komisárka pre opatrenia na ochranu klímy Connie Hedegaardová dodala: „Som rada, že aj tento rok je tak veľa inovačných projektov. Podiel projektov programu LIFE, ktoré prispievajú k opatreniam na ochranu klímy, stále rastie.“

V rámci najnovšej výzvy na predkladanie návrhov, ktorá bola uzatvorená v júni 2013, Komisia dostala 1 468 žiadostí. 225 z nich bolo vybraných na spolufinancovanie prostredníctvom troch zložiek programu: LIFE+ príroda a biodiverzita, LIFE+ environmentálna politika a správa v oblasti životného prostredia a LIFE+ informovanie a komunikácia.

Viac..  Dusičnany stále znečisťujú vody v členských štátoch, problém predstavuje najmä nadmerné hnojenie

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

Európska komisia podporuje reformné úsilie Slovenska v oblasti ochrany prírody

Najaktuálnejšou témou v ochrane prírody na Slovensku je reforma národných parkov, ktorej cieľom je zabrániť strate …