Viete si predstaviť, že by Európska únia neexistovala? Podľa tejto štúdie by nás to vyšlo poriadne draho!

euro
PHOTO: Flickr.

Štúdia zvaná „Náklady na neexistenciu Európy“ stelesňuje pridanú hodnotu Európskej únie, a to tým, že meria potenciálne ekonomické prínosy z dokončenia jednotného trhu v Európe a aplikovania spoločných postupov. Ak by Európska únia neexistovala, naše náklady by pravdepodobne boli oveľa vyššie. Analýza sa skladá z dát zozbieraných pre jednotlivé výbory Európskeho parlamentu. V nasledujúcich rokoch môžeme najviac ušetriť v týchto piatich oblastiach:

1. Spoločný digitálny trh – potenciálna efektívnosť: 260 miliárd eur ročne

Plne funkčný jednotný digitálny trh môže v priebehu času priniesť významné zisky a podporovať vyššiu produktivitu vďaka rýchlejšiemu toku informácií.

Avšak súčasná úroveň cezhraničného elektronického obchodu je stále relatívne nízka a existuje veľa prekážok, ktoré blokujú on-line voľný pohyb tovaru a služieb cez hranice jednotlivých štátov. Tieto prekážky sa týkajú najmä elektronických platieb, platieb DPH, ochrany spotrebiteľa a jeho súkromia alebo geografických obmedzení. Preto je potrebné aktualizovať pravidlá EÚ týkajúce sa týchto faktorov.

Plný potenciál môže siahať až do výšky 520 miliárd ušetrených eur, v najbližších rokoch sa však kvôli zložitosti procesov dá dosiahnuť približne polovica z týchto potenciálnych ziskov.

2. Dokončenie existujúceho jednotného trhu pre spotrebiteľov a občanov – 235 miliárd eur ročne

Existujúci jednotný trh pre tovary a služby už výrazne prispel k hospodárskemu rastu a blahobytu spotrebiteľov, a to najmä vďaka odstráneniu väčšiny fyzických, daňových, právnych a technických prekážok obchodu v rámci EÚ. Európska komisia odhaduje, že pokrok v tejto oblasti zvýšil HDP a zamestnanosť v EÚ o 2,2 percenta a 1,3 percenta. Ďalšie prehlbovanie a odstraňovanie prekážok môže ešte priniesť významné dodatočné zisky a zvyšovanie HDP o ďalších 2,2 percenta ročne počas obdobia nasledujúcich desiatich rokov.

 3. Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo – 60 miliárd eur ročne

Ušetrené náklady poukazujú na dôležitosť bilaterálnych hospodárskych vzťahov. EP v rámci spolupráce s USA podporuje najmä obchodné a investičné dohody, ktoré vedú k vytváraniu kvalitných pracovných miest pre európskych pracovníkov, poskytujú priamy prospech európskym spotrebiteľom, otvárajú nové príležitosti pre podniky alebo zlepšujú príležitosti pre investície EÚ v USA.

 4. Skompletizovanie finančných trhov – 60 miliárd eur ročne

Viac..  EÚ: Minimálna daň zo ziskov nadnárodných firiem môže do unijného rozpočtu priniesť takmer 50 miliárd eur ročne

Integrácia trhu znamená vývin cien smerom k nižším úrovniam. Ekonomické a finančné krízy v EÚ značne rozširujú hospodárske a sociálne rozdiely medzi členskými štátmi, čo vedie k nerovnomernému rozloženiu vnútorných a zahraničných investícií v celej EÚ. Podľa EP je potrebné vytvoriť komplexný rámec stability v menovej, fiškálnej a obchodnej politike, s cieľom uľahčiť tok priamych investícií do všetkých regiónov členských štátov a tým prispieť k náprave makroekonomickej nerovnováhy v EÚ.

 5. Integrácia energetických trhov  –  50 miliárd eur ročne

Viac ekonomicky a fyzicky integrovaný trh v oblasti energetiky by mohol mať za následok zvýšenie efektivity zhruba o 50 miliárd eur. EP zdôrazňuje, že je potrebné dosiahnuť pokrok vo vnútornom trhu s energiou, najmä vytvoriť transparentné ceny, zvýšiť bezpečnosť dodávok, venovať pozornosť spotrebiteľom a ukončiť fyzickú izoláciu niektorých členských štátov na trhu s energiou.

Ďalších 10 odvetví, v ktorých by uplatňovanie spoločných postupov mohlo viesť k najväčším ekonomickým prínosom:

6. Banková únia na odvrátenie novej finančnej krízy – 35 miliárd eur ročne

7. Lepšia koordinácia fiškálnych politík – 31 miliárd eur ročne

8. Spoločný systém ochrany vkladov – 30 miliárd eur ročne

9. Spoločná bezpečnostná a obranná politika  – 26 miliárd eur ročne

10. Spoločná schéma minimálneho nezamestnaneckého poistenia pre eurozónu –  15 miliárd eur ročne

11. Primeraná odmena za primeranú prácu – 13 miliárd eur ročne

12. Boj proti násiliu na ženách – 7 miliárd eur ročne

13. DPH a boj proti daňovým únikom –  7 miliárd eur ročne

14. Informácie a konzultácie pre pracovníkov – 3 miliardy eur ročne

15. Európsky výskumný priestor – 1 miliarda eur ročne

O tib

Avatar

Odporúčame pozrieť

europska centralna banka

Legislatíva na elimináciu používania najmenších euromincí je už podľa Kažimíra pripravená

Legislatíva na elimináciu používania najmenších euromincí je už podľa Národnej banky Slovenska pripravená. Centrálna banka …