EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / KOMENTÁRE A ANALÝZY / Medzinárodné inštitúcie varujú: Hrozí vznik deflácie!

Medzinárodné inštitúcie varujú: Hrozí vznik deflácie!

deflacia
PHOTO: Flickr.

V poslednom období sa v súvislosti s nízkou mierou cenovej inflácie v eurozóne (0,5% marec 2014) množia varovné vyhlásenia tak zo strany medzinárodných inštitúcií  (MMF, ECB), ako aj viacerých ekonómov-vyznávačov keynesovej ekonomickej teórie upozorňujúcich na riziko deflácie, kde vraj hrozí vznik deflačnej špirály majúcej také ekonomické následky, aké má priblíženie sa našej planéty k  čiernej diere vo vesmíre. Skôr než sa budeme bližšie venovať tejto  fóbii, tak si v krátkosti ozrejmime podstatu vzniku deflácie či inflácie.

Podstatou inflácie a deflácie je zmena pomeru množstva statkov a množstva peňazí v ekonomike. Ak množstvo peňazí rastie rýchlejšie ako množstvo statkov hovoríme o inflácii, v dôsledku čoho dochádza k zvyšovaniu cien. Na druhej strane ak rastie rýchlejšie množstvo statkov ako množstvo peňazí, tak hovoríme o deflácii v dôsledku čoho dochádza k znižovaniu cien.

K inflácii dochádza vďaka „tlačeniu“ peňazí zo strany centrálnej banky, ako aj frakčnému bankovníctvu, keď banky prostredníctvom multiplikátora ponuky peňazí dokážu vygenerovať násobky  žiadnymi statkami nekrytých peňazí v porovnaní s množstvom, ktoré si u nich uložili klienti. Pri inflácii dochádza k znehodnocovaniu úspor. Je to skrytá forma zdaňovania. Pri inflácii profitujú okrem dlžníkov aj tie subjekty, ktoré sa dostanú k novým peniazom ako prvé (vlády, banky, finanční investori, veľkí investori naviazaní na vlády).

Na druhej strane strácajú všetci ostatní (stredná vrstva a chudobní). V tej súvislosti sme vo svete v  ostatnom období svedkami narastaniu rozdielov v bohatstve medzi malou skupinou bohatých a zvyškom obyvateľstva.  Za tento vývoj môžeme poďakovať práve aktivitám centrálnych bánk a frakčnému bankovníctvu.

K deflácii dochádza z viacerých dôvodov. Prirodzeným dôvodom je rast produktivity práce, predovšetkým na základe inovácií.  Keďže inovácie majú dosah prakticky na všetky ľudské aktivity, pri stabilnom množstve peňazí by sme mali byť svedkami sústavného zvyšovania kúpnej sily tj. zlacňovania tovarov a služieb. Z tohto aspektu je cieľ väčšiny centrálnych bánk, v podobe zabezpečenia stabilnej cenovej hladiny, zameraný proti tomu, aby si ľudia mohli dovoliť za svoje príjmy kúpiť viac statkov.

Viac..  Jana Žitňanská: Nikto by nenalial pohár alkoholu malému kojencovi, prečo ale bagatelizujeme keď pije budúca mamička?

Ďalšie dôvody deflácie sú na strane peňazí, keď dochádza k redukcii ich množstva. Jednou z možností redukcie množstva peňazí v obehu je, že ľudia zväčšia objem hotovosti, ktorý budú držať u seba doma. Takéto správanie povedie k zmene štruktúry cien na trhu, ktoré zodpovedá aktuálnym preferenciám ľudí. Treba poznamenať, že ľudia zvyknú hromadiť doma peniaze v hotovosti najmä z dôvodu neistôt ( zvyčajne vyvolaných vládami).

Ďalšou možnosťou je pokles bankových úverov a to najmä v krízových obdobiach. Banky sú vtedy konfrontované s nesplácaním úverov a tiež vyberaním peňazí z bánk klientmi, ktorí sa obávajú o svoje úspory. Banky sú tak nútené mať k dispozícii väčšiu likviditu, aby dodržali svoje záväzky voči klientom.

Pri vyššom riziku nesplácania úverov sú banky  nútené si tiež vytvárať na strane pasív väčšie rezervy a tým pádom sa tiež zmenšuje objem peňazí v obehu. Takýto vývoj je však prirodzenou rekciou a nápravou  situácie, ktorú banky vyvolali predchádzajúcou vlnou úverovej expanzie spojenej s infláciou. Jedná sa o ozdravný proces a akékoľvek reakcie zo strany centrálnych bánk alebo vlád situáciu nezlepšia, ale naopak len zhoršia.

Vyššie uvedené formy deflácie na strane peňazí vo svojej podstate reagovali na vývoj ekonomiky s snahou o ozdravnú korekciu opatrení vyvolaných intervenciami centrálnych bánk a vlád.

O ram

Odporúčame pozrieť

zamestnanci

Pracovať v zahraničí sa už neoplatí. Slováci sa vo veľkom vracajú domov

BRATISLAVA / Od roku 2014 u nás po prvý raz klesol počet ľudí, ktorí odchádzajú za …