EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / ROZHOVORY / Kukan na sklonku funkčného obodobia: V našich kanceláriách sú už pripravené prázdne škatule
Kukan
Eduard Kukan, europoslanec. PHOTO: redakcia/dub.

Kukan na sklonku funkčného obodobia: V našich kanceláriách sú už pripravené prázdne škatule

Kukan
Eduard Kukan, europoslanec. PHOTO: redakcia/dub.

Ako by ste zhodnotili svoje päťročné pôsobenie na pôde Európskeho parlamentu? Ktoré témy by ste vyzdvihli?

Pôsobil som predovšetkým v oblasti zahraničnej politiky. Musím povedať, že Európskej únii sa podarilo vytvoriť novú orgánovú inštitúciu – Európska služba vonkajšej činnosti. Nazývame to jednoducho európskou diplomaciou. V praxi to znamená, že Európska únia má v 135 štátoch sveta svoje delegácie, ktoré môžeme nazývať veľvyslanectvami. Bol som pri zrode, bol som členom dvanásť člennej pracovnej skupiny, ktorá pomáhala vytvoriť štatút tejto organizácie a radila Catherine Ashtonovej, ktorá ako najvyššia predstaviteľka bola šéfkou tejto služby. Európska únia získala kvalitnejšie informačné zdroje pre prijímanie rozhodnutí v rôznych medzinárodných otázkach. Vytvorenie týchto delegácii je aj služba občanom a na tom nám veľmi záležalo. Slovensko má omnoho menej veľvyslanectiev. Dnes máme aj na Slovensku turistov, ktorí chodia po celom svete. Ak sa dostanú do problémov, môžu prísť na zastupiteľstvá Európskej únie a tie sú povinné im pomôcť.

Bol som spravodajcom k správam o situácii s dodržiavaním ľudských práv na svete a k postojom Európskej únie k tejto otázke. Stále je veľmi aktuálna a ešte dlho bude, lebo ľudské práva sa nedodržujú. Majú ich mať všetci občania rovnaké, len majú smolu, v ktorej krajine sa narodili. Bohužiaľ autoritatívnych režimov je vo svete mnoho, a práve tam dochádza k ich porušovaniu. Zmyslom tejto správy bola nielen inventarizácia toho, ako to vyzerá vo svete, ale aké konkrétne opatrenia by mala Európska únia prijímať v oblasti obchodnej a ekonomickej spolupráce. Najťažšie je však tieto princípy uplatniť v praxi.

Druhá správa, o ktorej sa rokovalo veľmi intenzívne až dva roky, bol finančný nástroj 15 mld. eur pre susedskú politiku. Triangel vrcholných inštitúcii, Európska komisia, Európska rada a Európsky parlament, s ktorých každá má svoje záujmy, nebolo jednoduché zladiť, ale nakoniec sa to podarilo. Európska únia má šestnásť susedských štátov a je dôležité, aby bola u nich stabilná situácia. Aby režim v týchto krajinách bol podľa možnosti čo najdemokratickejší alebo aby fungovanie spoločnosti bolo podobné ako u nás. Z tohto finančného nástroja sa majú financovať rôzne projekty na podporu mimovládnych  a občianskych organizácii. Ich záujmom je, aby spoločnosť v týchto krajinách fungovala demokraticky. Finančná podpora má plynúť aj pre vlády, ktoré by chceli týmto spôsobom vyvíjať svoju politiku.

Musím však spomenúť svoju účasť, všetkých trinástich slovenských europoslancov. Keď ide o Slovensko, fungujeme ako jeden tím v rovnakých dresoch. Keď sa rokovalo o finančnej podpore pre Slovensko, na odstávku jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach, podarilo sa nám zabezpečiť rádovo dvojnásobne vyššiu pomoc, s ktorou rátal rozpočet Európskej únie.

K ostatným témam by som spomenul, keď som bol predsedom Európskeho parlamentu pre vzťahy a spoluprácu so Srbskom, Čiernou Horou, Bosnou a Hercegovinou, Albánskom a Kosovom. Táto funkcia patrila k náročným. Všetky tieto štáty sa chcú raz stať členmi Európskej únie a naša delegácia sa s nim často stretávala, rokovala a hodnotila ich plnenia. Pomáhala v otázkach reforiem, ktoré by mali robiť, aby na ceste k Európskej únii kráčali rýchlejšie. V niektorých z týchto krajín ma dnes poznajú lepšie ako doma na Slovensku, pretože sme boli častými hosťami, pretože majú záujem o vstup do Únie a poctivo sa pripravujú. Európska komisia každý rok pripravuje správy o pokroku, o ktorých sa následne rokuje v Európskom parlamente. Ide tu o otázku ďalšieho rozširovania Európskej únie. Nie každý je za to, aby sa rozširovala a niektorí hovoria „en l’élargissement         fatigue“ – o únave z rozširovania. Ja vychádzam z toho, že Európa bude naozaj jednotná, keď v nej bude aj Balkán, veď to je jeden región Európy, ktorý do nej jasne geograficky patrí. Tento región – Balkán už ukázal, čo sa môže stať, keď mu nevenujeme dostatočnú pozornosť. Keď si spomenieme na vojny pri kolapse Juhoslávie a diali sa tam možno horšie veci než počas 2. svetovej vojny. Ak chceme hovoriť o jednotnej Európe, tak potom bude naozaj celkovo jednotná, keď bude do nej začlenený aj tento región. Môžeme povedať, že ide o päť štátov a päť opatrení. Nesmieme potom zabúdať, je tu ešte Macedónsko. Z týchto piatich alebo šiestych štátov (pozn. red. Slovensko neuznáva kosovskú nezávislosť.) do Európskeho parlamentu chodia novinári, predstavitelia mimovládnych organizácií, rôzne odborové zväzy a podobne. Všetkých som chcel prijať, pretože som chcel mať čo najpresnejšie, čo najobjektívnejšie informácie, aby som mal pravdivý obraz. Môžem povedať, že v otázkach rozširovania bola táto delegácia veľmi dôležitá s ohľadom na Slovensko, že je považované za experta na Balkán. Mali sme tam pána Lajčáka (pozn. red. V roku 2001 a 2005 bol veľvyslancom v Srbsku, Albánsku, Macedónsku a od roku 2003 aj v Čiernej Hore.), ja som tam kedysi pôsobil ako generálny tajomník OSN. Túto pozíciu sme si v Európskom parlamente vybudovali, ku ktorej som pri všetkej skromnosti prispel, pretože keď sa prijímali rozhodnutia o rozširovaní Únie, vždy sa čakalo na vyjadrenie Komisie.

Viac..  Czesław Siekierski: Reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky je nedostatočná

Posledné plenárne zasadnutie v Štrasburgu máme za sebou. Akej práci sa budete ešte venovať v rámci Európskeho parlamentu alebo Vás čaká už iba predvolebná kampaň?

Nevzbudzujme nostalgiu. Náš rozhovor je jedným z posledných, ktoré tu máme. Keby ste išli do našich kancelárii, tak už tam máme pripravené škatule, do ktorých si musíme všetko zabaliť a nechať tu. Tí, čo nebudú zvolení, tým sa veci pošlú do Bruselu a tí, ktorých občania opäť zvolia, budú mať svoje veci tu. Povedal by som, že oficiálne od nedele 20. apríla sa budovy Európskeho parlamentu pre europoslancov zamykajú. Všetci sa budeme venovať kampani.

O dub

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec

Europoslanec Štefanec: Prekážkou lepšieho vzdelávania o EÚ je často byrokracia

Poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec (EĽS) sa v piatok stretol s ministrom školstva SR Jurajom Draxlerom vo …