Teroristi chcú jadrový materiál! Zabránia najhoršiemu bezpečnostné normy?

terorizmus
PHOTO: Ilustračné FLICKR.

Ako môže EÚ zabezpečiť, aby sa zabránilo tomu, aby chemické, biologické, rádiologické a jadrové materiály a výbušniny (CBRN-E) skončili v rukách teroristov? V súčasnej dobe Európska komisia navrhuje posilniť európske úsilie o lepšiu detekciu výbušnín a nebezpečných materiálov, zintenzívniť výskum v celej Európe a budovať povedomie v členských štátoch.

Teroristické útoky, ako tie v Madride, Londýne, Moskve a na Bostonskom maratóne ukazujú vysokú úroveň inovácií útočníkov a bohužiaľ aj to, že CBRN-E materiály a komponenty možno relatívne jednoducho získať. To je dôvod, prečo Európska komisia navrhuje, aby sa uľahčila praktická spolupráca pre detekciu a zmierňovanie CBRN-E rizík na úrovni EÚ vrátane spolupráce s priemyslom, s prevádzkovateľmi manipulácie CBRN-E materiálov, zariadeniami a ďalšími zainteresovanými stranami. Bude nutné vypracovať konkrétne nástroje od poradenských materiálov, odbornej prípravy až po budovanie povedomia a skúšobných činností.

Cecilia Malmströmová, komisárka EÚ pre domáce záležitosti, hovorí: „Sme konfrontovaní s jasnou realitou. Teroristi a zločinecké organizácie chcú dostať do rúk CBRN-E zbrane. Treba zintenzívniť našu cezhraničnú spoluprácu, aby sa tomu zabránilo. Musíme posilniť naše spoločné úsilie a byť schopní lepšie rozpoznať a posudzovať riziká a rozvíjať účinné bezpečnostné normy.“

Komisia navrhuje konkrétne opatrenia, ktorých cieľom je efektívnejšia detekcia vrátane lepšieho rozpoznania hrozieb, napríklad prostredníctvom lepších postupov preverovania pracovníkov podieľajúcich sa na celom dodávateľskom reťazci výbušnín a CBRN-E materiálov, a tiež navrhuje testovať detekčné zariadenia prostredníctvom praktických skúšok. Odnedávna Komisia spolupracuje s belgickými policajnými útvarmi a tiež dala vypracovať metodiku pre využitie pokročilých mobilných zariadení na detekciu CBRN-E.

Mobilné detekčné jednotky boli nasadené a testované počas nedávneho summitu EÚ-Afrika a počas návštevy prezidenta USA v Bruseli. Hlavné sídlo Rady EÚ bolo pred a počas rôznych summitov testované na kvapalné a tuhé výbušniny, chemické, rádiologické a jadrové hrozby. Tiež boli na niekoľkých vlakových staniciach a staniciach metra v Bruseli použité metódy na detekciu výbušnín, chemických, rádiologických a jadrových hrozieb. Detekčné zariadenie vo forme ľahkých prenosných elektrických zariadení prinieslo výsledky v priebehu niekoľkých sekúnd.

Tieto štúdie poskytli cenné informácie o tom, ako vykonávať tieto misie v rôznych prostrediach, ako sú rozbočovače kritickej infraštruktúry a dopravy. Komisia má v úmysle začať ďalšie praktické skúšky detekčných zariadení v iných oblastiach verejnej bezpečnosti v roku 2014-2015 a pokračovať v mapovaní osvedčených postupov pre ochranu pomocou lepšieho výskumu, testovania a overovania.

Z politického hľadiska je dôležité zabezpečiť, aby výsledky výskumnej činnosti boli lepšie šíriteľné a preložené do užitočných komerčných produktov, ktoré reagujú na presadzovanie práva a potreby ostatných koncových užívateľov, rovnako ako aj na politické potreby. Viac práce bude potrebné urobiť pre zvýšenie iniciatívy školenia a tiež treba zlepšiť povedomie a budovanie kapacít prostredníctvom zdieľania osvedčených postupov a rozvoja poradenského materiálu. V polovici roka 2014 Komisia zverejní manuál pre ochranu letísk a civilného obyvateľstva. Tento materiál by sa mal potom šíriť a využívať vo všetkých členských štátoch.

Viac..  Šestica europoslancov požiadala EK o preskúmanie vysokých trestov za marihuanu na Slovensku

O kat

Avatar

Odporúčame pozrieť

online

EP: Urýchlenie odstraňovania teroristického obsahu z internetu

Európsky parlament v stredu schválil legislatívny návrh, ktorého cieľom je sťažiť šírenie teroristického obsahu v …