EÚ znova investuje. Do boja proti nezamestnanosti sa chystá naliať ďalšie stovky miliónov EUR

Európska komisia, vlajky
PHOTO: Flickr.

Európska komisia prijala prvú z 28 Dohôd o partnerstve v rámci členských štátov a regiónov EÚ na využívanie štrukturálnych a investičných fondov. Bola podpísaná s Dánskom a pripraví cestu pre 553 miliónov eur na celkové financovanie politiky súdržnosti a 629 miliónov eur na rozvoj vidieka, ktoré majú byť investované do reálnej ekonomiky krajiny.

Investície EÚ budú mieriť na zvýšenie konkurencieschopnosti, riešenie nezamestnanosti a rastu prostredníctvom podpory inovácií, hospodárstva, odbornej prípravy a vzdelávania. Budú tiež podporovať podnikanie, boj proti sociálnemu vylúčeniu a usilovať sa o ochranu životného prostredia a o efektívne využívanie zdrojov. Európske štrukturálne a investičné fondy (ESIF) sú:

Európsky fond pre regionálny rozvoj

Kohézny fond (nevzťahuje sa na Dánsko)

Európsky sociálny fond

Európsky fond pre námorné otázky a rybné hospodárstvo

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

V komentári komisárka pre regionálnu politiku Johannes Hahn okrem iného uviedla: „Prijali sme prvú 28 dohôd o partnerstve a blahoželám Dánsku k ich tvrdej práci a efektivite. (…) Dohody o partnerstve sú životne dôležité. (…) Naše investície musia byť strategické, v súlade s novou kohéznou politikou so zameraním na reálnu ekonomiku, na udržateľný rast a investície do ľudí.“

Komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andor uviedol: „Som veľmi rád, že Dánsko sa rozhodlo venovať 50 % finančných prostriedkov kohéznej politiky v rámci rastu a pracovných miest cieľ do Európskeho sociálneho fondu. (…) Som tiež veľmi rád, že môžem vidieť väčšiu súčinnosť medzi činnosťami podporovanými z rôznych fondov.“

Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Dacian Cioloş vidí rozvoj vidieka ako zásadný pilier spoločnej poľnohospodárskej politiky najmä preto, lebo rieši prvky týkajúce sa ekonomických, environmentálnych a sociálnych problémov vo vidieckych oblastiach, ale takým spôsobom, ktorý umožňuje členským štátom alebo regiónom navrhovať programy vhodné pre špecifické situácie. Komisárka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo Maria Damanaki hovorila o potrebe investovania do miestnych komunít, ktoré sú významné z hľadiska rastu počtu pracovných miest, a tiež spomenula, že nemá zmysel predpisovať im, ako majú minúť každý cent, keďže najmä oni musia dobre poznať svoje remeslo.

Prijatie všetkých 28 Dohôd o partnerstve by malo nasledovať počas nasledujúcich 3 mesiacov po procese pozorovaní a konzultácií.

Viac..  Európska komisia sa rozhodla zaradiť jadrovú energiu medzi udržateľné zdroje

O kat

Avatar

Odporúčame pozrieť

jadrova elektraren

Európska komisia sa rozhodla zaradiť jadrovú energiu medzi udržateľné zdroje

Európska komisia, aj na základe apelu Slovenska, na poslednom rokovaní Európskej rady pripravila návrh, ktorý …