EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / EKO/ENVIRO / Energetická bezpečnosť je ohrozená! Čo navrhuje Európska komisia?

Energetická bezpečnosť je ohrozená! Čo navrhuje Európska komisia?

elektrina
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Aktuálne udalosti vyvolali v celej EÚ obavy o bezpečnosť nepretržitého toku energie, ako aj o stabilné ceny energie. Komisia sa na zasadnutí Európskej rady v marci 2014 zaviazala vykonať hĺbkovú štúdiu európskej energetickej bezpečnosti a predstaviť komplexný plán zníženia energetickej závislosti EÚ. Zistenia a návrhy budú predmetom diskusie na zasadnutí Európskej rady 26. a 27. júna.

Na jednej strane celosvetový dopyt po energii rastie a očakáva sa, že do roku 2030 stúpne o 27 %. Na druhej strane domáca produkcia energie v EÚ v rozmedzí rokov 1995 a 2012 klesla takmer o pätinu. V súčasnosti vyše 50 % potreby energie v EÚ pokrývajú externí dodávatelia: v roku 2012 takmer 90 % ropy, 66 % zemného plynu a 42 % tuhého paliva spotrebovaných v EÚ pochádzalo z dovozu, čo predstavuje výdavky vo výške vyše 1 miliardy EUR denne.

Európska komisia reaguje na aktuálne geopolitické dianie a závislosť EÚ od dovozu energie a zasadzuje sa za novú Európsku stratégiu energetickej bezpečnosti. Medzi jej hlavnými bodmi figuruje diverzifikácia externých zdrojov energie, modernizácia energetickej infraštruktúry, dovŕšenie vnútorného trhu s energiou a úspory energie.

Stratégia kladie dôraz aj na potrebu koordinovať vnútroštátne energeticko-politické rozhodnutia a dôležitosť jednotného postupu pri rokovaní s externými partnermi. Vychádza z pokroku, ktorý sa podarilo dosiahnuť od plynovej krízy v roku 2009. Návrhy Komisie vrátane opatrení na zabezpečenie nepretržitých dodávok počas nastávajúcej zimy budú predmetom rokovaní čelných predstaviteľov štátov EÚ na zasadnutí Európskej rady 26. a 27. júna.

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso vyhlásil: „EÚ po plynovej kríze v roku 2009 vykonala veľký kus práce s cieľom zvýšiť svoju energetickú bezpečnosť. Napriek tomu je v tejto oblasti naďalej zraniteľná, čo sme si jasne uvedomili v súvislosti s napätou situáciou na Ukrajine. Keďže sme od dovozu závislí do takej miery, že dovážame vyše 50 % energie, musíme podniknúť ďalšie kroky. Komisia dnes predložila komplexnú stratégiu, ktorou sa lídri EÚ budú zaoberať na zasadaní v júni. Počítam s ich neochvejnou podporou, pretože zvýšenie našej energetickej bezpečnosti je v záujme nás všetkých. Pri otázke energetickej bezpečnosti musí EÚ vystupovať a konať jednotne.”

Komisár EÚ pre energetiku Günther Oettinger dodal: „Želáme si silné a stabilné partnerstvá s dôležitými dodávateľmi, ale nesmieme sa stať obeťou politického a obchodného vydierania. EÚ a jej členské štáty majú dlhý zoznam úloh, do ktorých sa musia pustiť: spoločne musíme posilniť našu solidaritu so zraniteľnejšími členskými štátmi. Takisto musíme dokončiť vnútorný trh s energiou, zlepšiť našu infraštruktúru, dosiahnuť väčšiu vlastnú energetickú efektívnosť a lepšie využívať svoje vlastné zdroje energie. Navyše musíme urýchliť proces diverzifikácie externých dodávok energie, predovšetkým plynu. Pomôžu nám jedine konkrétne opatrenia.“

Komisia s cieľom zabezpečiť nepretržité dodávky počas nastávajúcej zimy navrhuje komplexné posúdenie rizika (záťažový test). Tieto testy by sa vykonali na regionálnej úrovni alebo na úrovni EÚ v podobe simulácie prerušenia dodávok plynu.

Viac..  Juncker predniesol správu o stave EÚ. Kam by sme sa mali uberať v budúcnosti?

Zámerom je preskúmať, ako by sa energetický systém vyrovnal s ohrozením bezpečnosti dodávok a na základe získaných poznatkov vypracovať núdzové plány a vytvoriť záložné mechanizmy. Takéto mechanizmy by mohli zahŕňať navýšenie zásob plynu, prechod na iný typ paliva (predovšetkým na vykurovanie) a z neho vyplývajúce zníženie dopytu po plyne, vyvinutie núdzovej infraštruktúry, napríklad možností spätného toku a spájania častí bezpečnostných zásob energie.

Komisia ako riešenie strednodobých a dlhodobých problémov pri bezpečnosti dodávok navrhuje opatrenia vo viacerých kľúčových oblastiach:

O ram

Odporúčame pozrieť

Katainen, Bienkowska

EÚ predstavuje novú stratégiu pre priemyselnú politiku

Predseda Komisie Jean-Claude Juncker vo svojom každoročnom prejave o stave Únie uviedol: „Želám si, aby sa náš priemysel stal …