EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / ZDRAVIE / Európska komisia: Výskum zahŕňajúci ľudské embryonálne bunky sa bude naďalej financovať

Európska komisia: Výskum zahŕňajúci ľudské embryonálne bunky sa bude naďalej financovať

európska komisia
PHOTO: Flickr.

Európska komisia dnes predstavila svoju odpoveď na iniciatívu občanov pod názvom „Jeden z nás“. Po stretnutí s jej organizátormi a preskúmaní ich žiadosti sa Komisia rozhodla nepredložiť legislatívny návrh, keďže členské štáty i Európsky parlament len nedávno prerokovali a stanovili politiku EÚ v tejto oblasti.

V rámci iniciatívy „Jeden z nás“ sa od EÚ žiadalo zastavenie financovania činností, pri ktorých sa predpokladá ničenie ľudských embryí, najmä v oblasti výskumu, rozvojovej pomoci a verejného zdravia. Organizátori iniciatívy po registrácii návrhu zozbierali viac ako požadovaný milión podpisov aspoň zo siedmich členských štátov EÚ.

S Komisiou sa stretli 9. apríla a následne sa 10. apríla konalo verejné vypočutie v Európskom parlamente. Komisia dospela k záveru, že existujúci rámec financovania, na ktorom sa po diskusii zhodli aj členské štáty EÚ a Európsky parlament, je primeraný.

Máire Geogheganová-Quinnová, európska komisárka pre výskum, inováciu a vedu, uviedla: „K tejto iniciatíve občanov sme sa postavili aktívne a jej návrhu sme venovali všetku náležitú pozornosť. To, že členské štáty a Európsky parlament sa dohodli pokračovať vo financovaní výskumu v tejto oblasti, však má svoj dôvod. Embryonálne kmeňové bunky sú jedinečné a majú potenciál liečby, ktorá môže zachrániť životy, pričom už prebieha klinické skúšanie. Komisia bude naďalej uplatňovať prísne etické pravidlá a obmedzenia financovania výskumu zo zdrojov EÚ vrátane toho, že nebudeme financovať ničenie embryí.“

Európsky komisár pre rozvoj Andris Piebalgs uviedol: „V rámci iniciatív občanov sa ľudia môžu priamo podieľať na tvorbe politiky EÚ a my im venujeme veľkú pozornosť. Pre komplikácie v tehotenstve a pri pôrode stále zomiera priveľa žien. Preto sa medzinárodné spoločenstvo rozhodlo zahrnúť konkrétny cieľ zníženia úmrtnosti matiek a zabezpečenia univerzálneho prístupu k reprodukčnému zdraviu medzi miléniové rozvojové ciele. EÚ, jej členské štáty a ostatní medzinárodní darcovia na jeho naplnení tvrdo pracujú a spolu so zdravím ako takým je pre nich prioritou. Cieľom našich rozvojových programov v tejto oblasti je rozšíriť prístup k účinným službám plánovaného rodičovstva, aby neboli potrebné interrupcie.“

Viac..  Obľúbenú sladkosť sťahujú z trhu. Obsahuje škodlivý insekticíd

Výskum zahŕňajúci ľudské embryonálne kmeňové bunky

Európska komisia uplatňuje na všetok výskum zahŕňajúci ľudské embryonálne kmeňové bunky komplexný systém trojitého zabezpečenia, ktorý je podľa nej v plnom súlade so zmluvami EÚ, ako aj s Chartou základných práv Európskej únie. Tento systém, ktorý sa uplatnil už v predošlom výskumnom programe EÚ, odsúhlasili členské štáty a Európsky parlament v kontexte schvaľovania legislatívy pre program Horizont 2020 v roku 2013. Pravidlá sú takéto:

  • Rešpektujú sa vnútroštátne právne predpisy – projekty EÚ sa musia riadiť právnymi predpismi krajiny, v ktorej sa výskum vykonáva.
  • Všetky projekty sa musia vedecky overiť v partnerskom preskúmaní a musia sa podrobiť prísnemu etickému posudzovaniu.
  • Finančné prostriedky EÚ sa nesmú použiť na deriváciu nových línií kmeňových buniek, ani na výskum, pri ktorom sa ničia embryá – vrátane obstarávania ľudských embryonálnych kmeňových buniek.

Európska Komisia sa nezameriava vyslovene na financovanie výskumu spojeného s ľudskými embryonálnymi kmeňovými bunkami. Financuje skôr výskum liečby ochorení alebo riešení problémov v oblasti zdravotníctva, ako sú napríklad terapie na liečbu Parkinsonovej choroby, Huntingtonovej choroby či cukrovky.

Výskum môže zahŕňať aj ľudské embryonálne kmeňové bunky, ak sú súčasťou najlepších projektových návrhov. V rokoch 2007 až 2013 EÚ financovala 27 projektov spoločného výskumu v oblasti zdravotníctva, ktoré zahŕňali použitie ľudských embryonálnych kmeňových buniek. Príspevok z rozpočtu EÚ predstavoval 156,7 milióna EUR. Celkové výdavky na zdravotnícky výskum za toto obdobie boli približne 6 miliárd EUR.

Pomoc EÚ v oblasti zdravia v rozvojových krajinách

Rozvojová spolupráca v oblasti zdravia matiek a detí sa riadi týmito prvkami:

O ram

Odporúčame pozrieť

VIDEO: S poslancami Európskeho parlamentu už spolupracujú aj vedci

Do Európskeho parlamentu prichádzajú vedci. Komunikáciou s europoslancami majú napomôcť v rozhodovaní o legislatíve. Program Veda …