Mieša Ukrajina karty? EÚ vrazí balík peňazí do bezpečnejších dodávok

vlajky EU
PHOTO: Flickr.

Prvé výzvy na predkladanie návrhov pod Connecting Europe Facility (CEF) na financovanie projektov transeurópskej energetickej infraštruktúry sú otvorené. Celkovo 750 miliónov EUR bude k dispozícii pre prioritné projekty najmä v plynárenskom a elektrárenskom sektore. Tieto projekty stoja na riešení otázok bezpečnosti dodávok a majú priniesť ukončenie energetickej izolácie niektorých členských štátov. Zároveň prispejú k zlepšeniu vnútorného energetického trhu EÚ a integrácii obnoviteľných zdrojov energií k energetickej rozvodnej sieti. Financovanie EÚ urýchli investície, najmä, čo sa týka chýbajúcich cezhraničných prepojení s využitím potrebných súkromných a verejných finančných prostriedkov.

Európsky komisár pre energetiku Günther Oettinger: Je to zásadný krok. Také obrovské množstvo finančnej podpory EÚ spôsobí naozaj solídny rozdiel. Súčasná kríza na Ukrajine zdôrazňuje dôležitosť modernizácie energetickej infraštruktúry a budovania chýbajúcich prepojení medzi členskými štátmi, aby stúpla energetická bezpečnosť EÚ. Vo všeobecnosti členské štáty potrebujú len navzájom pomôcť s dodávkami energie, ak sú dobre prepojené. Okrem toho zlepšenie energetickej infraštruktúry je predpokladom pre dokončenie vnútorného trhu s energiou v prospech spotrebiteľov a podnikov v EÚ.”

Pri zámere požiadať o grant musí byť projekt zahrnutý do zoznamu “projektov spoločného záujmu”. Prvý zoznam bol prijatý Európskou komisiou v októbri 2013. Skladá sa z 250 projektov v oblasti energetickej infraštruktúry, po dokončení by mal každý z nich zabezpečiť významný prínos pre aspoň dva členské štáty; mal by zvýšiť bezpečnosť dodávok, prispievať k integrácii trhu a aj k zníženiu emisií CO2.

Poskytnuté peniaze budú slúžiť na financovanie štúdií a stavebných prác. Projekty však musia plniť prísne kritériá: analýzou nákladov a výnosov (CBA) musia preukázať významné výhody bezpečnosti dodávok, solidaritu a technologické inovácie. Výška podpory EÚ vo všeobecnosti nemôže presiahnuť 50 % oprávnených nákladov. Vo výnimočných prípadoch, keď projekt môže výrazne prispieť k bezpečnosti dodávok alebo zvýšenie energetickej solidarite medzi členskými štátmi, podpora zo strany EÚ môže predstavovať až 75 % nákladov.

Viac..  Export Veľkej Británie na trh Európskej únie sa vo februári zotavil

Termín podania prihlášky na predkladanie návrhov je 19. august 2014. V novembri 2014 bude prijaté konečné rozhodnutie, na ktoré projekty dostane CEF finančné prostriedky od Európskej komisie. Niekedy možno bude potrebné preinvestovať prevažnú časť prostriedkov v jednom členskom štáte, kým výhody bude mať skôr iný členský štát. V tomto prípade bude rozhodnutie o zdieľaní nákladov riešené príslušnými regulačnými orgánmi.

O kat

Avatar

Odporúčame pozrieť

Brusel si predvolal ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ osem predstaviteľov únie

Európska únia si predvolala ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ …