Ochorieť v inej členskej krajine EÚ? Na toto všetko máte nárok

dieťa v nemocnici
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Vysoká úroveň ochrany zdravia, právo využívať lekársku starostlivosť, prístup k zdravotnej starostlivosti, preventívne, diagnostické a liečebné ošetrenie bez ohľadu na finančné prostriedky, pohlavie alebo národnosť. Aj toto sú pravidlá zakotvené v Európskej únii. Toto sú výhody pacienta v rámci Európskej únie:

Získanie zdravotnej starostlivosti. Ak ochoriete počas výletu do inej krajiny EÚ a treba navštíviť lekára, nie je potrebné skrátiť vašu návštevu a vrátiť sa domov na ošetrenie. Stačí si vziať so sebou váš európsky preukaz zdravotného poistenia.

Ak ste sa rozhodli pre lekárske ošetrenie v inej krajine EÚ, za určitých okolností ho budete mať uhradené. V niektorých prípadoch domovské krajiny môžu vyžadovať predchádzajúci súhlas pred vycestovaním za liečbou.

Kontaktný bod v každom členskom štáte poskytne informácie pacientom o ich právach na zdravotnú starostlivosť po celej Európe. Prístup k informáciám o kvalite a bezpečnosti starostlivosti vám umožní prijímať informované a správne rozhodnutia. Tieto kontaktné miesta môžu tiež poskytovať informácie o európskych referenčných sieťach, kde môžete získať vysokošpecializovanú zdravotnú starostlivosť napríklad v prípade zriedkavého ochorenia.

Záruka, že vás bude liečiť kvalifikovaný zdravotnícky personál – lekári, zubári, sestry, pôrodné asistentky a farmaceuti, ktorí splnili minimálne požiadavky EÚ.

Dostanete kópiu vašej lekárskej správy, váš poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vykoná zdravotný záznam poskytovanej liečby. Ako pacient máte právo na kópiu lekárskeho záznamu s cieľom zabezpečiť kontinuitu starostlivosti a ošetrené lekárom podľa vlastného výberu, taktiež ak pokračujete v liečbe v inom členskom štáte.

Komisia stanovila pravidlá vzájomného uznávania predpisov medzi členskými štátmi a minimálny zoznam prvkov zahrnutých v cezhraničných lekárskych predpisoch.

Viac..  WHO: Výskum pôvodu koronavírusu sa zastavil, ďalšie oneskorenia ho môžu úplne znemožniť

Liečba musí byť schválená členskými štátmi alebo Komisiou predtým, ako bude prístupná na trhu EÚ. To zaisťuje pacientom, že sú liečení liekmi, ktoré spĺňajú prísne normy kvality, bezpečnosti a účinnosti.

Máte právo oznámiť akékoľvek nežiaduce reakcie na lieky priamo vnútroštátnym orgánom. Môžete tak urobiť cez vášho lekára, farmaceuta, sestru alebo iného zdravotníckeho odborníka.

Európske pravidlá o zdravotníckych pomôckach siahajú od jednoduchých obväzov až po život zachraňujúce prístroje s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti pacienta a rýchleho prístupu k inovatívnym technológiám.

Využívanie spoločných vysokých štandardov kvality krvi, orgánov a tkanív, čo je záruka kvality a bezpečnosti liečby pacientov. Spoločné pravidlá platia v celej EÚ, aby bolo isté, že všetok darovaný ľudský materiál je bezpečný a dôkladne preskúmaný, aby sa zabránilo prenosu ochorení, napríklad HIV alebo hepatitídy. Okrem toho EÚ financuje projekty a činnosti, ktoré podporujú vnútroštátne orgány vo výcviku svojich inšpektorov, zlepšovaní ostražitosti systémov, ako aj v organizácii a prístupe k službám vnútroštátnej transfúzie a transplantácie.

O kat

Avatar

Odporúčame pozrieť

utecenci

Slovensko prispeje miliónom eur na zdravotnú starostlivosť migrantom v Grécku

Sumou jeden milión eur podporí Slovensko projekt, ktorý je zameraný na poskytovanie zdravotníckej pomoci migrantom …