Strašné číslo! Ročne zomrie v rozvojových krajinách 1,5 milióna detí, pretože neboli očkované

dieťa v nemocnici
PHOTO: Ilustračné Flickr.

V záujme zlepšenia zdravia miliónov ľudí v rozvojových krajinách EÚ viac ako zdvojnásobuje financovanie očkovacích látok a imunizácie na celom svete. Každý rok zomrie 1,5 milióna detí v dôsledku chorôb, ktorým by sa dalo zabrániť jednoduchým očkovaním. EÚ preto na obdobie rokov 2014 – 2020 zvýšila finančné prostriedky na 25 miliónov EUR ročne v porovnaní s približne 10 mil. EUR v predchádzajúcich rokoch.

Financovanie pomôže Aliancii GAVI, neziskovej organizácii zameranej na zlepšenie prístupu k imunizácii, chrániť ďalšie milióny detí pred smrteľnými chorobami v najchudobnejším krajinách sveta. Organizácia zastupuje všetky kľúčové subjekty pôsobiace v oblasti globálnej imunizácie, od vlád darcovských krajín a zdravotníckych orgánov po subjekty občianskej spoločnosti, odvetvie vyrábajúce očkovacie látky a súkromné spoločnosti.

Podpora pre každú krajinu je prispôsobená jej potrebám. Aliancia GAVI môže tým, že využije silné stránky svojich členov, spojiť dopyt z každej krajiny, a tak zabezpečiť predvídateľné a dlhodobé financovanie. Vďaka tomu dochádza k ďalšiemu zníženiu cien, čím sa umožňuje, aby život zachraňujúce očkovacie látky dostalo čo najviac detí. Zhruba dve tretiny poskytnutého financovania smerujú do afrických, karibských a tichomorských krajín. Vďaka darcom, ako je EÚ bolo od roku 2000 zaočkovaných takmer pol miliardy detí, čím sa podarilo zachrániť približne 6 miliónov životov.

Aliancia GAVI financuje 11 očkovacích látok vrátane vakcín proti pneumokokovým ochoreniam a rotavírusom, čo sú najčastejšie príčiny pneumónie a hnačky, ktorým sa dá predchádzať očkovaním, a ľudského papilomavírusu, ktorý spôsobuje rakovinu krčka maternice.

Viac..  Rozsudok ESĽP v českom prípade týkajúcom sa sankcií za nezaočkovanie dieťaťa a neprijatia nezaočkovaného dieťaťa do materskej školy

Úloha Aliancie GAVI je úzko spätá s rozvojovou politikou EÚ, ktorej cieľom je znížiť chudobu a pomôcť dosiahnuť miléniové rozvojové ciele OSN do roku 2015. Aby EÚ pomohla zlepšiť pracovné podmienky a vytvoriť efektívne a udržateľné zdravotné systémy v rozvojových krajinách, pôsobí aj v iných oblastiach zdravotnej starostlivosti, akými sú výživa, voda a hygiena a bezpečnosť cestnej premávky. Okrem financovania zdravotnej starostlivosti prostredníctvom Európskeho rozvojového fondu a nástroja financovania rozvojovej spolupráce EÚ vytvorila program celosvetových verejných statkov a problémov, ktorý je zameraný na riešenie cezhraničných zdravotných problémov, ako je kontrola nákazlivých chorôb.

EÚ v rámci svojej podpory zdravotnej starostlivosti od roku 2004 prispela k imunizácii 18,3 milióna detí vo veku do jedného roka proti osýpkam, viac než 8 500 zdravotníckych stredísk bolo postavených, opravených alebo zariadených a uskutočnilo sa 17 miliónov konzultácií o reprodukčnom zdraví.

O kat

Avatar

Odporúčame pozrieť

Brusel si predvolal ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ osem predstaviteľov únie

Európska únia si predvolala ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ …