Brusel reformuje pravidlá pri poskytovaní pomoci

eu vlajka
PHOTO: Flickr.

V dôsledku reformy pravidiel EÚ bude pre štáty ľahšie podporiť spoločnosti s cieľom stimulovať rast, výskum a inovácie. Jedným z hlavných cieľov reformy je využiť zdroje na vyšetrovanie takých prípadov poskytnutia štátnej pomoci, ktoré môžu vážne poškodiť konkurentov.

Spoločnostiam bude možné poskytnúť rôzne druhy pomoci pre širšiu škálu aktivít a vo vyššom objeme bez toho, aby ich podnikateľské plány podliehali preskúmaniu zo strany orgánov EÚ. Odhaduje sa, že podľa nových liberalizovaných pravidiel budú členské štáty oznamovať Komisii 10 % – 25 % prípadov štátnej pomoci (v súčasnosti 40 %). Toto zníženie sa dosiahne obmedzením počtu kritérií, ktoré sú dôvodom oznámenia štátnej pomoci Európskej komisii.

Približne tri štvrtiny súčasnej štátnej pomoci a dve tretiny subvencií nebude v budúcnosti nutné oznamovať Komisii, čím sa zníži administratívna záťaž pre spoločnosti, štátnych zamestnancov aj samotnú EÚ. Členské štáty však budú musieť uverejňovať online informácie o akejkoľvek finančnej podpore presahujúcej 500 000 EUR, ktorá bola poskytnutá spoločnostiam alebo verejným orgánom. Členské štáty, spoločnosti a verejnosť tak budú môcť kontrolovať podporu ekonomiky z verejných zdrojov v celej EÚ.

Vďaka novým pravidlám budú môcť štáty pružnejšie investovať napríklad do širokopásmovej internetovej infraštruktúry, ochrany kultúrneho dedičstva alebo inovačných zoskupení. Pomoc však musí byť jasne zameraná na vytváranie pracovných miest alebo zvyšovanie konkurencieschopnosti.

Viac..  Nemecko potrebuje viac imigrantov, tvrdí šéf federálneho úradu práce

Očakáva sa, že zmeny pomôžu v EÚ zvýšiť investície do výskumu, vývoja a inovácií o 50 % do roku 2020. EÚ v súčasnosti investuje do tejto oblasti približne 2 % svojho HDP. Zvýšením o 1 % by sa EÚ dostala na rovnakú úroveň ako USA a Japonsko. Viac peňazí vo výskume by spoločnostiam pomohlo uvádzať na trh nové inovatívne výrobky a vytvárať pracovné miesta.

Reformy, ktoré sa začnú uskutočňovať od 1. júla, sú súčasťou širšieho balíka opatrení zameraných na urýchlenie rozhodovacieho procesu v oblasti hospodárskej súťaže. V posledných rokoch boli zavedené osobitné pravidlá pre širokú škálu sektorov – napr. pre regionálny rozvoj, rizikové financovanie alebo letiská.

O kat

Avatar

Odporúčame pozrieť

EÚ od vypuknutia pandémie partnerským štátom poskytla podporu 34 miliárd eur

Európska únia (EÚ), členské krajiny EÚ a európske finančné inštitúcie vo formáte Tím Európa od …