EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / EKONOMIKA / Brusel reformuje pravidlá pri poskytovaní pomoci

Brusel reformuje pravidlá pri poskytovaní pomoci

eu vlajka
PHOTO: Flickr.

V dôsledku reformy pravidiel EÚ bude pre štáty ľahšie podporiť spoločnosti s cieľom stimulovať rast, výskum a inovácie. Jedným z hlavných cieľov reformy je využiť zdroje na vyšetrovanie takých prípadov poskytnutia štátnej pomoci, ktoré môžu vážne poškodiť konkurentov.

Spoločnostiam bude možné poskytnúť rôzne druhy pomoci pre širšiu škálu aktivít a vo vyššom objeme bez toho, aby ich podnikateľské plány podliehali preskúmaniu zo strany orgánov EÚ. Odhaduje sa, že podľa nových liberalizovaných pravidiel budú členské štáty oznamovať Komisii 10 % – 25 % prípadov štátnej pomoci (v súčasnosti 40 %). Toto zníženie sa dosiahne obmedzením počtu kritérií, ktoré sú dôvodom oznámenia štátnej pomoci Európskej komisii.

Približne tri štvrtiny súčasnej štátnej pomoci a dve tretiny subvencií nebude v budúcnosti nutné oznamovať Komisii, čím sa zníži administratívna záťaž pre spoločnosti, štátnych zamestnancov aj samotnú EÚ. Členské štáty však budú musieť uverejňovať online informácie o akejkoľvek finančnej podpore presahujúcej 500 000 EUR, ktorá bola poskytnutá spoločnostiam alebo verejným orgánom. Členské štáty, spoločnosti a verejnosť tak budú môcť kontrolovať podporu ekonomiky z verejných zdrojov v celej EÚ.

Viac..  Európska migračná agenda: Komisia stanovila ďalšie kľúčové opatrenia, ktoré treba prijať

Vďaka novým pravidlám budú môcť štáty pružnejšie investovať napríklad do širokopásmovej internetovej infraštruktúry, ochrany kultúrneho dedičstva alebo inovačných zoskupení. Pomoc však musí byť jasne zameraná na vytváranie pracovných miest alebo zvyšovanie konkurencieschopnosti.

Očakáva sa, že zmeny pomôžu v EÚ zvýšiť investície do výskumu, vývoja a inovácií o 50 % do roku 2020. EÚ v súčasnosti investuje do tejto oblasti približne 2 % svojho HDP. Zvýšením o 1 % by sa EÚ dostala na rovnakú úroveň ako USA a Japonsko. Viac peňazí vo výskume by spoločnostiam pomohlo uvádzať na trh nové inovatívne výrobky a vytvárať pracovné miesta.

Reformy, ktoré sa začnú uskutočňovať od 1. júla, sú súčasťou širšieho balíka opatrení zameraných na urýchlenie rozhodovacieho procesu v oblasti hospodárskej súťaže. V posledných rokoch boli zavedené osobitné pravidlá pre širokú škálu sektorov – napr. pre regionálny rozvoj, rizikové financovanie alebo letiská.

O kat

Odporúčame pozrieť

Navracsics

Komisia pokračuje v úsilí o vytvorenie európskeho vzdelávacieho priestoru

Cieľom nových iniciatív je zlepšiť vzdelávaciu mobilitu a vzdelávacie príležitosti v EÚ a posilniť postavenie …