EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / ĽUDIA / Prišli konečne na to, ako vyriešiť chudobu?

Prišli konečne na to, ako vyriešiť chudobu?

eu vlajka
Vlajka Európskej únie. PHOTO: Flickr.

Európska komisia prijala oznámenie, ktoré má byť súčasťou pozície EÚ v medzinárodných rokovaniach o cieľoch udržateľného rozvoja v nadväznosti na miléniové rozvojové ciele. Ciele udržateľného rozvoja majú posilniť záväzok medzinárodného spoločenstva odstrániť chudobu a podporovať udržateľný rast. Obe oblasti sa bytostne dotýkajú tejto i budúcich generácií. Komisia v oznámení opisuje kľúčové zásady a navrhuje prioritné oblasti a potenciálne cieľové hodnoty na obdobie po roku 2015 v záujme stanovenia niekoľkých cieľov v oblasti udržateľného rozvoja.

Európsky komisár pre životné prostredie Janez Potočnik vyhlásil: „Potrebujeme nový rámec, ktorý mobilizuje medzinárodné spoločenstvo, aby sa postavilo vzájomne prepojeným výzvam odstraňovania chudoby, zlepšovania životných podmienok a zabezpečenia udržateľnosti pokroku v rámci možností tejto planéty. Program OSN po roku 2015 by mal byť univerzálny a mal by ponúkať komplexné riešenie pre všetkých.“

Ciele udržateľného rozvoja prispejú k vzniku nového medzinárodného rámca, ktorý nahradí miléniové rozvojové ciele. Tento rámec bude univerzálny, platný pre všetkých a založený na partnerstve všetkých krajín, občianskej spoločnosti a súkromného sektora. K dosahovaniu globálnych cieľov by mali spravodlivým dielom prispieť všetky krajiny – zodpovedať sa musia vlastným občanom i medzinárodnému spoločenstvu. Rámec udržateľného rozvoja bude mať tri základné rozmery: sociálny, environmentálny a hospodársky. Bude teda hmatateľným prínosom aj pre občanov EÚ: intenzívnejšia podpora a presadzovanie hybných síl inkluzívneho a udržateľného rastu, zlepšenie sociálnych podmienok, ale aj zdravšie a čistejšie životné prostredie.

Viac..  OLAF podľa Kažimíra vyrátal Slovensku 300-miliónový nedoplatok na základe deviatich faktúr

Komisia v návrhu vyzýva na riešenie problémov celosvetového záujmu, ako je chudoba, nerovnosť, zdravie, potravinová bezpečnosť, vzdelávanie, rodová rovnosť, voda a hygiena, energia z udržateľných zdrojov, dôstojná práca, inkluzívny a udržateľný rast, udržateľná spotreba a výroba, biodiverzita, degradácia pôdy, moria a oceány.

Politika po roku 2015 by tiež mala zaistiť prístup založený na právach a venovať sa otázkam spravodlivosti, rovnosti, dobrej správy vecí verejných, demokracie a právneho štátu, mierumilovných spoločností a života bez násilia.

Oznámenie sa teraz prerokuje na Rade ministrov a v Európskom parlamente. Výsledok usmerní pozíciu EÚ v rámci rokovaní na úrovni OSN a bude jedným zo vstupov pre správu, ktorú má neskôr tento rok pripraviť generálny tajomník OSN o rámci na obdobie po roku 2015. Uverejnenie záverov otvorenej pracovnej skupiny sa očakáva budúci mesiac.

O kat

Odporúčame pozrieť

Gates, Juncker

Bill Gates: Potrebujeme nové technológie, aby sme mohli zabrániť najhorším dôsledkom zmeny klímy

Európska komisia a skupina Breakthrough Energy dnes podpísali memorandum o porozumení s cieľom zriadiť spoločný …