EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / SPOTREBITEĽ / Podvody s potravinami: Ako nás EÚ chráni?

Podvody s potravinami: Ako nás EÚ chráni?

maso
PHOTO: Flickr.

Sieť RASFF, ktorá bola zriadená pred 35 rokmi a ktorá uľahčuje cezhraničný tok informácií medzi jej členmi a zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní vysokej úrovne bezpečnosti potravín pre občanov Európy, prešla dlhú cestu od jej skromných začiatkov.

Sieť RASFF umožňuje rýchlu výmenu informácií medzi členskými štátmi a Komisiou, ak sa v potravinovom a krmivovom reťazci zistia riziká v oblasti verejného zdravia. Všetci členovia systému RASFF (28 členských štátov EÚ, Komisia, EFSA, ESA, Nórsko, Lichtenštajnsko, Island a Švajčiarsko) sú v 24-hodinovej pohotovosti, aby zabezpečili zaslanie neodkladných oznámení, ich prijatie a spoločnú a efektívnu reakciu na ne.

Vďaka systému RASFF sa predišlo mnohým rizikám v oblasti bezpečnosti potravín skôr, než mohli ohroziť spotrebiteľov. Európa sa viac než kedykoľvek predtým spolieha na systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF), aby sa zabezpečilo, že naše potraviny spĺňajú jedny z najprísnejších noriem v oblasti bezpečnosti potravín vo svete.

Z výročnej správy o RASFF z roku 2013 vyplýva, že okrem jeho hlavnej úlohy, ktorou je zabezpečovanie bezpečnosti potravín od jeho vzniku pred 35 rokmi, je RASFF kľúčovým nástrojom na spätné vysledovanie a stiahnutie výrobkov, v súvislosti s ktorými sa zistil podvod.

Komisár EÚ pre zdravie Tonio Borg uviedol: „Systém RASFF je životne dôležitým nástrojom, ktorý umožňuje reagovať na situácie v oblasti bezpečnosti potravín v Európe vďaka rýchlej výmene informácií v záujme ochrany európskych spotrebiteľov. Škandál s konským mäsom bol príkladom systému RASFF v akcii, keď sa spätne vysledoval zdroj potravinárskych výrobkov nezákonne obsahujúcich konské mäso a príslušné výrobky sa stiahli z trhu“.

Záverom skonštatoval: „Dnes sme sa priblížili európskym spotrebiteľom prostredníctvom inovačného online nástroja – nového portálu RASFF pre spotrebiteľov – ktorý im ponúka prístup k informáciám o oznámeniach o stiahnutí výrobkov z trhu a o verejných upozorneniach zo strany orgánov verejného zdravia a prevádzkovateľov podnikov v danej krajine EÚ“.

Celkové výsledky

Viac..  Mliečna kríza dorazila na Slovensko, v obchodoch chýba obľúbené maslo

Dnešná výročná správa sa týka vykazovacieho roka 2013, v ktorom bolo prostredníctvom RASFF podaných spolu 3 205 pôvodných oznámení, z ktorých 596 bolo klasifikovaných ako výstražné oznámenia, 442 ako informácie, ktoré je potrebné sledovať, 705 ako informačné oznámenia a 1 462 ako oznámenia o zamietnutí na hraničnom prechode.

Tieto pôvodné oznámenia viedli k 5 158 následným oznámeniam, čo predstavuje v priemere asi 1,6 následných oznámení na jedno pôvodné oznámenie. Následné oznámenia môžu viesť k viacerým opatreniam, napríklad: odvolanie, stiahnutie, zhabanie a zničenie potravinárskych výrobkov.

Celkový počet oznámení hlásených cez RASFF sa v roku 2013 znížil o 9 % v porovnaní s rokom 2012. K najzávažnejším problémom patrili choroby vyvolané pôvodcom v potravinách, a to v dôsledku prítomnosti vírusu hepatitídy A v zmesiach bobúľ a v jahodách, nepriaznivých reakcií spôsobených potravinovými doplnkami s potenciálne nebezpečnými zložkami, E. coli produkujúcej Shigatoxin (STEC) v mäse a rezíduí pesticídov na rastlinných výrobkoch.

Pôvod oznámení

Z 3 205 pôvodných oznámení hlásených cez RASFF v roku 2013 sa prevažná väčšina (2 710, 84,6 %) týkala potravín, 272 oznámení sa týkalo krmív (8,5 %) a 223 oznámení (6,9 %) sa týkalo materiálu prichádzajúceho do styku s potravinami.

Ďalšie otázky: opatrenia proti potravinovým podvodom

Hoci sa nezistilo žiadne riziko týkajúce sa bezpečnosti potravín, systém RASFF preukázateľne prispel k rýchlemu zdieľaniu všetkých informácií týkajúcich sa potravinových výrobkov nezákonne obsahujúcich konské mäso. V prvom polroku 2013 a v nasledujúcom období to členským štátom EÚ pomohlo urýchliť ich vyšetrovania a získať komplexnejší obraz, čo im umožnilo spätne vysledovať zdroj podvodov.

Ďalšie kroky

O ram

Odporúčame pozrieť

oprava, vyrobky

Európsky parlament chce dlhšiu životnosť výrobkov, podľa Sulíka sa do toho nemá miešať

ŠTRASBURG / Výrobky, ktoré si bežní spotrebitelia kupujú, fungujú nejakú dobu ako švajčiarske hodinky. A potom, …