Takmer 60 % Európanov vôbec nešportuje! Čo chystá komisia, aby zlepšila tento stav?

beh
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Nápad usporiadať Európsky týždeň športu vznikol v Európskom parlamente. Táto myšlienka sa objavila vo Fisasovej správe z roku 2012, pomenovanej po jej autorovi, španielskom poslancovi Európskeho parlamentu Santiagovi Fisasovi.

V tom istom roku členské štáty vyzvali Európsku komisiu, aby zvážila vytvorenie Európskeho týždňa športu na propagáciu fyzickej aktivity a účasti na športe na všetkých úrovniach. Komisia potom viedla rozsiahle diskusie s členskými štátmi a športovými organizáciami, ktorých cieľom bolo inšpirovať sa existujúcimi iniciatívami a zabezpečiť plnú podporu pre iniciatívu.

Program Erasmus+ prvýkrát obsahuje rozpočtový riadok určený pre šport. Počas siedmich rokov sa z neho vyčlení približne 265 miliónov EUR na podporu rozvoja európskej dimenzie v športe prostredníctvom riešenia problémov cezhraničného charakteru, akými sú manipulácia s výsledkami zápasov a doping.

Budú sa ním takisto podporovať nadnárodné projekty, do ktorých sú zapojené organizácie pôsobiace v oblasti amatérskeho športu, pričom sa bude podporovať napríklad dobrá správa vecí verejných, sociálne začlenenie, rodová rovnosť, dvojitá kariéra a fyzická aktivita pre všetkých.

Androulla Vassiliouová, európska komisárka zodpovedná za oblasť športu, dnes predstavila plány týkajúce sa prvého Európskeho týždňa športu, ktorý sa uskutoční v septembri 2015. Cieľom podujatia je podporovať pohyb a šport na všetkých úrovniach. Z najnovšieho prieskumu Eurobarometer o športe a fyzickej aktivite vyplýva, že takmer 60 % občanov Európskej únie sa nikdy alebo len zriedka venuje pohybovej aktivite či športu. Očakáva sa, že Európska komisia poskytne finančné prostriedky na Európsky týždeň športu z programu Erasmus+, čo je nový európsky program pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport.

Viac..  Nový Zéland kupuje 500-tisíc dávok vakcíny Pfizer od Dánska

Komisárka Vassiliouvá uviedla: „Som veľmi rada, že naše plány týkajúce sa Európskeho týždňa športu úspešne napredujú. Výsledky prieskumu Eurobarometer poukázali na to, že je potrebné prijať opatrenia, a tak ľudí presvedčiť, aby sa radšej ako oddychu na sedačke venovali športu alebo fyzickej aktivite. Má to kľúčový význam, a to nielen z hľadiska zdravia a celkovej kvality života, ale aj z hľadiska značných ekonomických nákladov, ktoré prináša fyzická nečinnosť.“

Počas daného týždňa bude Komisia koordinovať podujatia a aktivity v celej Európe. Organizáciám, ktoré sa budú podieľať na dosahovaní cieľov tejto iniciatívy, poskytne Komisia usmernenia a značku „Európsky týždeň športu“.

Komisia bude takisto podporovať aktivity na zvyšovanie povedomia na vnútroštátnej úrovni. Vzhľadom na absenciu univerzálneho riešenia a rešpekt k národným tradíciám a miestnym štruktúram v oblasti športu komisárka zdôraznila, že je potrebné, aby členské štáty zapojili do organizácie podujatí regionálne aj miestne subjekty.

„Je to nevyhnutné pre úspech Európskeho týždňa športu,“ uviedla. „Naším cieľom je úžasný celoeurópsky zážitok, ktorý pomôže ľuďom zmeniť ich spôsob života a na ktorom sa zároveň zabavia“.

 

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

peniaze

Viac ako 80 percent Slovákov podporuje jednotnú menu euro

Osem z desiatich Slovákov podporuje európsku hospodársku a menovú úniu s jednotnou menou euro. Ako …