Trh s mliečnymi výrobkami má pozitívny výhľad

mlieko
PHOTO: Flickr.

Európska Komisia dnes uverejnila správu o vývoji situácie na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami a vykonávaní balíka predpisov týkajúcich sa mlieka z roku 2012. Opisuje prevažne pozitívny výhľad pre trh s mliekom a mliečnymi výrobkami a hodnotí vykonávanie ustanovení a možností balíka predpisov týkajúcich sa mlieka. Načrtáva ďalšie otázky, ktoré by sa mali zvážiť z dôvodu skončenia systému kvót v roku 2015.

Cieľom tohto balíka, ktorý bol prijatý v rámci postupu spolurozhodovania v roku 2012, je posilniť pozíciu výrobcov v mliekarenskom dodávateľskom reťazci a pripraviť tento sektor na budúcnosť, ktorá by bola viac trhovo orientovaná a udržateľná. Pritom sa využijú predovšetkým poznatky získané počas krízy na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami z roku 2009.

Členské štáty majú možnosť stanoviť, aby boli písomné zmluvy medzi výrobcami a spracovateľmi mlieka povinné. Poľnohospodári môžu kolektívne vyjednávať o podmienkach zmluvy vrátane ceny surového mlieka prostredníctvom organizácií výrobcov. Špecifické pravidlá EÚ pre medziodvetvové organizácie umožňujú subjektom v mliekarenskom dodávateľskom reťazci viesť dialóg a vykonávať množstvo činností. Členským štátom sa umožnilo, aby za určitých podmienok regulovali dodávky syrov s chráneným označením pôvodu alebo s chráneným zemepisným označením.

V správe sa potvrdzuje, že zmluvy medzi poľnohospodármi a spracovateľmi sa stali povinnými v 12 členských štátoch (Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Francúzsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko a Taliansko), zatiaľ čo v niektorých iných členských štátoch (Belgicko, Spojené kráľovstvo) boli dohodnuté kódexy osvedčených postupov medzi poľnohospodármi a spracovateľskými organizáciami.

Na základe vnútroštátnych ustanovení o uznaní organizácií výrobcov sa formálne uznalo 228 organizácií výrobcov v šiestich členských štátoch (Belgicko, Česká republika, Francúzsko, Nemecko, Španielsko a Taliansko). V štyroch z nich (Česká republika, Francúzsko, Nemecko a Španielsko) tieto organizácie viedli kolektívne vyjednávania, ktoré zahŕňali 4 – 33 % celkových dodávok. Dva členské štáty (Francúzsko a Taliansko) uplatnili pravidlá na reguláciu dodávky určitých syrov s chráneným označením pôvodu alebo s chráneným zemepisným označením.

Viac..  Brusel začal konanie voči Nemecku pre porušenie práva únie

Komisia sa domnieva, že je príliš skoro na to, aby sa prejavili výrazné účinky balíka predpisov týkajúcich sa mlieka na tento sektor, a to najmä v znevýhodnených regiónoch. Opatrenia potrebné na to, aby sa skutočne využili možnosti vyplývajúce z tohto balíka, ako napríklad vytvorenie organizácií výrobcov a organizácia kolektívneho vyjednávania, si vyžadujú čas a silnú iniciatívu samotných poľnohospodárov.

Ďalším opatrením Komisie pre trh na obdobie po skončení režimu kvót bolo nedávne otvorenie Európskeho strediska pre monitorovanie trhu s mliekom, ktorého cieľom je zlepšenie transparentnosti trhu a poskytovanie analýz pre hospodárske subjekty pri prijímaní obchodných rozhodnutí. Toto stredisko pomôže Komisii monitorovať vývoj trhu, zavádzať ustanovenia záchrannej siete a proaktívne reagovať na výnimočné okolnosti.

Napriek prevažne pozitívnemu výhľadu pre trhy s mliekom a mliečnymi výrobkami vo svete a značným možnostiam rastu v nadchádzajúcich rokoch správa reaguje na vyslovené obavy o schopnosť regulačného rámca EÚ riešiť prípady extrémnej trhovej volatility či krízovej situácie po skončení režimu kvót.

Cieľom je najmä zabezpečiť vyvážený rozvoj výroby mlieka v celej Európskej únii a predchádzať nadmernej koncentrácii v najproduktívnejších oblastiach. V správe sa potvrdzuje, že Komisia bude pokračovať v diskusii, aby sa riešili tieto obavy. Takisto preskúma, či a aké dodatočné nástroje sú potrebné.

 

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

Nemecko

Brusel začal konanie voči Nemecku pre porušenie práva únie

Európska únia (EÚ) v stredu začala konanie voči Nemecku pre vlaňajšie rozhodnutie nemeckého ústavného súdu …