ECB chce naštartovať úverovanie firiem. Ako?

Mikro, malé a stredné podniky [ďalej ako SME] u nás tvoria 99,9 % všetkých podnikateľských subjektov a dávajú prácu 7 z 10 zamestnaných Slovákov. Na rozbehnutie a udržanie biznisu je potrebné nielen množstvo času a energie, ale aj peňažných prostriedkov. Ak nestačia vlastné zdroje, riešením je napríklad žiadosť o úver z banky.

Ani táto cesta však nie je vždy jednoduchá. Banka musí svojho klienta preveriť a zhodnotiť riziko, ktoré jeho podnikanie so sebou prináša. Takto banky postupujú v každom prípade, či už ide o novú podnikateľskú aktivitu alebo zabehnutý biznis, kedy firma potrebuje prostriedky na prefinancovanie novej investície alebo bežnej prevádzky.

Naštartovať úverovanie podnikov v eurozóne má v úmysle Európska centrálna banka. Tá na svojom júnovom zasadnutí prišla nielen so znižovaním úrokových sadzieb, ale aj s programom na podporu úverovania firiem. Na konci apríla 2014 mali nefinančné spoločnosti od bánk požičaných viac ako 14,85 mld. EUR.

Akému najväčšiemu problému čelia v súčasnosti slovenské SME
Malé a stredné podniky čelia v súčasnosti mnohým výzvam. Prieskum Európskej komisie [EK] z roku 2013 ukázal, že najväčším problémom pre vyše dve pätiny slovenských firiem je nájdenie si zákazníkov. Prístup k financovaniu predstavuje najväčšiu výzvu pre 17,6 % slovenských SME. Medzi ďalšie problémy, ktorým malé a stredné podniky zo svojho pohľadu čelia, patria dostupnosť kvalifikovaných pracovníkov a skúsených manažérov, regulácia, ale aj náklady na produkciu a mzdy či tlak zo strany konkurencie.

Za posledné dva roky si úver z banky zobralo až takmer 58 % malých a stredných podnikov. Tretina spomedzi nich si požičala menej ako 100 tisíc EUR. Približne 18 % SME čerpá úver vo výške od 100 tisíc EUR do 1 milióna EUR a 7 zo 100 firiem si zobralo úver v sume prevyšujúcej 1 milión EUR. Keďže sa jedná o vysoké sumy, opatrnosť bánk pri schvaľovaní takýchto úverov je na mieste.

A na čo malé a stredné podniky pôžičky použili? Podľa Dany Špacírovej, analytičky Poštovej banky, viac ako polovica SME, ktorá si v posledných dvoch rokoch vzala úver, použila získané finančné prostriedky na svoju prevádzku. Približne 4 z 10 firiem využili financie na kúpu pozemkov, budov, zariadenia či motorových vozidiel. Možno trochu prekvapujúco až takmer 8 % SME priznalo, že požičané peniaze „vrazili“ do reklamy a propagácie.

Viac..  Nový Bauhaus: nové opatrenia na prepojenie udržateľnosti so štýlom a s inklúziou

Len necelé 3 % malých a stredných podnikov investovali nadobudnuté prostriedky do výskumu a vývoja. Len za posledných 6 mesiacov od uskutočnenia prieskumu [t. j. cca v prvej polovici roka 2013] sa o úver z banky uchádzal každý šiesty podnik z kategórie SME.

Viac ako polovica týchto podnikov pritom z banky požadované prostriedky získala, ďalšej pätine bola poskytnutá aspoň časť požadovanej sumy.
Hospodárska kríza so sebou priniesla prísnejšie podmienky bánk pri poskytovaní úverov. V čase sťažených podnikateľských podmienok a s tým spojeného rastúceho rizika však ide o pochopiteľný krok. V prvom polroku 2013 banky zamietli 15 zo 100 žiadostí malých a stredných podnikov o úver. V predkrízovom roku 2007 pritom dostali červenú len 4 % žiadateľov.

Banky nie sú pre malých a stredných podnikateľov strašiakom. Až viac ako dve tretiny oslovených podnikateľov sa vyjadrili, že im rokovania s bankou pri žiadosti o úver strach nenaháňajú a naopak, cítia sa pri nich sebaisto. Takmer polovica podnikateľov zároveň nevidí žiadne prekážky, ktoré by im bránili v získaní bankového úveru. Na druhej strane približne 4 % malých a stredných podnikateľov v prieskume priznali, že sa o úver z banky neuchádzali len preto, že sa báli zamietnutia žiadosti.

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

bicykel

L. Ď. Nicholsonová: Už dva rezorty podporujú zvýšenie bezpečnosti cyklistov na slovenských cestách

Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová sa v pondelok spolu s predsedom petičného výboru Denisom Vojtičkom a …