Košická univerzita získala z eurofondov viac ako 50 miliónov EUR

euro
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach využila všetky  príležitosti na čerpanie podpory z eurofondov pri realizácii projektov operačného programu Výskum a vývoj. Tieto sa od roku 2008 týkali rozsiahlych rekonštrukcií budov, investícií do technickej infraštruktúry, výstavby univerzitnej knižnice, až po zriadenie špičkových centier excelentnosti v mnohých oblastiach.

Univerzita získala prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ nenávratné finančné príspevky vo výške 43,6 mil. eur. Podľa rektora UPJŠ to boli najmä projekty rekonštrukcií, ktoré následne zmodernizovali vzdelávací proces a výskum. ,,Univerzita sa neuveriteľným spôsobom dostala na vyššiu úroveň vo výučbovom procese. Prežil som tu celý život ako študent a zamestnanec, a tento technologický skok nás kvalitatívne posunul ďaleko dopredu“, zhodnotil Ladislav Mirossay.

Spomedzi 17 výskumných projektov najviac vyzdvihuje tie, ktoré sú z oblasti biológie a biomedicíny, a môžu znamenať veľa aj pre prax.  Ide  o sieť excelentných pracovísk pre onkológiu či projekt NanoBioSens, na ktorý získali  700-tisíc eur. Vedeckí tím sa zaoberal vývojom biosenzorov, ktoré sú na báze nanočastíc striebra a zlata. ,,Prvá časť projektu je zameraná na životné prostredie a tieto nanosenzory môžu snímať koncentrácie škodlivín v životnom prostredí, napríklad pesticídy. V biológii a v prírodných vedách sa dajú podobné senzory využiť aj v príprave sond, ktoré môžu merať stopové koncentrácie liečiv v organizme, konkrétne na bunkovej úrovni. Snažíme sa tento výskum priblížiť praxi“, doplnil Mirossay.

Viac..  Ivan Štefanec: Program Erasmus podporí aj vzdelávanie seniorov

Ďalších 10,2 mil. eur získala košická univerzita v operačnom programe Vzdelávanie, ktoré sa podpísali pod modernizáciu vzdelávacieho procesu, ale aj vytváranie študijných programov vo svetovom jazyku.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

zdravie, opatrovatelka

Na podporu opatrovateliek a sociálnych služieb pôjde 55 miliónov z eurofondov

Eurofondy pomáhajú zlepšovať služby v regiónoch. Podpora domácej opatrovateľskej služby pre odkázané osoby je cieľom najnovšej výzvy …