EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / CESTOVANIE / Iba 6 % Európanov cestuje vlakom aspoň raz za týždeň. Ako chce Komisia zvýšiť kvalitu služieb železničnej dopravy?

Iba 6 % Európanov cestuje vlakom aspoň raz za týždeň. Ako chce Komisia zvýšiť kvalitu služieb železničnej dopravy?

vlak
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Z uverejnenej správy o stave európskeho trhu so železničnou dopravou, ktorú Európska komisia predkladá každé dva roky, vyplýva, že napriek nespornému rastu je potrebné aj naďalej zvyšovať efektivitu dopravy a kvalitu služieb vo viacerých členských štátoch.

Správa tiež upozorňuje na fakt, že otvorené konkurenčné prostredie a častejšie verejné obstarávanie prinášajú lepšie služby pre cestujúcich a vyššiu hodnotu pre daňových poplatníkov. Európske železnice dostávajú ročne 36 miliárd EUR z verejných dotácií (približne toľko, čo zarobia na cenách za dopravné služby).

Podpredseda Komisie Siim Kallas, európsky komisár zodpovedný za dopravu, zdôraznil, že „železnice predstavujú významný potenciál z hľadiska ekologickej a udržateľnej dopravy. Ak však majú železnice EÚ obstáť v 21. storočí, je potrebné prijať rázne opatrenia: zjednodušiť postupy povoľovania koľajových vozidiel, zvýšiť investície do infraštruktúry a podporiť výskum a inovácie železníc, no zároveň otvoriť domáce medzimestské spoje konkurencii a celoplošne zaviesť verejné obstarávanie pri zákazkách v oblasti služieb vo verejnom záujme tak, ako to predpokladá štvrtý železničný balík.“

Komisia prijala podrobnú správu o stave odvetvia železničnej dopravy, tzv. „Prieskum monitorovania železničného trhu“. Správa potvrdzuje, že odvetvie osobnej železničnej dopravy zaznamenalo od polovice deväťdesiatych rokov obrovský nárast záujmu v krajinách ako Spojené kráľovstvo (+ 70 %), Švédsko (+ 42 %), Francúzsko (+ 37 %), Belgicko (+ 26 %), pričom podčiarkuje význam rýchlovlakov, ktoré tvoria štvrtinu celého objemu dopravy v EÚ.

Rastie aj medzinárodná osobná doprava, pričom hlavní európski železniční dopravcovia už nie sú iba čisto tradičnými monopolmi vo vlastníctve štátu, ale čoraz viac medzinárodnými železničnými dopravcami s viac ako štvrtinou obratu mimo ich domovskej krajiny. Takisto rastie záujem o nákladnú železničnú dopravu, v ktorej takmer polovicu objemu dopravy tvorí v súčasnosti cezhraničná preprava. Nové subjekty v tomto odvetví zamestnávajú približne 120 000 ľudí a už sa im podarilo získať 21 % podiel na osobnej a 28 % na nákladnej železničnej doprave.

Viac..  Aj na Slovensku musíte dostať rovnako kvalitné jedlo ako inde v EÚ, tvrdí Juncker

V správe sa uvádza, že ceny sú nižšie tam, kde dochádza k otvorenej hospodárskej súťaži medzi železničnými dopravcami, ktorej výsledkom sú aj lepšie služby pre cestujúcich. Preto je napríklad cena za lístok na rýchlovlak nižšia tam, kde existuje konkurencia.

Ceny na trati Rím –Miláno, kde si konkurujú dvaja železniční dopravcovia, sú o 25 % až 40 % lacnejšie ako na trati Madrid – Barcelona, na ktorej môže zabezpečovať dopravu stále iba jeden dopravca. Frekvencia vlakových spojení na talianskej trati sa zdvojnásobila, z čoho vyplýva pozitívna súvislosť medzi frekvenciou a otvorenou hospodárskou súťažou, ktorá v súčasnosti existuje najmä na vysokorýchlostných a diaľkových medzimestských tratiach.

Na druhej strane zo správy vyplýva aj to, že odvetvie železničnej dopravy je (stále) do veľkej miery závislé od verejných dotácií (okolo 36 miliárd EUR v roku 2012), čo približne zodpovedá príjmom z predaja dopravných služieb, ako aj to, že nárast objemu železničnej nákladnej dopravy zaostáva za rastom ostatných foriem dopravy.

V správe sa tiež zdôrazňuje, že prístavy ako Rotterdam a Antverpy by mohli dosahovať lepšie výsledky v oblasti železničnej nákladnej dopravy a že v oblasti spokojnosti so železničnou dopravou a železničnými stanicami je aj naďalej veľký priestor na zlepšenie (58 % miera spokojnosti).

Napríklad železnice plne nevyužívajú dôležitý potenciál, ktorý predstavujú osoby so zníženou pohyblivosťou: 19 % Európanov necestuje vlakom pre problémy s bezbariérovým prístupom (a iba 6 % Európanov cestuje vlakom aspoň raz za týždeň). Podobne je to aj s cestovným v mnohých rýchlovakoch, ktoré je ešte stále relatívne vysoké, a zvlášť v porovnaní s niektorými traťami, na ktorých už funguje konkurencia.

O ram

Odporúčame pozrieť

Katainen, Bienkowska

EÚ predstavuje novú stratégiu pre priemyselnú politiku

Predseda Komisie Jean-Claude Juncker vo svojom každoročnom prejave o stave Únie uviedol: „Želám si, aby sa náš priemysel stal …