zivotna uroven

Najvyššia životná úroveň je v Luxembursku. Ako sme na tom my?

Slovenský hrubý domáci produkt [HDP] prepočítaný na jedného obyvateľa dosiahol vlani 76 % z priemeru krajín EÚ. Vyplynulo to z údajov, ktoré zverejnil Eurostat.

HDP na obyvateľa vyjadrený v parite kúpnej sily [PPS] patrí do skupiny ukazovateľov popisujúcich životnú úroveň obyvateľov krajiny. HDP na hlavu v parite kúpnej sily vyčísľuje, aká veľkosť celkovej ekonomickej aktivity za určité obdobie pripadá na jedného obyvateľa sledovanej oblasti a porovnáva sa so základňou, ktorou je tento istý ukazovateľ vypočítaný za úniu ako celok.životná úroveň Porovnávacia základňa, teda priemer za EÚ, predstavuje hodnotu 100. Ak hodnota vyprodukovaných tovarov a služieb prepočítaná na počet obyvateľov je v niektorej ekonomike vyššia ako hodnota za celú EÚ, tak aj výsledný index je vyšší ako 100 a naopak. Pre lepšiu porovnateľnosť údajov sa ukazovateľ vyčísľuje v parite kúpnej sily, teda v akejsi umelej menovej jednotke, ktorá zohľadňuje rozdiely v cenových hladinách jednotlivých krajín.

Ukazovateľ, ktorý zverejnil Eurostat nehodnotí, koľko sa v jednotlivých regiónoch zarobí. Hovorí o tom, aký veľký hrubý domáci produkt [hodnota všetkých vytvorených tovarov a služieb mínus hodnota tovarov a služieb potrebných na ich vytvorenie] sa v danom období v danej ekonomike vytvoril po prepočte na jedného obyvateľa. Tento ukazovateľ sa používa na vyjadrenie životnej úrovne, avšak má veľa nedostatkov, a preto je často aj terčom kritiky.

Viac..  Vladimír Bilčík: Jedno sídlo Európskeho parlamentu by mohlo podstatne ušetriť finančné prostriedky

Viaceré krajiny si za posledné desaťročie pohoršili a ich životná úroveň klesla. Typickými príkladmi sú dlhovou krízou sužované Grécko [z 95 % v roku 2004 na 75 % v roku 2013] a Írsko [zo 143 % na 126 % priemeru EÚ].

“Hoci ukazovateľ HDP na obyvateľa patrí medzi ukazovatele popisujúce životnú úroveň, obyvatelia hodnotia kvalitu svojho života skôr prostredníctvom toho, či majú prácu, aké sú ich príjmy a čo si za ne môžu dovoliť kúpiť,” uviedla Dana Špacírová, analytička Poštovej banky. V súčasnosti sme pritom na Slovensku svedkami pomaly klesajúcej miery nezamestnanosti a zároveň reálneho rastu miezd. Pri pohľade o rok či dva dozadu by tak Slováci mali hodnotiť svoju životnú úroveň o niečo lepšie aj na základe vlastných pocitov.

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

stefanec

Ivan Štefanec: Dlh Slovenska stále enormne narastá a čoskoro prekročí únosnú mieru

BRATISLAVA – Slovensko má najhoršiu dlhodobú udržateľnosť verejných financií spomedzi všetkých krajín v EÚ. Konštatuje …