Máme dostatok kvalitnej pitnej vody? Zapojte sa do verejnej konzultácie!

voda
PHOTO: Flickr.

Cieľom smernice o pitnej vode je ochrana ľudského zdravia pred nepriaznivými účinkami akejkoľvek kontaminácie vody určenej na ľudskú spotrebu, a to tak, že sa zabezpečí, aby pitná voda bola vyhovujúca a čistá. Kvalita pitnej vody v EÚ je vo všeobecnosti dobrá, a aj úroveň implementácie smernice je celkovo veľmi vysoká. Členské štáty musia prijať opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa tieto ciele dosiahli, a tieto opatrenia nesmú umožniť zhoršenie kvality pitnej vody.

Európska komisia dnes začala verejnú konzultáciu o politike EÚ v oblasti pitnej vody s cieľom zistiť, v ktorých oblastiach by sa mohlo dosiahnuť zlepšenie. Konzultácia je konkrétnou odpoveďou na Right2Water, prvú úspešnú európsku iniciatívu občanov.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Dodávky bezpečnej pitnej vody dobrej kvality v celej EÚ sú významným úspechom právnych predpisov EÚ. Ale musíme si byť vedomí problémov, ktoré nás čakajú, a riešiť obavy vyslovené v tejto európskej iniciatíve občanov. To znamená pokračovať v dialógu iniciovanom občanmi a načúvať očakávaniam spotrebiteľov a iných zainteresovaných strán, čo sa týka právnych predpisov EÚ o pitnej vode v budúcnosti.“

Podpredseda a komisár pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívu Maroš Šefčovič, ktorý bol zodpovedný za vytvorenie rámca pre európske iniciatívy občanov, uviedol: „Vyhodnotenie tejto prvej úspešnej európskej iniciatívy občanov, v rámci ktorého Komisia vysvetlila, ako mieni reagovať, bolo v skutočnosti len začiatkom procesu. Teraz začíname s plnením našich sľubov. Je to ďalší dôkaz toho, že iniciatíva občanov má skutočný vplyv na európsky proces rozhodovania.“

Konzultácia by mala priniesť lepšie pochopenie názorov občanov a zainteresovaných strán na potrebu a možný rozsah opatrení, ktoré by sa mohli prijať na zlepšenie dodávok kvalitnej pitnej vody. Otázky sa týkali oblastí, ako je súčasná úroveň kvality pitnej vody, hlavné hrozby pre pitnú vodu, potreby informovanosti občanov a prípadných ďalších opatrení, ktoré by sa mohli prijať na úrovni EÚ.

Viac..  Je čas na Európskeho komisárka/ku pre zvieratá? Pýta sa europoslanec Michal Wiezik

Okrem konzultácie Komisia čoskoro začne viesť aj štruktúrovaný dialóg so zainteresovanými stranami, v ktorom sa zameria na transparentnosť v oblasti vodného hospodárstva. Je to ďalšie opatrenie nadväzujúce na európsku iniciatívu občanov.

Do konzultácie sa môžete zapojiť tu. Je otvorená do 15. septembra 2014. Výsledky sa zahrnú do procesu úvah o tom, či je smernicu EÚ o pitnej vode potrebné zlepšiť.

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

voda

M. Hojsík: Na Slovensku je stále pol milióna ľudí bez pitnej vody

Progresívne Slovensko zmonitorovalo stav pripojenia na verejné vodovody a dostupnosti zdrojov pitnej vody. PS sa …