Štvrtina obyvateľov EÚ je nespokojná: škola im nedala dosť do práce!

Vzdelanie
Vzdelanie. PHOTO: Flickr.

Hlási nový prieskum Eurobarometra, ktorý sa zaoberal zručnosťami a kvalifikáciou Európanov. 23% zo všetkých respondentov sa sťažuje na svoje vzdelanie, ktoré im podľa nich nedalo dostatok kvalifikácie a schopností pracovať v študovanej oblasti.

Podľa Komisárky Androully Vassiliou Komisia zlepšuje podmienky kvalifikácie ľudí, no napriek zavedeniu, napr. systémových rámcov na udeľovanie a akumuláciu kreditov počas vysokého vzdelávania, stále existujú nedostatky. Podľa nej sa vo vývoji digitálneho učenia a internacionalizácii (študentskej mobility medzi krajinami EÚ a mimo nej) nachádza veľká medzera. Problémom je aj nezjednotený systém udeľovania vysokoškolských titulov

„Všetci v Európe by mali mať možnosť naplno využívať svoje zručnosti a kvalifikáciu. A to aj naprieč štátnymi hranicami, zamestnávateľmi a vzdelávacími inštitúciami. Vzdelanie musí byť uznané reálnym, porovnateľným a transparentným spôsobom, aby zručnosti a kvalifikácia ľudí otvorili cestu k zamestnávateľovi, a prípadne aj k ďalšiemu vzdelávaniu.“ Povedala Komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež.

Viac..  Slovensko v rámci EÚ zaostáva v podiele vysokoškolákov a účasti detí na vzdelaní v ranom detstve

O mve

Avatar

Odporúčame pozrieť

skola

Slovensko v rámci EÚ zaostáva v podiele vysokoškolákov a účasti detí na vzdelaní v ranom detstve

Slovensko má v porovnaní s inými krajinami Európskej únie (EÚ) vyšší podiel obyvateľov s vyšším …