Domov / ŠKOLSTVO / Deti v EÚ nemajú rovnaký prístup k vzdelaniu! Chýba predškolské vzdelanie

Deti v EÚ nemajú rovnaký prístup k vzdelaniu! Chýba predškolské vzdelanie

Deti
PHOTO: Ilustračné Flickr

Vo väčšine členských štátov je nedostatočné predškolské vzdelávanie detí. Môže za to aj dvojročná medzera medzi koncom materskej a predškolskou prípravou. Príkladmi idú len Dánsko, Estónsko, Malta, Fínsko, Švédsko, Slovinsko, Nemecko i Nórsko.

Následkom týchto rozdielov vznikajú sociálne rozdiely, čo vplýva aj na hospodársky rozvoj krajín. Ich príčinou je najmä nepriaznivá finančná situácia krajín, ktoré nedokážu zaistiť dostatok kvalifikovaných pracovníkov a hlavne špeciálnu podporu detí zo sociálne slabého prostredia.

„Podpora malých detí, najmä ohrozených chudobou, by mala byť povinnosťou Únie,“ povedala Androulla Vassiliou, Komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež. „Starostlivosť a vzdelávanie v skorom veku potrebuje v mnohých členských štátoch dosiahnuť významnejšie výsledky. Práve kvalita vzdelávania veľmi mladých detí je základným kameňom pre jedinca v neskoršom živote, ale aj pre hospodársky a sociálny rozvoj krajiny.“

Vassiliou vidí kľúčový faktor pre zmenu situácie v cenovej dostupnosti služieb v oblasti starostlivosti a vzdelávania detí. Najvyššie takéto ceny sú v krajinách, v ktorých prevláda súkromný sektor, napr. v Írsku či Švajčiarsku. Opakom je východná Európa a severania. Tam je vzdelávací sektor prevažne štátny, bezplatný. Východ a sever sa líšia v tom, že krajiny, napr. Dánsko, Fínsko, stanovujú nárok na predškolské vzdelanie po dovŕšení materskej starostlivosti už do dvoch rokov.

Viac..  Až 82 percent všetkých učiteľov na Slovensku tvoria ženy, priemerný vek učiteľov je 44 rokov

Komisia na základe zistení navrhla rámec o predškolskom vzdelávaní a starostlivosti. Postavením na zmenách prístupu, financovania, hodnotenia a kontroly pracovnej sily v tomto prostredí, tiež učebných osnov chce docieliť kvalitnejšie a efektívnejšie výsledky v príprave a vzdelaní detí.

O mve

Avatar

Odporúčame pozrieť

ucitelia

Niektorí učitelia nezaháľajú ani počas prázdnin. Naopak, učia sa

BRATISLAVA / Viete čo robia učitelia počas letných prázdnin? Niektorí sa vzdelávajú a vymieňajú si …