Nezamestnanosť mladých ľudí v EÚ dlhodobo alarmujúca

prazdne vrecka
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Miera nezamestnanosti mladých ľudí v Európskej únii (EÚ) je dlhodobo alarmujúca. Je to dôsledok pretrvávajúcej hospodárskej stagnácie Spoločenstva, rozpočtových škrtov a s tým spojených nedostatočných investícií do zručností a kvality odbornej prípravy mládeže. Možnostiam európskych inštitúcií z hľadiska zlepšovania tohto negatívneho trendu bolo venované stretnutie pracovnej skupiny Európskeho parlamentu (EP) zameranej na zvyšovanie kvality života detí a dospievajúcich, ktoré sa uskutočnilo v utorok 8. júla.

Neudržateľne vysoká miera nezamestnanosti mladých ľudí je problematická v mnohých sférach. „Nedostatočne efektívne riešenia, ktorých sme dnes v tejto oblasti svedkami, vytvárajú veľké nebezpečenstvá. Výsledkom, o ktorom sa už dnes často hovorí, môže byť tzv. stratená generácia bez potrebných sociálnych a pracovných väzieb a návykov,“ povedala poslankyňa EP Monika Flašíková Beňová. Pripomenula tiež, že tento problém sa netýka len niekoľkých krajín Únie, ale Spoločenstva ako celku. Potvrdil to aj kandidát na predsedu Európskej komisie Jean-Claude Juncker, ktorý počas predstavovania svojej kandidatúry v rámci sociálnodemokratickej frakcie v EP, hovoril práve o dôležitosti vytvárania pracovných miest pre mladých.

„Bohužiaľ, Slovensko s mierou nezamestnanosti mladých ľudí do 25 rokov dlhodobo presahujúcou 30 percentnú hranicu, nepatrí v tomto smere medzi dobré príklady, ako sa so situáciou úspešne vysporiadať,“ konštatovala europoslankyňa. Jedným z odporúčaní vyplývajúcich zo stretnutia pracovnej skupiny však podľa nej bola potreba oveľa intenzívnejšej výmeny skúseností a dobrých praktík práve s krajinami, ktorým sa tento problém darí dlhodobo úspešne riešiť.

Viac..  Ivan Štefanec: Pred 80 rokmi vtedajšia vláda bez štipky súcitu zbavila desiatky tisíc občanov práv a dôstojnosti

Ako uviedla, európske inštitúcie si v tejto oblasti už nemôžu dovoliť viac experimentovať. „Úlohou novej Európskej komisie, ako aj parlamentu musí byť vytváranie a podpora účinných opatrení a nástrojov zameraných na rozvoj zručností, vzdelanosti a odbornej prípravy mládeže. To všetko musí byť zároveň v súlade s potrebami praxe,“ zdôraznila poslankyňa, podľa ktorej si však opatrenia, perspektívne prinášajúce takéto výsledky, vyžadujú výrazné investície. „Sú to však investície do našej budúcnosti, keď ich nebudeme ochotní nájsť dnes, bude nás to o pár rokov stáť omnoho viac,“ uzavrela Monika Flašíková Beňová.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

Miera voľných pracovných miest v druhom kvartáli stúpla

Miera voľných pracovných miest v eurozóne v druhom kvartáli tohto roka stúpla na 2,3 percenta …