Horizont 2020: EÚ pridelí miliardy EUR projektom, ktoré zlepšia životy ľudí

Európsky parlament
Európsky parlament v Štrasburgu. PHOTO: Flickr.

Sedem včera začatých verejno-súkromných partnerstiev predstavuje celkové investície do výskumu a inovácií na ďalších sedem rokov vo výške 19,5 miliardy EUR, pričom príspevok EÚ vo výške 7,3 miliardy EUR umožní investíciu zo súkromného sektora a členských štátov vo výške 12,2 miliardy EUR. Spolu s ďalšími štyrmi partnerstvami v rámci verejného sektora s členskými štátmi tvoria balík investícií do inovácií, ktorý predstavuje viac ako 22 miliardovú investíciu do budúcnosti Európy.

Výskumné partnerstvá medzi EÚ, súkromným sektorom a členskými štátmi predstavili prvé výzvy na predkladanie projektov a partnerov v rámci Horizontu 2020 – programu EÚ pre výskum a inovácie s rozpočtom 80 miliárd EUR. Toto prvé kolo zahŕňa verejné finančné prostriedky v celkovej výške 1,13 miliardy EUR, ktoré budú doplnené porovnateľnou sumou od súkromných partnerov.

Použijú sa na projekty, ktoré zlepšia životy ľudí a posilnia medzinárodnú konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. Medzi témy patria nové spôsoby liečby cukrovky a očných chorôb a sprevádzkovanie desiatok cestných vozidiel na vodíkový pohon, ako aj čerpacích staníc.

José Manuel Barroso, predseda Európskej komisie, uviedol: „Veľkým výzvam, ktoré stoja pred nami, dokážeme čeliť iba vtedy, ak sa spoja tí najlepší odborníci z akademickej obce, priemyslu, malých a stredných podnikov, výskumných ústavov a z ďalších organizácií. Práve to je zmyslom partnerstiev verejného a súkromného sektora: spojiť sily a priniesť Európanom lepší život, viac pracovných miest a posilniť našu konkurencieschopnosť. Sme zaviazaní prioritne sústrediť vplyv európskeho rozpočtu na obnovu hospodárstva, a tieto partnerstvá sú toho dobrým príkladom: prvé výzvy na predkladanie návrhov v hodnote 1,1 miliardy EUR doplnia investície z príslušných odvetví, pričom celý balík zahŕňa 22 miliárd EUR na podporu rastu a vytvárania zamestnanosti počas siedmich rokov. Naďalej budú prinášať výsledky, aké by nemohla sama dosiahnuť žiadna krajina, firma či dokonca ani Európska únia ako taká.“

Vyhlásenie prvých výziev prichádza takmer presne rok po tom, ako Európska komisia predložila balík investícií do inovácií, čo je súbor návrhov na vytvorenie siedmich partnerstiev medzi verejným a súkromným sektorom a štyroch partnerstiev v rámci verejného sektora. Budú pôsobiť vo viacerých kľúčových oblastiach, ako sú lieky, doprava, elektronika a biohospodárstvo a ich celková hodnota presahuje 22 miliárd EUR. Návrhy prijal Európsky parlament, ako aj Rada EÚ.

Viac..  WHO: Výskum pôvodu koronavírusu sa zastavil, ďalšie oneskorenia ho môžu úplne znemožniť

V mene siedmich uvedených partnerstiev sa vyjadrili riaditelia a vedúci pracovníci zúčastnených súkromných partnerov: „Spoločné podniky sú dôkazom úspešnosti partnerstiev súkromného a verejného sektora. Dosiahli už výsledky, ktoré pomáhajú zlepšovať kvalitu života a prispievajú ku konkurencieschopnosti Európy. Sme hrdí na to, že sme sa stali súčasťou týchto nových partnerstiev v rámci programu Horizont 2020 a teší nás, že vznikajú už rok po tom, ako ich Komisia navrhla. Nadišiel čas pustiť sa do práce a dosahovať ešte lepšie výsledky, ktoré budú prispievať k rastu, vytváraniu pracovných miest a vyššej kvalite života.“

Na slávnostnom otvorení v Bruseli dnes súkromných partnerov zastupovali: Roch Doliveux, výkonný riaditeľ UCB, Henri Winand, výkonný riaditeľ Intelligent Energy, Jean-Paul Herteman, predseda a výkonný riaditeľ Safran Group, Peder Holk Nielsen, výkonný riaditeľ Novozymes, Jean-Marc Chery, výkonný riaditeľ STMicroelectronics, Jochen Eickholt, výkonný riaditeľ Divison Rail Systems spoločnosti Siemens AG, Infrastructure & Cities Sector a Massimo Garbini, výkonný riaditeľ ENAV.

 

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

koronavirus

WHO: Výskum pôvodu koronavírusu sa zastavil, ďalšie oneskorenia ho môžu úplne znemožniť

Tím medzinárodných vedcov, ktorých Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyslala do Číny preskúmať, odkiaľ pochádza pandemický …