Obnoviteľné zdroje energie môžu do roku 2030 ušetriť miliardy eur

veterná elektráreň
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Nová iniciatíva Európskej komisie je smerovaná na podporu zamestnanosti v oblasti zeleného hospodárstva. Ide o energetiku a hospodárstvo, ktoré efektívne využívajú zdroje, a tým vytvárajú nové pracovné miesta a podporujú ekonomický rast.

Stratégia rastu EÚ 2020 považuje prechod na zelené, nízkouhlíkové a energeticky efektívne hospodárstvo za potrebné pre dosiahnutie udržateľného rozvoja. Zavádzaním tohto typu hospodárstva Európska únia tiež posilní svoju konkurencieschopnosť. Okrem toho si komisia kladie za cieľ znížiť emisie skleníkových plynov a zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Odhaduje sa, že zlepšenie efektívneho využívania zdrojov by malo do roku 2030 znížiť potrebu vstupných materiálov o 17%  – 24%, a tým by tiež vznikla ročná úspora vo výške 630 miliárd €.

V tomto kontexte je dôležité, aby organizácie zamestnávateľov a predstavitelia vlád predpokladali a očakávali transformáciu trhu za účelom účinnej podpory zeleného hospodárstva. Napríklad formou ekonomického verejného obstarávania a podnikania alebo efektívnym využívaním finančných prostriedkov Európskej únie. Ich činnosť bude monitorovať Výbor pre zamestnanosť EÚ. Pričom komisia odhaduje, že dokopy by v nasledujúcich rokoch mohlo byť vytvorených okolo 2 miliónov pracovných miest.

Viac..  Martin Hojsík: Znečistený vzduch a korona sú smrteľní spojenci

Na realizáciu týchto opatrení vyčlenila Európska komisia finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z Európskeho poľnohospodárskeho fondu na rozvoj vidieka. Okrem toho sa nemalou mierou bude spolupodieľať aj Európsky program pre konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov COSME, program LIFE, ktorý je zameraný na životné prostredie a iné zriadené fondy. Opatrenia komisia predloží na schválenie Rade ministrov, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

O mon

Avatar

Odporúčame pozrieť

simecka

Michal Šimečka: Stav EÚ je lepší než mnohí očakávali pred rokom. VIDEO

Videoblogy europoslancov, poslancov a analytikov nájdete TU.   Zdieľaj článok na Facebooku Zadajte Váš e-mail …