EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / ŠKOLSTVO / Rastie počet Erasmákov, v minulom roku takmer 270 000

Rastie počet Erasmákov, v minulom roku takmer 270 000

škola
PHOTO: Ilustračné Flickr.

V akademickom roku 2012/13 využilo grant Únie na štúdium či odbornú prípravu v zahraničí rekordných takmer 270 000 študentov. Ešte stále sú najobľúbenejšie stáže na univerzitách, rastie však aj počet študentov, ktorý cestujú na stáže do firiem, v minulom školskom roku ich bolo 55 000.

Výmenný program Erasmus funguje už 27 rokov a jeho popularita stále rastie. V súčasnosti je do neho zapojených 33 štátov. V rokoch 2014 – 2020 ho vystrieda nový program Erasmus +, ktorý sprístupní zahraničné štúdium, odbornú prípravu, prácu či dobrovoľnícku činnosť ešte väčšiemu počtu mladých ľudí.

Ako vyzerá typický Erasmák?

Má 22 rokov, priemerne strávi na hosťujúcej univerzite 6 mesiacov a priemerná výška jeho mesačného  grantu je 272 EUR. Grant v niektorých krajinách dopĺňa národné, regionálne či inštitucionálne financovanie.

Najžiadanejšími destináciami pre študentov boli v roku 2012/13 Španielsko, Nemecko a Francúzsko. Najviac študentov vysielalo Luxembursko, Lichtenštajnsko, Fínsko, Lotyšsko a Španielsko.

Zo Slovenska vycestovalo v akademickom roku 2012/13 3008 študentov, rok predtým bolo slovenských erasmákov 2685.

Slovenskí študenti najčastejšie cestujú do ČR, Nemecka, Španielska, Talianska, Francúzska, Poľska. Na Slovensko  prichádzajú študenti z ČR, Španielska, Francúzska, Poľska.

Európska komisia zverejnila aktuálne štatistiky programu Erasmus, podľa ktorých v akademickom roku 2012/13 využilo grant Únie na štúdium či odbornú prípravu v zahraničí rekordných takmer 270 000 študentov. Hoci najpopulárnejšou možnosťou zostáva štúdium na hosťovskej univerzite, každý piaty študent (55 000) si v rámci programu Erasmus vyberá stáž vo firme. Najžiadanejšími destináciami pre študentov v roku 2012/13 boli Španielsko, Nemecko a Francúzsko. Najviac študentov v pomere k vysokoškolsky vzdelanému obyvateľstvu vysielalo Luxembursko, Lichtenštajnsko, Fínsko, Lotyšsko a Španielsko.

Viac..  Jana Žitňanská: Začiatok školského roka opäť bez potrebných asistentov učiteľa

„Erasmus už 27 rokov umožňuje študentom stráviť určitý čas v zahraničí, rozširovať si obzory a zdokonaľovať schopnosti. Podľa najnovších čísel popularita programu neustále rastie. Okrem budovania pocitu európskej spolupatričnosti podporuje Erasmus aj zručnosti, vďaka ktorým sa študenti ľahšie zamestnajú a zlepšia si pracovné vyhliadky. Náš nový program Erasmus+ v najbližších siedmich rokoch sprístupní zahraničné štúdium, odbornú prípravu, prácu či dobrovoľnícku činnosť ešte väčšiemu počtu mladých ľudí,“ povedala európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež Androulla Vassiliouová.

Podľa štatistiky bola priemerná výška štipendia z programu Erasmus určeného na pokrytie časti nákladov na život a cestovanie v zahraničí 272 EUR mesačne, čo je oproti predošlému roku (250 EUR) nárast o 9 %. Grant v niektorých krajinách dopĺňa národné, regionálne či inštitucionálne financovanie.

Erasmus však nie je len výmenným programom pre študentov

V roku 2012/13 z neho získalo prostriedky na výučbu a odbornú prípravu v zahraničí aj vyše 52 600 akademických a administratívnych pracovníkov. Nadobudnuté skúsenosti neprinášajú úžitok iba im – po návrate totiž zvyšujú kvalitu vzdelávania vo svojej domovskej inštitúcii. Aj približne 500 zamestnancov podnikov (oproti predošlému roku ide o nárast o vyše 20 %) získalo z programu podporu na vyučovanie v zahraničných inštitúciách vysokoškolského vzdelávania, čo poukazuje na rastúci záujem o prispôsobenie vzdelávania a odbornej prípravy potrebám pracovného trhu.

O red

Odporúčame pozrieť

Erasmus

Európsky parlament chce zvýšiť budúci rozpočet programu Erasmus+

Europoslanci v uznesení zdôrazňujú potrebu výrazne rozšíriť program Erasmus+ po roku 2020 tak, aby na …