EÚ opäť bližšie k jednotnému európskemu nebu

lietadlo
PHOTO: Flickr.

Komisia formálne požiadala Bulharsko, Cyprus, Českú republiku, Grécko, Chorvátsko, Maďarsko, Maltu, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko a Taliansko, členov šiestich rôznych funkčných blokov vzdušného priestoru (FAB), na zlepšenie ich FAB, teda spoločného vzdušného priestoru, ktorého hranice sa riadia podľa tokov letovej prevádzky a nie podľa štátnych hraníc. FAB sú rozhodujúcim krokom smerom k účinnejšiemu, menej nákladnému a menej znečisťujúcemu systému leteckej dopravy v Európe.

Podpredseda Komisie Siim Kallas zodpovedný za oblasť dopravy uviedol: „Musíme konečne prekonať štátne hranice v rámci európskeho vzdušného priestoru. FAB sú nevyhnutnou, životne dôležitou zložkou jednotného európskeho neba. Dnes tieto spoločné vzdušné priestory existujú len na papieri, sú formálne zriadené, ale ešte nie sú v prevádzke. Vyzývam členské štáty, aby pokročili vo svojich ambíciách a aby presadzovali uplatňovanie jednotného neba“.

Podľa nariadenia všetky členské štáty EÚ mali mať zavedené svoje FAB do 4. decembra 2012. FAB medzi Talianskom, Gréckom, Cyprom a Maltou (FAB BLUEMED) je ešte v procese formálneho založenia, zatiaľ čo už nadobudli platnosť štátne dohody o zriadení FAB medzi Rakúskom, Českou republikou, Slovenskom, Slovinskom, Maďarskom, Chorvátskom (FABCE), FAB medzi Bulharskom a Rumunskom (FAB DANUBE), FAB medzi Litvou a Poľskom (FAB BALTIC), FAB medzi Španielskom a Portugalskom (FAB SOUTHWEST), ako aj FAB medzi Spojeným kráľovstvom a Írskom.

Viac..  Turistov možno refundovať pre obmedzenia proti COVID-19, rozhodol Súdny dvor

Tempo skutočného pokroku v reorganizácii týchto FAB a vo zvyšovaní efektívnosti ich leteckých navigačných služieb je však pomalé. Znamená to viac oneskorení, väčšiu spotrebu paliva a teda viac emisií skleníkových plynov, a zároveň aj vyššie poplatky pre letecké spoločnosti. Prostredníctvom formálnej výzvy Komisia žiada členské štáty, aby konali s cieľom optimalizovať vykonávanie FAB a leteckých navigačných služieb.

Okrem toho nedostatočný pokrok v oblasti FAB zdržiava úplné dokončenie vykonávania jednotného európskeho neba v EÚ, čo zase prináša neefektívnosť v celej európskej sieti manažmentu letovej prevádzky v rozsahu približne 30 až 40 % celkových nákladov na leteckú navigáciu a poplatkov vyberaných v Európe. To predstavuje stratu približne 5 miliárd EUR ročne.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

klima

EÚ vyzve všetky strany, aby podnikli konkrétne kroky s cieľom obmedziť globálne otepľovanie na 1,5°C

Európska komisia (EK) vyzve na 27. konferencii Organizácie Spojených národov (OSN) o zmene klímy (COP27), …

Consent choices