Európsky parlament
Európsky parlament, Štrasburg. PHOTO: redakcia/red.

Europoslanci sa sťažujú, že o príprave transatlantickej dohody sú nedostatočne informovaní

Európsky parlament, Štrasburg
Európsky parlament, Štrasburg. PHOTO: redakcia/red.

Transatlantické partnerstvo v oblasti obchodu a investícií (TTIP) medzi Európskou úniou (EÚ) a USA má viesť k vytvoreniu najväčšej zóny voľného obchodu na svete. Aktuálnym problémom tejto dohody je prísne utajený režim jej prípravy. Európsky parlament (EP) pritom v máji 2013 prijal uznesenie, v ktorom vyjadril zámer pozorne sledovať celý proces vyjednávaní, ako aj snahu prispieť k jeho úspešného zavŕšeniu. Vzhľadom na veľmi obmedzené množstvo informácií o priebehu rokovaní zo strany predstaviteľov Európskej komisie (EK), však toto uznesenie nie je možné prakticky napĺňať.

Dohoda má byť jedným z prostriedkov riešenia pretrvávajúcich ekonomických problémov na oboch stranách Atlantiku. „TTIP má uľahčiť obchodnú výmenu. To znamená odstraňovať existujúce prekážky brániace voľnému pohybu tovarov a služieb medzi EÚ a USA,“ priblížila poslankyňa EP Monika Flašíková Beňová. Za problematický však považuje proces jej prípravy. „Priebeh a doterajšie výstupy z rokovaní sú bohužiaľ utajované. Európsky parlament, ako aj členské štáty by pritom mali mať možnosť celý proces sledovať,“ uviedla europoslankyňa. Zároveň dodala, že EK im to svojím doterajším konaním znemožňuje. „Z vyhlásenia Komisie, ktoré odznelo na prebiehajúcom plenárnom zasadnutí sme sa opäť prakticky nič nedozvedeli,“ zdôraznila.

Očakávané pozitívne prínosy TTIP, ako napríklad posilnenie hospodárskeho rastu členských štátov Spoločenstva a s tým spojená tvorba nových, udržateľných pracovných miest sú podľa nej v súčasnosti kľúčové. „Je tu však aj veľké množstvo sporných otázok, ktorých priebežné riešenia potrebujeme poznať. Je napríklad nevyhnutné snažiť sa dosiahnuť takú mieru ochrany spotrebiteľa na akú sme zvyknutí v EÚ. V USA pritom v mnohých oblastiach absentuje,“ povedala poslankyňa.

Viac..  Afganistan: Europoslanci požadujú osobitný vízový program pre ženy hľadajúce ochranu

Pri vyjednávaní je tiež potrebné obhájiť vysoké európske štandardy z hľadiska bezpečnosti potravín, ochrany životného prostredia, či práv pracujúcich. „Zástupcovia Komisie nás o priebehu musia intenzívnejšie informovať. Môžu tak eliminovať viaceré existujúce obavy. Obávam sa, že ak s tým nezačnú, môže sa jedna z najdôležitejších dohôd za posledných veľa rokov skončiť aj odmietnutím,“ uzavrela Monika Flašíková Beňová.

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

Mimovládky žiadajú europoslancov, aby upozornili politikov na protikorupčný mandát súčasnej vlády

Mimovládne organizácie požiadali europoslancov, aby upozornili politikov na protikorupčný mandát súčasnej vlády. Viacerí aktéri občianskeho …