EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / ZDRAVIE / V Európe má každé tretie dieťa nadváhu! Európska komisia mapuje stravovaciu politiku v školách v EÚ

V Európe má každé tretie dieťa nadváhu! Európska komisia mapuje stravovaciu politiku v školách v EÚ

obezita
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Ako súčasť úsilia Európskej komisie znížiť obezitu detí Spoločné výskumné centrum, ktoré je interným vedeckým útvarom Európskej komisie, uverejnilo prvú súhrnnú správu o stravovacích politikách v školách v Európe. Zo správy vyplýva, že európske krajiny uznávajú dôležitosť prínosu, aký má strava v školách pre zdravie detí, ich vývoj a školské výsledky.

Všetky krajiny, ktoré boli predmetom štúdie (28 členských štátov EÚ, Nórsko a Švajčiarsko) majú usmernenia pre školské stravovanie, hoci tieto usmernenia sa v jednotlivých krajinách značne líšia. Štátne opatrenia zamerané na podporu zdravého stravovania v školách zahŕňajú opatrenia od usmernení na dobrovoľnej báze, týkajúce sa napríklad jedálneho lístka a veľkosti porcií, až po úplné zákazy predajných automatov a nápojov sladených cukrom, vrátane obchodných obmedzení.

Komisár pre zdravie Tonio Borg uviedol: „Takmer jedno z každých troch detí v Európe trpí nadváhou alebo obezitou, a takémuto dieťaťu preto hrozí riziko mnohých chorôb, ktorým sa dá predísť, ako je napríklad cukrovka 2. typu. Školy sú dôležitým partnerom v rámci našich snáh viesť deti k tomu, aby si vypestovali zdravé stravovacie návyky a aby vďaka tomu mohli vyrastať v dobrom zdraví, mať dobré výsledky v škole a využiť svoj plný potenciál. Prvé hodnotenie stravovacích politík v školách je preto dôležitým príspevkom k nášmu boju proti obezite.“

Komisárka pre výskum, inováciu a vedu Máire Geogheganová-Quinnová uviedla: „Táto správa poskytuje pre európskych politikov, pedagógov a vedcov dobrý základ na analýzu možných prepojení medzi politikami stravovania v školách a verejným zdravím a na hodnotenie účinnosti propagácie zdravých stravovacích návykov.“

Správa mapuje najnovšie dokumenty o štátnych politikách týkajúcich sa noriem a usmernení v oblasti stravovania na základných a stredných školách. Tieto politiky sú opísané podľa spoločných kritérií, akými sú napríklad: potraviny, ktoré sú povolené alebo zakázané, výživové hodnoty, stravovacie zariadenia, stravovacie služby a obmedzenia predaja.

V správe sa takisto uvádza prehľad o regulačnej situácii, čo predstavuje dôležitý krok smerom k hodnoteniu dosahu takýchto politík na obezitu detí.

Viac..  Nebezpečná kozmetika môže byť aj na slovenskom trhu, varuje Úrad verejného zdravotníctva

Niektoré kľúčové fakty správy:

 • Viac ako 90 % politík, ktoré boli predmetom štúdie, obsahuje stravovacie normy na zabezpečenie vyváženého jedálneho lístka. Potom nasledujú usmernenia týkajúce sa veľkosti porcií (76 %) a nutričné normy pre obedy (65 %).
 • Veľmi bežné sú obmedzenia alebo odporúčania súvisiace s dostupnosťou nápojov (65 – 82 %), z ktorých väčšina je zameraná na podporu (voľného) prístupu k čerstvej pitnej vode a konkrétne obmedzenie alebo zákaz nealkoholických nápojov (sladených cukrom).
 • Zlepšenie výživy detí, výučba zdravého stravovania a životného štýlu, ako aj znižovanie obezity detí a predchádzanie obezite detí sú primárnymi všeobecnými cieľmi, ktoré sú spoločné pre väčšinu krajín.
 • Sladkosti a ochutené snacky sú vo väčšine politík obmedzené, pričom prístupy sa rôznia – od príležitostného povolenia až po úplné zákazy.
 • Meranie výsledkov stravovacej politiky v školách sa vyžaduje alebo odporúča pri 59 % daných politík. Najbežnejšie sa merajú výsledky súvisiace so zabezpečením stravovania v školách a percentom detí, ktoré sa v školách stravujú.
 • Príjem energie a tuku sú najbežnejšími parametrami zahrnutými v energetických/nutričných normách pre obedy (energetické normy sa používajú v 65 % všetkých politík a nutričné normy v prípade 56 % všetkých politík).
 • Predajné automaty sú obmedzené približne v polovici krajín, ktoré boli predmetom štúdie. Opatrenia sa rôznia – od tých, ktoré odporúčajú zdravšie potraviny v predajných automatoch, cez tie, ktoré zakazujú nezdravé potraviny v nich, až po opatrenia, ktoré predajné automaty v školských priestoroch zakazujú úplne.
 • Bežným postupom je aj obmedzenie predávania nezdravých potravín.

Zmapovanie stravovacích politík v školách sa uskutočnilo s pomocou skupiny EÚ na vysokej úrovni pre výživu a fyzickú aktivitu na podporu stratégie EÚ na riešenie zdravotných problémov súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou z roku 2007, ako aj akčného plánu EÚ zameraného na obezitu detí na obdobie rokov 2014 – 2020.

O ram

Odporúčame pozrieť

fajcenie, zdravie

Slovensko je piatou najnezdravšou krajinou na svete

BRATISLAVA / Česká republika je najnezdravšia krajina na svete, keď hovoríme o kombináciu alkoholu a tabaku …

 • Docc

  Len tak dalej—Zakazte to.
  Deti si to kupia cestou do skoly, alebo cestou domov.
  Skola pre nich nieje autorita, ktoru maju za niekoho kto im dobre poradi.

  Prijem energie nieje problem, pokial je vydaj.
  Otazka je– maju sa deti kde vysantit?vyhrat vonku? A co ich k tomu motivuje?
  Vzdy si spomeniem na tuto pesnicku, pri takejto teme…
  http://www.youtube.com/watch?v=XW3ajLWzHpE