Peru bojuje proti nelegálnymi drogám. Peniaze poskytne aj EÚ

Andris Piebalgs
Andris Piebalgs, komisár EÚ pre rozvoj. PHOTO: Flickr.

Európsky komisár pre rozvoj Andris Piebalgs oznámil, že Peru dostane príspevok na rozvoj krajiny. Na obdobie 2014-2017 dostane krajina 66 miliónov € a nové finančné prostriedky na podporu boja proti nelegálnym drogám (32 miliónov €). Súčasťou návštevy Peru však bude aj diskusia o budúcej spolupráci EÚ s príslušnými orgánmi.

Boj proti nelegálnym drogám bude v krajine prebiehať do roku 2017 a počas spomínanej návštevy podpísal komisár prvú platbu vo výške 8 miliónov € z celkových 32 miliónov €. Cieľom programu je prispieť k zníženiu nezákonnej výroby, obchodu a spotreby drog v Peru. Členské štáty sa budú aktívne podieľať na programe, čo môže viesť aj k zníženiu objemu dovážaného kokaínu do EÚ. Program zahŕňa čiastkové aktivity ako poskytnutie liečby drogovo závislým, vykonávanie rehabilitačných opatrení či preventívne opatrenie na zvýšenie povedomia o nebezpečenstve užívania drog.

Piebalg zhodnotil, že vzťah EÚ s Peru sa stále viac rozvíja. Významný ekonomický, ale aj spoločenský pokrok krajiny prispel k tomu, aby sa EÚ snažila pomáhať krajine na ceste jej rastu. Okrem boja proti nelegálnym drogám je cieľom komisára aj boj proti chronickej detskej podvýžive, a lepší prístup sociálnych, či zdravotníckych služieb.

Viac..  Šestica europoslancov požiadala EK o preskúmanie vysokých trestov za marihuanu na Slovensku

Komisár zváži aj rad projektov EÚ v oblasti Ayacucho, alebo PAN-EURO programu, ktoré sa zaujímajú prevažne o zníženie podvýživy v kritických oblastiach. PAN-EURO bol realizovaný v rokoch 2009 a 2013. Je jedným z najdôležitejších programov, ktoré EÚ financuje v rámci svojho rozpočtu v Latinskej Amerike. Samotný program bol založený za účelom zníženia chudoby a zlepšeniu sociálnej súdržnosti v najzraniteľnejších oblastiach. Poskytuje lepší prístup k zdravotníckym službám.

PAN-EURO dosiahol v konkrétnych oblastiach skvelé výsledky. Výskyt detskej podvýživy u detí do piatich rokov klesol z 23,2 % na 18,1 % v roku 2010. O dva roky neskôr na národnej úrovni klesol zo 60,1 % na 40,8 %, a to v 54 najchudobnejších regiónoch.

O vik

Avatar

Odporúčame pozrieť

drogy

Boj proti nelegálnym drogám: Európska správa o drogách za rok 2020

Komisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová sa zúčastnila virtuálneho predstavenia Európskej správy o drogách za rok …