Chráňme malých dodávateľov potravín pred priemyselnými gigantmi, zaznieva z prostredia EÚ


obchod
PHOTO: Ilustračné Flickr.

EÚ vyzýva na opatrenia na ochranu malých potravinárskych podnikov pred nekalými praktikami niektorých veľkých výrobcov a obchodných reťazcov v sektore.

Veľké spoločnosti majú silnejšiu vyjednávaciu pozíciu pri rokovaniach s inými firmami a aj ju využívajú – legálne – vo vlastný prospech. Keďže sa však moc v potravinárskom priemysle čoraz viac koncentruje, táto nerovnováha vedie k tomu, že menšie spoločnosti sú vystavované nekalým obchodným praktikám.

Tieto zahŕňajú situácie, keď silnejší obchodní partneri:

  • odmietajú poskytnúť základné obchodné podmienky v písomnej podobe,
  • menia náklady na transakcie, ktoré už boli dohodnuté,
  • nútia slabšieho účastníka podpísať zmluvu, ktorou na neho prenášajú neprimeranú mieru rizika,
  • ukončujú obchodný vzťah bez oznámenia a bez objektívnych opodstatnených dôvodov.

Ak je slabší partner v obchodnom vzťahu ekonomicky závislý od svojej silnejšej protistrany, môže pociťovať nemožnosť sa brániť proti takýmto praktikám zo strachu z ohrozenia obchodného vzťahu.

Typický prípad sa môže vyvíjať takto: veľký medzinárodný výrobca nealkoholických nápojov dodáva malým maloobchodníkom. Uvádza nový výrobok a maloobchodníkov žiada, aby si tento výrobok objednali. Ak to predajca odmietne z dôvodu obmedzeného priestoru v regáloch, dodávateľ pohrozí, že mu nedodá svoje najžiadanejšie výrobky. Ak predajca poukáže na skutočnosť, že uvádzaný výrobok nie je zahrnutý v ročnej zmluve, dodávateľ sa začne vyhrážať ukončením vzťahu.

Podpora malých a stredných podnikov

Niektoré európske vlády už prijali opatrenia na predchádzanie týmto praktikám, iné ešte nie.

Viac..  Europoslanci otvorili cestu pre nové zdroje príjmov EÚ

Od septembra 2013 Únia vyzýva podnikateľov, aby podpísali dobrovoľný kódex správania – Iniciatívu dodávateľského reťazca, čím by sa zaviazali pristupovať ku svojim obchodným partnerstvám poctivým a udržateľným spôsobom. EÚ teraz na základe tejto iniciatívy plánuje vytvoriť celoeurópske zásady správnych postupov a minimálne normy presadzovania.

Cieľom je, aby bolo možné viac takýchto prípadov vyriešiť prostredníctvomdobrovoľných iniciatív namiesto využitia nákladných a dlhotrvajúcich právnych postupov. Nezávislé orgány presadzovania by mohli chrániť identitu malých spoločností, ktoré sa obávajú toho, čo by mohlo nastať, ak by proti silnejšiemu partnerovi podnikli právne kroky.

Na tom, aby sa potravinový výrobok dostal až ku konečnému spotrebiteľovi, sa podieľa množstvo rôznych subjektov – výrobcov, spracovateľov a maloobchodníkov. V tomto dodávateľskom reťazci je v EÚ zamestnaných viac ako 47 miliónov ľudí a pôsobí v ňom viac malých podnikov ako v ktoromkoľvek inom sektore.

 

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

potraviny

Výzva: Verejná konzultácia s cieľom zrevidovať informácie o potravinách pre spotrebiteľov

Európska komisia spustila verejnú konzultáciu, ktorá priamo súvisí so stratégiou „z farmy na stôl” ako aj s Európskym …