Najväčšími dlžníkmi v Únii sú Luxemburčania. Koľko si požičiavame my?

Záujem Slovákov o bankové úvery postupne rastie. V prvej polovici roku 2014 požičali banky Slovákom vo forme nových úverov dovedna 3,91 mld. EUR, z čoho viac ako štvrtinu tvorili spotrebné úvery. Celkový stav úverov pre obyvateľstvo na konci júna dosiahol 20,65 mld. EUR a medziročne sa tak zvýšil o 11,0 %. Magická hranica 20 mld. EUR bola pritom pokorená už počas apríla. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila Národná banka Slovenska.

stav úverov v krajinách eú

Najčastejším dôvodom, prečo ideme do banky a požiadame o úver, je bývanie.
V prípade úverov na bývanie ide zväčša o kúpu alebo väčšiu rekonštrukciu bývania.
Spotrebné úvery zase využívame na menšie úpravy bytov či domov alebo na nákup
zariadenia a spotrebičov. Po novom úvere však často siahame aj preto, aby sme si
ním výhodne refinancovali už existujúci dlh, prípadne aby sme si prostredníctvom neho spojili viac úverov do jedného prehľadnejšieho a s lepšou splátkou.

Nízka základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky [ECB] ako i nízke úrovne
sadzieb na medzibankovom trhu spôsobili v poslednom období pokles úrokov pri
úverových produktoch na rekordné minimá. V júni 2014 dosiahla dohodnutá
priemerná úroková sadzba na nových úveroch na bývanie úroveň 3,43 % a pri
spotrebiteľských úveroch 12,61 %.

Očakávame, že trend nižších sadzieb z úverov na bývanie by mohol byť zachovaný aj v nasledujúcich mesiacoch. Výška úrokov na úverových, ale aj vkladových produktoch, je ale ovplyvnená okrem samotných trhových sadzieb aj obchodnou politikou bánk či konkurenčným bojom medzi nimi.

Podľa údajov ECB a prepočtov analytického tímu Poštovej banky mal na konci júna
2014 dospelý Slovák z banky požičaných v priemere 4 908 EUR. Hoci stav
úverov obyvateľstva narastá rýchlejším tempom ako stav vkladov, v bankách máme
stále viac peňazí uložených ako z nich požičaných. Na 100 EUR v banke
obyvateľom vložených u nás pripadá 77 EUR z banky klientom požičaných. Na
základe oboch ukazovateľov patríme v EÚ medzi najmenej zadlžené národy.

Viac..  Europoslankyňa Lexmann zverejnila odpočet svojej práce za október 2020: Robím zo všetkých síl

Menej ako my banke dlžia v prepočte na dospelú hlavu už iba obyvatelia
šiestich ekonomík EÚ. Len približne 1 500 EUR dlhujú svojim bankám v priemere
dospelí Rumuni a Bulhari. Dlh „dospeláka“ zo susedného Maďarska dosahuje
v priemere 2 752 EUR. Nižšia úverová suma ako u nás ale pripadá v prepočte na
dospelého človeka aj v Litve, Lotyšsku a Poľsku.

Naopak, najväčšími dlžníkmi v únii sú Luxemburčania. V tejto krajine na jednu
osobu vo veku 18 a viac rokov pripadá úver z banky v objeme až 88 628 EUR, teda
18 – krát viac ako u nás. Luxemburčania v priemere dlžia banke viac než dvakrát
toľko, ako druhí najväčší bankoví dlžníci, ktorými sú Švédi. Viac ako 30 tisíc eur má
ale z banky požičaných aj priemerný dospelý obyvateľ Holandska a Cypru.

Nižší objem úverov ako vkladov aktuálne evidujú dve tretiny európskych ekonomík. Najnižší pomer vychádza v Belgicku a to 41 EUR z banky požičaných na 100 EUR v banke vložených. Život na dlh naopak najviac vonia ľuďom vo Švédsku, kde na 100 EUR v banke uložených pripadá až 212 EUR z banky požičaných.

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

europska centralna banka

Slovensko si chce od EÚ požičať takmer 631 mil. eur. Peniaze majú slúžiť na zmiernenie dopadov pandémie

Slovensko si chce vziať úver od Európskej únie vo výške 630,88 mil. eur. Peniaze sa …