Monika Smolková
Monika Smolková, plenárne zasadnutie EP. PHOTO: © European Union 2014 EP .

Monika Smolková: Získať peniaze z eurofondov je teraz jednoduchšie, našli sme páky na eliminovanie korupcie

Monika Smolková
Monika Smolková, plenárne zasadnutie EP. PHOTO: © European Union 2014 EP .

Monika Smolková, europoslankyňa vo svojom druhom volebnom období. Počas uplynulých piatich rokov pracovala vo Výbore pre regionálny rozvoj a vo Výbore pre kultúru a vzdelanie.

Ako by ste zhrnuli svoje predchádzajúce päťročné pôsobenie v EP a v ktorých Výboroch budete pracovať teraz? 

– Vo výbore REGI /výbor pre regionálny rozvoj/ sme počas uplynulých piatich rokoch pracovali na nových pravidlách čerpania eurofondov, ktoré odstraňujú zbytočnú byrokraciu, zjednodušujú celý proces od uverejňovania výziev až po kontrolu čerpania fondov. Súčasne je celý proces čerpania eurofondov nastavený tak, aby sa eliminovala aj korupcia. Keďže problematiku regionálneho rozvoja poznám, chcem pri nej zostať a pomáhať predovšetkým starostom a primátorom pri podávaní projektov a čerpaní eurofondov pre rozvoj obcí a miest. Druhým výborom, kde chcem aj naďalej pôsobiť je výbor CULT /výbor pre kultúru a vzdelávanie/.

Akým konkrétnym spôsobom je teda čerpanie eurofondov zjednodušené?

– Začíname novým finančným obdobím od roku 2014 až do roku 2020 a Slovensko bude môcť čerpať viac finančných prostriedkov – 15,3 mld. Eur. Bude mať iba 6 hlavných operačných programov /oproti 11 v minulom finančnom období rokov 2007 – 2013/. V minulosti po zverejnení výzvy podávali žiadatelia na jednotlivé ministerstvá kompletné projekty, ktoré mnohé z nich skončili nakoniec ako neschválené v „šuflíkoch“ a náklady na ich vypracovanie boli neefektívne pre danú obec, mesto, či podnikateľský subjekt. Pri nových výzvach žiadateľ najprv predloží iba svoj projektový zámer a po jeho schválení vypracuje potrebnú projektovú dokumentáciu. Po zavedení elektronizácií celej štátnej správy odpadne pre žiadateľov aj predkladanie rôznych potvrdení – zo zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne, daňového úradu až po potvrdenie o tom, že konateľ firmy je konateľom, či starosta obce starostom.

A ďalší rozmer vašej práce v EP…   

– Vybrala som si aj Výbor pre kultúru a vzdelávanie, pretože tiež v ňom mám skúsenosti. Bola som v minulosti iniciátorkou výjazdového zasadnutia Výboru v Košiciach, ktoré ako Európske mesto kultúry očarilo mojich kolegov. Bola som pyšná na výsledok projektu, na ľudí v Košiciach, ktorých projekt EHMK nadchol a kde si každý obyvateľ aj návštevník mesta mohol vybrať zo širokej ponuky rôznych kultúrnych žánrov ten svoj. Vzdelávanie a kultúra sú  dôležité pre každého a po opätovnom schválení  programu Erazmus Plus, kvôli ktorému sme blokovali aj prijatie rozpočtu EÚ, chcem  aj v tejto oblasti pomáhať, aby mladí ľudia mohli úspešne študovať na zahraničných školách.

Okrem toho chcem na pôde EP – tak ako som úspešne v minulom funkčnom období odprezentovala mesto Košice ako Európske hlavné mesto kultúry a našu jedinečnú tokajskú vinohradnícku oblasť, urobiť ďalšie dve prezentácie, ktoré tiež zviditeľnia krásy Slovenska.

Mohli by ste nám predstaviť svoju víziu do budúcich piatich rokov aj z pohľadu novej spolupráce s kolegami – nováčikmi?

Viac..  Slovensko v rámci EÚ zaostáva v podiele vysokoškolákov a účasti detí na vzdelaní v ranom detstve

– Keď som prišla pred piatimi rokmi z NR SR ja, bola som prekvapená ako to v EP funguje. Tu nerozlišujeme koalíciu, ani opozíciu. Politickú orientáciu nevnímame, dôležitá je pre nás spolupráca, dohoda a kompromis. Doteraz sme všetci trinásti europoslanci stále kooperovali a snažili sme sa nájsť spoločnú reč pri mnohých témach. Nikto sa nepozastavoval nad tým, keď sme ako členovia úplne odlišných politických strán spoločne podávali pozmeňujúce návrhy a podnety. Tak to bolo aj pri schvaľovaní výnimky pre Slovensko, aby sme mohli čerpať fondy o jeden rok dlhšie, čím sme „zachránili“ cca 550 mil. eur. Verím, že budeme  vedieť spolupracovať aj s kolegami „nováčikmi“ v EP v prospech Slovenska a ľudí v EÚ.

Čo by ste odkázali ľuďom na Slovensku?

– Často chodím po regiónoch Slovenska, stretnutia s ľuďmi využívam aj na to, aby som im priblížila prácu v európskych inštitúciách a prácu poslancov v EP. Za dôležité považujem osobné posolstvo o tom, že politická práca sa dá robiť aj kultivovane, bez urážok, že politika je o možných dohodách a kompromisoch bez ohľadu na politickú príslušnosť a iný názor. Verím,  že takáto politická kultúra príde aj k nám a že dnešná mladá generácia bude už iná.

Keď by sme otvorili otázku nízkej účasti v eurovoľbách. Čo sme urobili zle, alebo čo sme mohli urobiť lepšie?

– Je potrebné, aby politickí analytici preskúmali dôvody takej katastrofálne nízkej účasti. Keďže o mandáty v EP bojovalo viac strán, očakávala som aj väčšiu účasť voličov. Trinásť percentná účasť bola sklamaním asi pre všetkých. Možno to zapríčinila únava z volieb. Voľby županov dve kolá, prezidenta dve kolá, … a do volieb do EP už sme nevedeli  voličov dostatočne zmobilizovať. Druhý dôvod vidím v negatívnom prístupe bulvárnych médií. Prinášali informácie len o tom, koľko zarábame. A to ma mrzí.  Počas volebného obdobia a počas kampane ako jediná poslankyňa z východného Slovenska som precestovala celý región, mesto za mestom, obec za obcou. Hovorila som o svojej práci so študentmi, starostami, dôchodcami, pedagógmi, lekármi, zamestnancami verejnej správy, súkromného sektora,… asi  to však bolo málo na mobilizáciu. Média urobili svoje.

Ďakujeme za rozhovor. Na otázky spravodajského portálu EuropskeNoviny.sk odpovedala europoslankyňa Monika Smolková. 

O tkl

Avatar

Odporúčame pozrieť

miko

Tradičnú slovenskú divinu spracúvajú v Tekovskej Breznici vďaka Bruselu

Súčasťou slovenskej gastronómie je bezpochyby aj mäso z diviny. Je to tradičná potrava, ale na …