Chcete pracovať v zahraničí ? V systéme EURES je 2,4 milióna pracovných miest


práca2
PHOTO: Ilustračné Flickr.

V databáze EURES je v súčasnosti k dispozícii 2,4 milióna voľných pracovných miest. Európsky servis pre sprostredkovanie práce (EURES) vznikol v roku 1993 ako iniciatíva Európskej komisie (EK) a jeho úlohou je zabezpečiť spoluprácu v oblasti efektívnejšieho pohybu pracovných síl po celej Európe. Súčasťou EURES sú okrem 28 členských štátov EÚ aj Nórsko, Lichtenštajnsko, Island a Švajčiarsko.

Čo vám EURES napovie – rýchla navigácia v systéme

Systém je nastavený tak, že automaticky spája zamestnávateľov s vhodnými uchádzačmi o prácu.

Život a práca v skratke

V interaktívnej mape nájdete konkrétne informácie z jednotlivých štátov. Okrem adries na portáli verejných služieb zamestnanosti tam nájdete aj praktické rady pre život a prácu v jednotlivých krajinách.

Čo je dôležité pri odchode a po návrate na Slovensko

Nezabudnite na zoznam dokumentov, ktoré by ste si mali vziať so sebou do štátu svojho nového pracoviska a informácie o vašich povinnostiach vo vzťahu k inštitúciám akými sú zdravotná poisťovňa, sociálna poisťovňa, alebo daňový úrad.

Sociálne zabezpečenie v EÚ/EHP ( Európsky hospodársky priestor)

EHP stanovil pre svoju aktivitu konkrétne ciele: sloboda pohybu osôb, služieb, tovaru a kapitálu. V tejto kapitole nájdete všetky právne predpisy, ktoré vysvetľujú a definujú postavenie zamestnanca, zamestnávateľa a nároky zo sociálneho systému. Takisto predpisy, ktorými by ste sa mali riadiť pri rôznych formách pracovných úväzkov a vzťahov.

Podmienky zamestnávania v členských krajinách EÚ/EHP

Získať zamestnanie môžete vo všetkých členských štátoch bez obmedzenia, avšak na Malte vám bude vydané povolenie automaticky. Slúži k registrácii cudzincov na území tohto štátu. Krajiny EHP Nórsko, Lichtenštajnsko a Island takisto nemajú v tomto smere žiadne obmedzenia. Švajčiarsko však vymedzuje kvóty na počet u nich zamestnaných cudzincov.

Cezhraničná mobilita

Pracovníci zo Slovenska môžu využívať služby, ktoré poskytuje v rámci slovensko-maďarskej spolupráce partnerstvo Danubius, kým v rámci česko-slovensko-poľského pohraničia pôsobia projekty Beskydy a Zamagurie. Aj slovensko-rakúske prihraničné pásmo aktívne ponúka možnosti práce pre migrantov a cezhraničných pracovníkov. Viac ako 600 000 ľudí, ktorí žijú v niektorej krajine EÚ a pracujú v inej krajine, musia čeliť rôznym štátnym zaužívaným postupom a právnym systémom. Môžu sa každodenne stretávať s administratívnymi, právnymi a daňovými prekážkami spojenými s ich mobilitou a preto tento portál poskytuje podrobné poradenstvo aj v tejto oblasti.

Uznávanie diplomov a kvalifikácie

Získanie uznania kvalifikácie a vašej odbornej praxe môže byť pri rozhodovaní pracovať v zahraničí zásadné. Pri povolaniach, ktoré podliehajú regulácii je toto uznanie dôležité, lebo vaše prijatie do zamestnania priamo podmieňuje. Európska komisia v roku 1984 zriadila Národné informačné strediská pre uznávanie dokladov o vzdelaní (NARIC). Nachádzajú sa vo všetkých členských štátoch EÚ, ako aj v krajinách EHP a poskytujú poradenstvo o akademickom uznávaní období štúdia. Europass je zase dokladom o vašich profesionálnych zručnostiach. Patrí medzi ne napríklad aj jazyková zdatnosť. Národné strediská Europass boli zriadené v každej krajine EÚ a EHP.

Viac..  E. Heger prijal eurokomisárku pre rovnosť Helenu Dalli, hovorili najmä o rómskych komunitách

Slovenské Úrady práce

Na Slovensku je 46 Úradov práce a na každom z nich nájdete zastúpenú sieť EURES poradcom, alebo EURES asistentom. Poradca je vyškolený Európskou komisiou a osobne poskytuje poradenstvo pre klientov, ktorí majú záujem pracovať v krajinách EÚ/EHP. Ako pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk uviedla Vanda Grófová, pracovníčka Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR), záujemca o prácu v zahraničí nemusí byť evidovaný na Úrade práce. Sieť EURES je otvorená všetkým, ktorí majú záujem o poradenstvo a pomoc pri hľadaní práce v krajinách EÚ/EHP.

Zahraniční zamestnávatelia, ktorí majú uverejnené pracovné ponuky na stránke EURES prechádzajú previerkou u partnerov EURES v krajine, kde má zamestnávateľ sídlo. Ponuky prichádzajú priamo od nich. Ako Grófová ďalej uvádza, sieť si vybudovala veľmi dobré vzťahy s niektorými zamestnávateľmi a má s nimi dlhoročnú spoluprácu. Slovenské ÚP pre nich pravidelne organizujú výberové pohovory a burzy práce. Dostupnosť poradcov v porovnaní s ostatnými členskými štátmi je podľa jej skúseností dostačujúca.

Európska komisia je koordinátorom tejto siete

Medzi hlavné ciele siete EURES patrí informovať a poskytovať rady uchádzačom o prácu v Európe, ktorí zvažujú možnosť vycestovať za prácou do iného štátu. Keďže každé pracovné miesto je veľmi cenné, EURES spája dopyt s ponukou a tým uľahčuje pracovnú mobilitu. “Napriek tomu, že v rámci EÚ boli vytvorené podmienky pre voľný pohyb pracovníkov, toto právo využíva len 8,1 milióna ľudí, čo sú 3,3% Európanov,” ako pre spravodajský portál europskenoviny.sk uviedol hovorca Zastúpenia EK v SR Andrej Králik. K tomu je potrebné pripočítať približne milión prihraničných pracovníkov, ktorí dennodenne dochádzajú za prácou do susedného štátu.

Zaujímate sa o EURES? Ponuky práce v systéme si môžete pozrieť TU.

O tkl

Avatar

Odporúčame pozrieť

supermarket, potraviny

Inflácia, ktorá zaťažuje strednú Európu, núti ľudí obracať každý cent

Masívna vlna zdražovania zasiahla celú Európu vrátane Slovenska. Niektoré krajiny hlásia najvyššiu mieru inflácie za …