Počuli ste už o verejných konzultáciách? Tu môžete odkázať váš názor Bruselu


public consultation
PHOTO: Ilustračné Flickr.

EÚ poskytuje priestor pri tvorbe legislatívy a politík na úrovni Európskej únie aj bežných občanom či mimovládnym organizáciám. Tento priestor ponúkajú verejné konzultácie. O čo ide a ako sa môžete zapojiť do vnútorného diania EÚ sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

Verejné konzultácie sú často využívaným nástrojom, ktorý umožňuje širokej verejnosti podieľať sa na tvorbe legislatívy a vyjadriť svoj názor, či poukázať na nedostatky. Názory k predkladanému návrhu zohľadní Komisia ešte predtým, ako sa návrh dostane na prerokovanie a schválenie Rade EÚ a Európskemu parlamentu. Rovnako sa už na začiatku dajú definovať úskalia či citlivé oblasti, ktorým sa Komisia môže vyhnúť.

„Verejné konzultácie prebiehajú na celoeurópskej úrovni. Zapojiť sa môže každý občan EÚ, ale aj podniky, verejné inštitúcie, univerzity, či mimovládne organizácie. Komisia nerozlišuje medzi krajinami na základe veľkosti či politického významu,“ hovorí Andrej Králik, vedúci tlačového a politického oddelenia Európskej komisie na Slovensku. Prístup k celej škále konzultácií, diskusií a nástrojov umožňuje internetový portál Váš hlas v Európe.

Aktuálne prebieha veľká konzultácia k dopadu pripravovanej Transatlantickej dohody o voľnom obchode medzi USA a EÚ na malé a stredné podniky. Cieľom je zozbierať informácie o možných prekážkach, ktorým môžu európske podniky čeliť v prípade prijatia dohody. V nedávnej minulosti boli známe konzultácie o návrhu novej smernice o tabakových výrobkoch alebo daňových problémoch občanov EÚ pôsobiacich v inom členskom štáte.

Viac..  Dôchodcovia s bydliskom mimo EÚ musia preukázať žitie k 15. októbru

Vo všeobecnosti sa do konzultácii zapája najviac odborná verejnosť alebo verejné inštitúcie. Počet príspevkov do veľkej miery závisí od oblasti, ktorej sa verejná konzultácia týka. Verejnosť má možnosť získať informácie o zahájení konzultácie z rôznych zdrojov. Čoraz častejšie si občania i podniky začínajú uvedomovať, že veľká časť legislatívy pochádza práve z EÚ. Je dôležité aby sa zapájali a uplatňovali svoje práva na tvorbe legislatívy už od samého začiatku.

O vik

Avatar

Odporúčame pozrieť

Annemie Turlteboom

Audítori EÚ: Komisia by mala zlepšiť zapojenie občanov do verejných konzultácií

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov má rámec Európskej komisie na konzultovanie verejnosti v priebehu …