Výletné lode budú bezpečnejšie!


loď
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Na projekte Lynceus, na ktorý sa vynaložili prostriedky EÚ vo výške 2,5 milióna EUR, sa podieľa 15 účastníkov z Cypru, Nemecka, Grécka, Talianska, Španielska, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva. Koordinuje ho cyperská poradenská spoločnosť RTD Talos Ltd. Tento výskum zároveň plní ciele uvedené v ustanoveniach nedávno zmenenej smernice o vybavení námorných lodí, v ktorej sa predpokladá možné zavedenie elektronických štítkov na lodiach plaviacich sa pod vlajkou EÚ.

Na projekt GOALDS sa vyčlenili približne 3 milióny EUR z finančných prostriedkov EÚ. Koordinovala ho Národná technická univerzita v Aténach, pričom doň bolo zapojených 19 účastníkov z deviatich krajín.

EÚ zaviedla 1. januára nový sedemročný program v oblasti výskumu a inovácií s názvom Horizont 2020. Počas nasledujúcich siedmich rokov získajú výskumné a inovačné projekty zamerané na podporu konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva a rozšírenie hraníc ľudského poznania investície v objeme takmer 80 miliárd EUR.

Rozpočet EÚ v oblasti výskumu je určený najmä na zlepšenie každodenného života v rôznych oblastiach, medzi ktoré patrí ochrana zdravia a životného prostredia, doprava, potravinárstvo či energetika. Výskumné partnerstvá s farmaceutickým, leteckým, automobilovým, železničným a elektronickým priemyselným odvetvím takisto slúžia na podporu investícií zo strany súkromného sektora v záujme budúceho hospodárskeho rastu a vytvárania pracovných miest s náročnými kvalifikačnými požiadavkami. Program Horizont 2020 bude ešte výraznejšie zameraný na pretavenie vynikajúcich nápadov na obchodovateľné výrobky, postupy a služby.

Pri výbere letnej dovolenky sa mnohí Európania rozhodnú pre prázdniny na výletnej lodi alebo sa na miesto svojho pobytu dajú previezť trajektom. Veľmi dôležitým aspektom v kontexte prepravy cestujúcich je práve jej bezpečnosť. Vďaka výskumu financovanému z prostriedkov EÚ by v budúcnosti mohla byť evakuácia ľudí z veľkých osobných lodí ešte jednoduchšia a bezpečnejšia. Výskumní pracovníci podporovaní z prostriedkov EÚ pomáhajú aj pri navrhovaní stabilnejších výletných a trajektových lodí.

Tri roky trvajúci projekt LYNCEUS, ktorý sa skončí začiatkom roka 2015, je dôkazom toho, ako môžu bezdrôtové technológie s nízkou spotrebou energie pomôcť lokalizovať a vyhľadávať ľudí na palube a v prípade evakuácie poskytovať informácie zásadného významu, a tak zlepšovať pátranie po osobách nachádzajúcich sa mimo paluby lode, ako aj úspešnosť ich záchrany. Cieľom je zásadným spôsobom zmeniť súčasné postupy riadenia núdzových situácií a evakuácie lodí.

Viac..  I. Štefanec: Potrebujeme zadefinovať postupy na účinnú ochranu cestovného ruchu v krízach

„Podarilo sa nám vyvinúť inovačné bezdrôtové štítky, ktoré možno vložiť do záchranných viest, čo uľahčí lokalizáciu osôb nachádzajúcich sa v priestoroch lode,“ uviedol Dr. Anastasis Kounoudes, technický a výkonný riaditeľ spoločnosti Signal GeneriX, ktorá je jedným z partnerov projektu. „Vďaka tomu budú bezpečnostní pracovníci poznať presnú polohu každého cestujúceho a člena posádky počas evakuácie.“

Táto technológia sa môže využívať aj na monitorovanie zdravotného stavu pacientov prostredníctvom špeciálnych náramkov, alebo môže pomôcť pri sledovaní pohybu detí cestujúcich na veľkých výletných lodiach, ktoré často prepravujú tisícky cestujúcich a lodných pracovníkov. Výskumníci pôsobiaci v rámci tohto projektu vyvinuli aj radarové zariadenie schopné určiť presnú polohu cestujúcich, ktorí sa ocitli mimo paluby.

Na základe projektu GOALDS, ktorý sa skončil v roku 2012, vznikli nové návrhy veľkých výletných plavidiel zamerané na zvýšenie ich bezpečnosti v prípade kolízie alebo uviaznutia lode. Vďaka zmene dizajnu lodí by v prípade ich kolízie alebo uviaznutia mali cestujúci až o 20 % vyššiu šancu na prežitie. Tieto výsledky boli predložené Medzinárodnej námornej organizácii s cieľom zlepšiť úroveň noriem týkajúcich sa bezpečnosti výletných lodí, ako aj s nimi súvisiacich výpočtov. Projekt GOALDS je súčasťou rámca výskumu financovaného z prostriedkov EÚ, ktorý sa týka zlepšenia námornej bezpečnosti.

Európska komisárka pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinnová v tejto súvislosti uviedla: „Na týchto príkladoch dobre vidieť, ako nachádzame riešenia problémov a ako nimi možno zlepšiť život ľudí. V tomto konkrétnom prípade dokonca prípadne aj nejeden život zachrániť. V rámci nášho nového programu Horizont 2020 budeme aj naďalej investovať do výskumu a vývoja inovácií v tejto oblasti.“

 

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

EK presadzuje prísnejšie pravidlá na zvýšenie bezpečnosti a kvality krvi, tkanív a buniek

Európska komisia navrhla nové pravidlá na výraznejšie zvýšenie bezpečnosti a kvality látok ľudského pôvodu. Ako …